ICT en onderwijs nieuws

In SURF dragen HO- en onderzoeksinstellingen (sinds 1987) samen bij aan grensverleggende ICT-innovaties voor onderwijs en onderzoek. In iedere VoP informeren wij u over de laatste nieuwtjes, publicaties, good practices en meer. Tevens een overzicht van bijeenkomsten op het gebied van IT & onderwijs.


1. Nieuws SURF

2. Surfnet Nieuws

3. Nieuws uit Surfspace nieuwsbrief

4. Bijeenkomsten op IT & onderwijs gebied

5. Goodpractices uit de Surfspace Nieuwsbrief


1 Nieuws SURF

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html

Informatie over SURF kunt u vinden op de website: www.surffoundation.nl

In SURF werken Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. SURF bestaat uit drie organisaties: SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten.


SURFacademy: Spring School Mobiel Leren van 13 t/m 15 mei 2009; schrijf je nu in!

SURFfoundation en SURFnet organiseren deze Spring School in het kader van de SURFacademy, in samenwerking met de Open Universiteit Nederland in Heerlen (CELSTEC). De Spring School richt zich op docenten, ICT&O deskundigen en onderwijskundigen die mobiele technologie graag in hun onderwijs willen toepassen en een overzicht willen krijgen van wat er allemaal mogelijk is en welke kansen dit biedt.

Inschrijven voor deze Spring School kan nog tot 29 april aanstaande.

Meer informatie en het programma is te vinden op: www.surf.nl/surfacademy.


SURFacademy: Masterclass Digitaal Toetsen op 15 september, 8 oktober en 15 & 16 oktober 2009!

Inleidingen van experts op het gebied van (digitaal) toetsen en succesvolle praktijkvoorbeelden van digitaal en competentiegericht toetsen vanuit diverse instellingen en invalshoeken gepresenteerd. De Masterclass Digitaal toetsen is bedoeld voor beleidsmakers, onderwijsdirecteuren, decanen en intermediairs die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, organisatie en ondersteuning van digitaal toetsen in instellingen voor hoger onderwijs. Aanmelding en meer informatie: www.surffoundation.nl/bijeenkomsten.2. SURFnet Nieuws

SURFnet Nieuws is een wekelijkse uitgave van SURFnet


Wikiwijs: Regierol voor Kennisnet en OU

Kennisnet en de Open Universiteit hebben van het ministerie van OCW de regierol gekregen om het Wikiwijs-initiatief verder uit te werken en af te stemmen met de reeds bestaande initiatieven. Wikiwijs is een initiatief om de ontwikkeling en het gebruik van open digitale leermiddelen in het onderwijs te stimuleren en te vergemakkelijken. Wikiwijs biedt een arrangeer- en ontwikkelomgeving waar docenten bestaand open-toegankelijk materiaal in kunnen bewerken en doorontwikkelen. De leidraad voor Wikiwijs is dat zoveel mogelijk materiaal voor iedere leraar en voor iedere leerling/student in het onderwijsstelsel open, vrij van rechten en gratis te gebruiken is. In een adviesdocument heeft minister Plasterk de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn Wikiwijs-inititatief.

4 Nieuws uit de Surfspace Nieuwsbrief

SURFspace is te vinden op http://www.surfspace.nl  De nieuwsbrief wordt maximaal twee keer per maand uitgegeven. Hieronder enkele opvallende artikelen.


Artikel: Leidt gamen wel tot leren?
Omdat games aansluiten op de huidige belevingswereld van zowel jongeren als ouderen, is de verwachting dat ze positief werken op de motivatie om te leren. Maar is dat ook daadwerkelijk zo?


Digitale didactiek: Praktische stappenplannen voor het gebruik van ICT in het hoger onderwijs
In januari 2009 verscheen Digitale didactiek: praktische stappenplannen voor het gebruik van ICT in het hoger onderwijs. ’Een boek met concrete handreikingen voor het gebruik van ICT in het onderwijs’, aldus auteur Gerard Baars.
De onderwerpen variëren van ‘hoe kun je ICT inzetten bij het begeleiden van studenten’ tot ‘hoe selecteer je online leermateriaal’. In hoofdstuk twee (Gebruik van ICT bij het uitvoeren van werkvormen) wordt beschreven hoe je studenten online kunt activeren voorafgaand aan een college, hoe je online college kunt geven, hoe je een online discussie of rollenspel opzet en meer.


Horizon 2009 trendrapport besprekingen

Recentelijk is het Horizon 2009 trendrapport verschenen. In het trendrapport worden jaarlijks de technologische trends in leren, onderwijs en creatieve expressie besproken.

Aan de rapporten werkt een internationale commissie, samengesteld door de uitgevers, het Amerikaanse Educause, samen met hun non-profit partner NMC.


E-portfolio biedt structuur!

Interview met Mirjam van der Geur / Dick Fabery de Jonge van de opleiding Life Science & Technology, faculteit W&N, ban de TU Delft. Beiden zijn actief betrokken bij de invoering van het e-portfolio in studiejaar 2004 – 2005.  Studenten leggen in het portfolio vast wat er gebeurt tijdens mentorbijeenkomsten en in hun studie. Het mentoraat werd omgedoopt tot het vak ‘Oriëntatie op Studie en Beroep’ en de mentorgroepjes maakte werden OSB-groepjes onder leiding van een docent of aio.


5 Goodpractices uit de Surfspace Nieuwsbrief

Hieronder volgen een aantal goodpractices. Een volledige lijst goodpractices is te vinden op de site van SURFspace.


Praktijkvoorbeeld: assessments en schakelprogramma’s voor succesvolle in- en doorstroom
Het SURF-project Succesvolle Doorstroom wil door toelatings- en selfassessments en flexibele schakelprogramma’s de aansluiting tussen bachelor en master verbeteren. De instrumenten zijn op generieke en vakinhoudelijke vaardigheden gericht.


Digitaal opleidingsportfolio voor kwaliteitszorg
INHOlland, Fontys en Artez hebben in een SURF-project een online portal ingericht voor de ondersteuning van visitaties en interne kwaliteitszorg. Opleidingen plaatsen hierin zelfevaluatierapporten en bijbehorende documenten.


Peer feedback geven en daarvan leren
In deze good practice wordt uitgelegd hoe met behulp van peer review tot betere resultaten wordt gekomen. Het is toegepast tijdens een onderdeel van een master aan de Universiteit Utrecht.


5 Bijeenkomsten op IT & onderwijs gebied

Zie ook de bijeenkomsten bij punt 1 Nieuws Surf!

Seminar: Games uitrollen in een organisatie, hoe doe je dat?
Op donderdag 14 mei 2009 organiseren SURF SIG Serious games & Virtuele Werelden en SAGANET bij SURFnet een seminar met het thema "Games uitrollen in een organisatie, hoe doe je dat?"

Cursus digiborden
In samenwerking met de Universiteit Utrecht en de pedagogische Hogeschool Heidelberg biedt de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht de zomercursus 'Using Interactive Whiteboards to support discipline-specificpedagogies' aan. Data: 13-7-2009 t/m 17-7-2009