Uitnodiging voor de manifestatie ‘Veelkleurig talent op Saxion en Universiteit Twente’


Met de manifestatie ‘Veelkleurig talent op Saxion en Universiteit Twente’ willen beide instellingen ruim twee jaar projectactiviteiten in het kader van diversiteit markeren. De verschillende projecten zijn gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van het Twentse hoger onderwijs voor multiculturele studenten.

Belanghebbenden en belangstellenden uit het onderwijs (medewerkers èn studenten), het openbaar bestuur en de migrantenorganisaties worden van harte uitgenodigd deze manifestatie bij te wonen!

Datum : donderdag 15 januari 2009

Tijd : 14:15 – 18:15 uur

Doelgroep : allen die betrokken zijn bij het thema ‘diversiteit in het onderwijs’

Locatie : Vrijhof, Universiteit Twente


Tijdens de manifestatie willen Saxion en Universiteit Twente, samen met iedereen die zich betrokken voelt bij het thema, inventariseren welke initiatieven er zijn genomen om diversiteit in het hoger onderwijs te stimuleren. Tevens willen we vaststellen welke stappen er moeten volgen om de multiculturele doelgroep blijvende aandacht te geven zodat zij succesvol instromen en hun studie met goed gevolg kunnen afronden. De manifestatie is een goed moment om samenwerking tussen Saxion en Universiteit Twente ook op dit punt te verstevigen en een streven door te gaan op de ingeslagen weg.Programma

De middag (zie programma-overzicht) start met een aantal sprekers die vanuit verschillende perspectieven het belang van diversiteitbeleid beargumenteren en de discussie op gang brengen met betrokkenen. Saxion en Universiteit Twente verwachten hieruit inspiratie te putten voor een doorstart van projectactiviteiten en mogelijk nieuwe initiatieven.

Gedurende de manifestatie zullen de lopende projecten van beide instellingen, zoals Stimulering Twents Talent, Taalwinkel, Voorbereidend Jaar Anderstaligen zich presenteren.
Aanmelding

U kunt zich tot 10 januari 2009 aanmelden via elan@edte.utwente.nl

Locatie manifestatie: Universiteit Twente, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede
Vrijhof, gebouw 47
www.utwente.nl/contact/contact.doc/


Contactgegeven

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op:

Mariska Paalman, Saxion (m.s.paalman@saxion.nl)

Carla Bruynel, Universiteit Twente (c.j.m.bruynel@utwente.nl)