Student Union ondersteunt studenten op carrièrepad met het vernieuwde Skills Certificate programma en de CarrièrePortal

Skills Certificate

Het Skills Certificate programma is twee jaar geleden opgezet door de Student Union van de Universiteit Twente. Een Skills Certificate is een door de Universiteit Twente erkend certificaat dat als bewijs geldt voor een bepaalde opgedane vaardigheid die buiten het reguliere curriculum om is verworven. Hierbij kan gedacht worden aan vaardigheden zoals “leiderschap” en “creatief denken”. Het Skills Certificate programma biedt studenten op laagdrempelige wijze de mogelijkheid om de vaardigheid te leren of te verbeteren.

Modules

Het vernieuwde Skills Certificate programma, bestaat uit een weekend met een terugkomdag. Tijdens dit weekend werken de deelnemers aan het verbeteren van één specifieke vaardigheid. Het weekend vindt plaats buiten Enschede, zodat de deelnemers zich optimaal kunnen richten op het werken aan de vaardigheid.
Tijdens het eerste weekend in februari ‘09 zal de vaardigheid ‘Leiderschap” worden gedoceerd. Tijdens dit weekend zullen de deelnemers te maken krijgen met onder andere persoonlijke visie, waarden, beïnvloeden en deelnemen aan rollenspelen. Na het intensieve weekend, zal er nog een terugkomdag plaatsvinden, waarbij de student reflecteert op wat hij geleerd heeft en zal er eventueel nog een afsluitende opdracht worden gemaakt. Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers het door de Universiteit Twente erkend certificaat, uitgereikt door de Rector Magnificus.

Organisatie

Het Skills Certificate wordt georganiseerd door een commissie van de Student Union. De commissie bestaat uit 5 personen van verschillende studies. Op dit moment is de commissie druk bezig met het laten accrediteren van het Skills Certificate door de Onderwijskundige Dienst. De accreditatie waarborgt de kwaliteit van het scholingsprogramma en draagt er aan bij dat het certificaat door de UT officieel erkend kan worden.

Voor meer informatie over het Skills Certificate of de commissieleden, zie de website: https://su.utwente.nl/skills/

CarrièrePortal

De CarrièrePortal wordt hét startpunt voor studenten die op zoek zijn naar informatie met betrekking tot stages, afstuderen, persoonlijke ontwikkeling en hun verdere loopbaan. Het wordt een centrale online ontmoetingsplek voor studenten en bedrijven. Het doel van de CarrièrePortal kan als volgt worden omschreven: “Studenten van de Universiteit Twente bewust maken van hun carrièremogelijkheden en carrière-informatie centraal en gestructureerd aanbieden zodat zij zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. De academische vaardigheden van de student aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt en de student ondersteunen in de bewustwording van zijn eigen competenties.’’

Twee pijlers

De portal start met twee pijlers: Arbeidsmarktoriëntatie en Persoonlijke ontwikkeling.

Arbeidsmarktoriëntatie

Bedrijfsprofielen
In het kader van deze pijler wordt een virtuele plek ontworpen voor arbeidsmarktoriëntatie. Studenten kunnen op de site informatie verzamelen over de voor hen interessante bedrijven. De bedrijven zelf wordt gelegenheid geboden om een bedrijfsprofiel te plaatsten. In dit profiel kunnen zij hun activiteiten beschrijven en aangeven naar welke type studenten zij op zoek zijn. Via een link naar de carrièresite van het bedrijf, kunnen de studenten meer informatie vinden.

Evenementen en cursussen

UT-verenigingen kunnen op de portal activiteiten aankondigen die er op gericht zijn studenten voor te bereiden op de overstap naar de arbeidsmarkt. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld trainingen, workshops en symposia. Tevens kunnen in een kalender de landelijke evenementen zoals bedrijvendagen, beurzen, business cursussen van bedrijven worden opgenomen.

Persoonlijke Ontwikkeling

De tweede belangrijke pijler van de CarrièrePortal is Persoonlijke Ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de volgende invulling:

Evenementen-agenda

Studieverenigingen en andere organisaties kunnen evenementen die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling (zoals trainingen, businesscases en workshops) op de evenementenagenda zetten. Hierbij kan worden aangegeven voor welke doelgroep het event bedoeld is, zodat een bezoeker alleen relevante evenementen te zien krijgt.

Activisme-vacatures

Verenigingen kunnen vacatures voor bestuur en commissies plaatsen. Hierin kan door bezoekers van de portal worden gezocht op criteria als tijdsdruk en te ontwikkelen competenties (koppeling met competentieportefeuille).

Nieuwsbrief

Bezoekers kunnen zich inschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief waarin de evenementenagenda en relevante activisme-vacatures vermeld worden.

Competentiegids (Hier te downloaden)

Het doel van de competentiegids is om verenigingen een handreiking te bieden voor de ontwikkeling van hun actieve leden (commissies). Om het competentieontwikkelingstraject goed te kunnen begeleiden, wordt de “competentieportfolio” aangeboden. Met de competentieportfolio kunnen studenten hun persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling vastleggen en de beoordelingen van hun competenties door anderen. Zo’n portfolio stimuleert de bewustwording van competentiegerichte activiteiten en kan een handig hulpmiddel zijn bij sollicitaties.

Stand van Zaken

De CarrierePortal is nog niet af, er wordt nog druk gewerkt aan de lay-out van de website. De commissie is op dit moment tevens bezig met de uitwerking van de cv-database. Bij de ontwikkeling van de cv-database wordt samengewerkt met de Bedrijvendagen en Integrand.

De ontwikkelingen zijn te volgen via portal-informatie-site.