De OD professionaliseert ook studenten


Dat de Onderwijskundige Dienst (OD) trainingen gericht op de professionalisering van docenten verzorgt is algemeen bekend. Dat wij ook trainingen voor het professionaliseren van studenten verzorgen, is minder bekend. In dit artikel worden twee van deze trainingen beschreven. De eerste training is bestemd voor studenten die een onderwijstaak vervullen, de tweede training voor studenten die betrokken zijn bij bestuurswerk.

Didactisch Inwerktraject voor Student Assistenten (DISA)

Bij de opleiding Technische Geneeskunde begeleiden studentassistenten werkgroepen. De opleiding signaleerde grote verschillen in de kwaliteit van de begeleiding. Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen en waar nodig te verbeteren, heeft de opleiding in samenwerking met de OD het Didactisch Inwerktraject voor Student Assistenten (DISA) opgesteld. In dit traject bereiden medewerkers van de Onderwijskundige Dienst studenten voor op hun onderwijstaak.
Tijdens het traject komen onder andere de volgende aandachtspunten aan de orde:

-uitgangspunten over leren en onderwijs;

-visie op de werkzaamheden en de rol van de student-assistent;

-het omgaan met vragen;

-de organisatie van de begeleiding;

-de systematische probleemaanpak;

-moeilijke begeleidingssituaties;

-de verschillende leerstijlen


Naast het aanbieden van achtergrondinformatie, wordt er veel ruimte voor de studentassistenten geboden om te oefenen. De training heeft een omvang van 6 uur. Er vinden twee bijeenkomsten plaats van elk 2,5 uur. Een aantal weken na de laatste bijeenkomst, is er een terugkombijeenkomst, waarin gereflecteerd wordt op de eigen ontwikkeling van de studentassistenten.
Naast het bijwonen van de bijeenkomsten, wordt van de student assistenten ook gevraagd om zelfstudieopdrachten uit te voeren. De zelfstudieopdrachten hebben vooral betrekking op specifieke elementen van de vakken die de studenten gaan begeleiden.

Na afloop van de training ontvangen de studenten het DISA-certificaat dat ook zal worden opgenomen in het diploma supplement van de student.

Training Competentiegericht Coachen

Een van de portefeuilles van de Student Union is Academische Vorming. “Academische vorming” omvat zowel het studentenactivisme als de persoonlijke ontwikkeling van elke student. De Student Union heeft zich ten doel gesteld om een meerwaarde aan het activisme op de Universiteit Twente te bieden door de extra curriculaire competentieontwikkeling van studenten te stimuleren.

Om de competentieontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen, worden door de Student Union diverse trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling georganiseerd, onder andere in het kader van het Skills Certificate. Een van die trainingen is het bekwamen van verenigingsbestuurders in het coachen van verenigingsleden op competentieontwikkeling.


Als ondersteunend middel voor competentieontwikkeling, wordt de Competentiegids ingezet. De SU Competentiegids helpt de studentbestuurders en actieve leden van de verschillende verenigingen om bewuster om te gaan met competentieontwikkeling. In de gids worden competenties, zoals samenwerken en leiderschap, beschreven, wordt een praktische toelichting gegeven op de opbouw van het ontwikkeltraject en wordt aangegeven hoe deelnemers met hun ontwikkeling aan de slag kunnen gaan. Bij de competentiegids wordt ook een (zelf)evaluatie instrument geleverd dat ook gebruikt wordt voor 360 graden feedback.


Voor de ondersteuning van de competentieontwikkeling van studentbestuurders en verenigingsleden, is de coachingsmethode gekozen; verenigingsleden en bestuursleden worden door een (mede)bestuurslid gecoacht in hun ontwikkeling.

Door middel van een training gericht op coachingsvaardigheden, wil de Student Union haar bestuursleden handvatten bieden bij het voeren van de coachingsgesprekken. Hiervoor werd in samenwerking met de OD een coachingstraining ontwikkeld. De volgende thema’s en vaardigheden komen in de training aan de orde:

-beeldvorming van coachen;

-luistervaardigheden;

-gespreksvaardigheden;

-feedback geven;

-coachingsmodellen, zoals het ijsbergmodel en de cirkel van Kolb;

-werken met de competentiematrix.

In de cursus van 3 uur, worden de vaardigheden direct geoefend. Al naar gelang er behoefte aan is, wordt een terugkom-lunch en een vervolgtraining georganiseerd. Tijdens de terugkom-lunch kan gereflecteerd worden op het coachen. In de vervolgtraining wordt meer diepgang aangebracht in het voeren van een gesprekken en wordt een intervisiemethode besproken en geoefend.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over de professionalisering van studenten, neem dan contact op met Maria van der Blij, Tel.: 053 – 489 2064.