Eyeopener bijeenkomst over Digitaal Toetsen

De Onderwijskundige Dienst van Universiteit Twente organiseert op 28 mei een Eye Opener bijeenkomst over Digitaal Toetsen.

Silvester Draaijer (VU; zie foto) zal een presentatie geven over de (on)mogelijkheden van digitaal toetsen en Lisette Woud (S&O-OD) en Jan de Goeijen (ICTS) zullen dieper ingaan op de situatie op de UT. Verder zal er ruimte zijn voor discussie en het stellen van vragen.Waar en wanneer?

Plaats: Kleine Zaal Vrijhof

Tijd: 28 mei 12.30 uur tot 14.00 uur

Deelname is gratis

Aanmelden

Aanmelden kan door voor 20 mei een mailtje te sturen naar Carola Scholten c.p.m.scholten@utwente.nl

Er kunnen 30 personen deelnemen aan deze Eye Opener, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Meer Informatie

Als u vragen heeft of u wilt meer informatie over deze bijeenkomst over digitaal toetsen, dan kunt u contact opnemen met Katja Haijkens (S&O) k.haijkens@utwente.nl , telefoon 053 489 2867.


Meer informatie over S&O Eye Openers

De S&O Eye Openers zijn gericht op alle UT-medewerkers met belangstelling voor interessant en uitdagend onderwijs en zullen telkens via UT nieuws, de OD-website en in VoP worden aangekondigd. De bestaande relaties van de Onderwijskundige Dienst krijgen tevens een rechtstreekse uitnodiging via e-mail.


Graag ontvangen de organisatoren suggesties voor onderwerpen, zodat de S&O Eye Openers zo optimaal mogelijk aansluiten bij uw informatiebehoefte. Deze onderwerpen mogen allerlei aspecten en thema's van het onderwijs betreffen en hoeven niet ICT-gerelateerd te zijn. 

Voor meer informatie over of suggesties voor S&O Eye Openers kunt u contact opnemen met: Lisa Gommer (e.m.gommer@utwente.nl )(opent in een nieuw venster)