Artikelen over onderwijsveranderingen en studiesuccesverhogende maatregelen in de VSNU Jaarconferentie Studiesucces reader

Afgelopen week (11 en 12 dec. 2008) vond de VSNU Jaarconferentie Studiesucces in Maastricht plaats. Centraal stond het thema “De kunst van het veranderen”. In de conferentiereader, die vrij te downloaden is, zijn een aantal interessante overzichten en artikelen te vinden.Download de reader en lees meer over:

Øeen terugblik op de eerdere themadagen studiesucces
(p. 24)

Øcijfers en grafieken over de doorstroom en uitval in het HO
(p. 27)

Øde oorzaken voor de mislukking van veel nuttige en wenselijke veranderingsacties in “Donderdagmiddag vanaf drie uur wordt alles anders” (Sijbolt Noorda, verwacht 2009)
(p. 33)

Øde weerbarstigheid van vernieuwingen en het ‘lerend veranderen’ in “Lerend veranderen in het hoger onderwijs: problemen en successen” (Jaap Boonstra, 2002)
(p. 37)

Øfactoren die het rendement van een opleiding positief kunnen beïnvloeden in “Checklist Rendement Hoger Onderwijs” (Paul Ruis, 2007; ICLON)
(p. 46)


VSNU-Jaarconferentie Studiesucces “De Kunst van het Veranderen”
download hier de conferentie reader


Meer informatie over de conferentie zelf, is <hier> te vinden.