Blackboard workshops starten in mei


De invoering van Blackboard vordert gestaag. Volgende maand begint de eerste reeks workshops voor UT-docenten. Inmiddels is ook duidelijk hoe de ondersteuning van gebruikers bij de verhuizing van TeleTOP naar Blackboard eruit gaat zien.


De afgelopen weken zijn op alle faculteiten voorlichtings-bijeenkomsten geweest over Blackboard. Op de website van Blackboard wordt de sneak-preview van de nieuwe ELO steeds vaker bekeken. Voorzichtig begint Blackboard ingeburgerd te raken op de Universiteit Twente.

Workshops

Dat gewenningsproces komt volgende maand in een stroomversnelling. Dan starten de eerste workshops voor docenten. De workshop beslaat één dagdeel en is praktisch van aard; docenten gaan tijdens de workshop aan de slag met het inrichten van hun eigen Blackboardsite. De eerste reeks workshops vindt plaats van 18 mei tot eind juni en is met name bedoeld voor docenten die een vak gaan inrichten voor het eerste en tweede kwartiel van 2009. In het najaar van 2009 volgt een tweede reeks workshops.

Ondersteuning

Inmiddels is ook duidelijk hoe de ondersteuning van gebruikers bij de verhuizing van TeleTOP naar Blackboard eruit gaat zien. Deze week heeft de stuurgroep Blackboard daarover een besluit genomen. Elke faculteit krijgt een helpdeskteam van vier of vijf student-assistenten. De leden van deze teams zijn inmiddels geworven. De komende weken worden ze opgeleid in het gebruik van Blackboard.


Elk helpdeskteam zal vanaf juni actief contact zoeken met alle docenten van de faculteit om te inventariseren welke ondersteuningsbehoefte er is bij het overzetten van gegevens. Docenten met veel vakken in het eerste kwartiel kunnen daarbij hulp krijgen. Datzelfde geldt voor docenten met een omvangrijke TeleTOPsite. Daarnaast is de helpdesk vanaf juni beschikbaar om vragen te beantwoorden over het gebruik van Blackboard.

Het is de bedoeling dat de helpdeskteams in elk geval tot en met september blijven bestaan. Daarna wordt bekeken of het nog meerwaarde heeft de teams operationeel te houden. Mocht dat niet zo zijn, dan komt de helpdesk volledig in handen van de Blackboard-ondersteuner in de faculteit. Elke faculteit krijgt hiervoor een eigen ondersteuner. Bij MB en GW werkt dit al op deze manier en zijn de ervaringen goed.

Kwestie van wennen

De Blackboardpilots zijn inmiddels achter de rug en de evaluatiegesprekken hebben plaatsgevonden. Lisette Woud, nauw betrokken bij de pilots, licht toe: “Belangrijkste conclusie van de pilots: Blackboard is een goed systeem, maar je moet er wel aan wennen. Bepaalde functionaliteiten waren in TeleTOP nu eenmaal erg handig en vertrouwd. Bijvoorbeeld de roosters; die waren in TeleTOP het leidend organisatieprincipe. Voor Blackboard geldt dat niet. Daar kunnen andere, alternatieve vormen worden gekozen.”

En zo zijn er tal van veelal kleinere verschillen tussen TeleTOP en Blackboard. De meeste daarvan vallen gelukkig uit in het voordeel van Blackboard, meent Woud. “Zo kun je als docent straks zelf andere gebruikers aan je cursus toevoegen of verwijderen en bepalen welke rol ze in je cursus krijgen (docent, student, gast etc.). Ook kun je de datum bepalen waarop informatie beschikbaar moet komen- handig bij bijvoorbeeld uitwerkingen van werkcolleges. Daarnaast biedt het discussieforum in Blackboard extra mogelijkheden. En zo zijn er meer nieuwigheden die docenten als handig ervaren De vele extra mogelijkheden die Blackboard biedt, hebben als nadeel dat het ook iets lastiger is om met Blackboard te leren werken. Gelukkig heeft de pilot ons input gegeven om de inrichting van Blackboard zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.” Half mei verschijnt op de Blackboard-website een rapportage over de uitkomsten van de pilots.

Keuzes

De pilots waren vooral bedoeld om de goede keuzes te kunnen maken bij de verdere inrichting van het systeem. Voor de meeste knelpunten die de pilots aan het licht hebben gebracht, is inmiddels een oplossing bedacht. De komende weken wordt het systeem verder ingericht. Ook worden er testen gedaan met de Blackboard-server. Vanaf half mei kunnen docenten beginnen met het inrichten van hun blackboard-sites.


Meer informatie

Meer informatie en steeds de laatste stand van zaken biedt de UT-Blackboard website: http://www.utwente.nl/Blackboard