ICT en Onderwijs Nieuws

In SURF dragen HO- en onderzoeksinstellingen (sinds 1987) samen bij aan grensverleggende ICT-innovaties voor onderwijs en onderzoek. In iedere VoP informeren wij u over de laatste nieuwtjes, publicaties, good practices en meer. Tevens een overzicht van bijeenkomsten op het gebied van IT & onderwijs.


1. Nieuws SURF

2. Surfnet Nieuws

3. SURF Good Practices

4. Nieuws uit Surfspace nieuwsbrief

5. Bijeenkomsten op IT & onderwijs gebied


1 Nieuws SURF

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html

Informatie over SURF kunt u vinden op de website: www.surffoundation.nl

In SURF werken Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. SURF bestaat uit drie organisaties: SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten.SURF Onderwijsdagen 2008; keynotes, presentaties en foto’s online te bekijken!

Tijdens de Onderwijsdagen zijn de keynotes live uitgezonden. Deze beelden zijn nu online te bekijken! Naast videobeelden, zijn er ook foto’s gemaakt tijdens de SURF Onderwijsdagen 2008. Nieuwsgierig naar de verschillende presentaties? Een groot deel van de presentaties is online te bekijken.

De video's en presentaties zijn beschikbaar via:
http://owd2008.surf.nl/owd2008/?id=89

Sessies via de SURFgroepensite OWD 2008 staan op:
https://www.surfgroepen.nl/sites/Onderwijsdagen2008/defa
ult.aspx

Een compilatie van de foto's is te bekijken op:
http://www.flickr.com/photos/surfannemiek/show/Nationaal Actieplan e-Learning – nieuwe tender

Op 1 oktober j.l. is de nieuwe tender van het Nationaal Actieplan e-Learning gelanceerd. Instellingen kunnen tot uiterlijk 11 februari een projectvoorstel indienen. Informatie over de tender is te vinden op www.surffoundation.nl/nap.


Tender ‘Studiekeuzegesprekken: wat werkt?’

Onlangs heeft SURF de tender ‘Studiekeuzegesprekken: wat werkt?’ gelanceerd. Het hoger onderwijs is uitgenodigd om tot uiterlijk 15 december projectvoorstellen in te dienen voor het voeren van studiekeuzegesprekken met eerstejaars bachelorstudenten. Doelstelling van het programma is om ervaringen met studiekeuzegesprekken te verzamelen en in kaart te brengen welke initiatieven onder welke omstandigheden effectief zijn. Het ministerie van OCW stelt de financiële middelen voor dit programma beschikbaar. Binnen de tender is € 572.000 beschikbaar voor minimaal tien projecten. Informatie over de call for tender is te vinden op www.surffoundation.nl/studiekeuzegesprekken.


2. SURFnet Nieuws

SURFnet Nieuws is een wekelijkse uitgave van SURFnet


Toekomstscenario’s voor digitale leer- en werkomgeving
SURFfoundation heeft samen met de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen toekomstscenario’s ontwikkeld voor het hoger onderwijs. Het overkoepelende thema van deze toekomstscenario’s is: de nieuwe leer- en werkomgeving van studenten en docenten in 2020.

De vier scenario’s voor de toekomst bieden elk een schets van de inrichting van het hoger onderwijs in 2020 en de consequenties daarvan voor de digitale leer- en werkomgeving. Elk afzonderlijk perspectief wordt toegelicht in een krant en een begeleidende film. Meer informatie: http://www.surffoundation.nl/scenario2020/Onderzoeksrapport: Security Aspecten van Mobile Learning

Mobiele apparatuur, diensten en applicaties spelen een steeds grotere rol in de bedrijfsvoering van veel bedrijven en publieke organisaties. Ook in de onderwijspraktijk krijgen mobiele apparaten steeds meer aandacht. Enerzijds om nieuwe onderwijsvormen mogelijk te maken, anderzijds om beter aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van leerlingen en studenten. Op verschillende instellingen zijn al pilots uitgevoerd en is onderzoek naar bruikbaarheid gedaan, maar beveiligingsaspecten zijn tot nu toe buiten beschouwing gelaten.

Binnen het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma is onderzoek gedaan naar de beveiliging van mobiele apparaten in het onderwijsproces. Het onderzoek beoogt een beeld te geven van het huidige dreigingslandschap en beschrijft strategieën hoe om te gaan met de geschetste dreigingen. Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie en interviews met enkele belanghebbenden.

Download het onderzoeksrapport <hier>.


Verkenning SMS-diensten toont mogelijkheden voor het onderwijs

Het onderwijs kan baat hebben bij het inzetten van SMS. In het kader van het project Mobiele toepassingen en draadloze toegang, is een verkenning van SMS diensten uitgevoerd. Gekeken is naar de aanbieders, de kosten en de ervaringen van een aantal onderwijsinstellingen. Naar voren komt dat de inzet van SMS voor een aantal communicatieprocessen rondom het onderwijs (zoals roosterwijzigingen en toetsuitslagen) tijd- en kostenbesparing kan opleveren.

De volledige Verkenning SMS-diensten is te downloaden via:
http://www.surfnetkennisnetproject.nl/Online samenwerken neemt vlucht in hoger onderwijs
Het online samenwerken is meer dan verdubbeld in het hoger onderwijs, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek onder eindgebruikers van SURFnet. Onder studenten is de groei het grootst. Vorig jaar gaf 10% van de studenten aan regelmatig gebruik te maken van gedeelde werkomgevingen, dit jaar is dat gestegen naar ruim driekwart. Maar ook onder onderzoekers en docenten is online samenwerken explosief gestegen.

Deze trend is terug te zien in het gebruik van SURFgroepen, de online samenwerkingsdienst van SURFnet. SURFgroepen heeft inmiddels 45.000 geregistreerde gebruikers (tegen 20.000 eind 2007) en groeit momenteel met gemiddeld 1.000 aanmeldingen per week. Om de bekendheid van SURFgroepen verder te verhogen start SURFnet een nieuwe campagne  ‘Hé! word eens wakker’ .

Lees het volledige persbericht op: http://www.surfnet.nl/nl/nieuws/pers/

De rapporten van het SURFnet Gebruikersonderzoek 2008 staan op:
http://www.surfnet.nl/nl/innovatie/surfworks/resultaten/
Pages/resultaten2008.aspx3 SURF good practices

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html en

de Good Practices website en nieuwsbrief. De Good Practices site is te vinden op: http://goodpractices.surf.nl/.


Videocommunicatie in internationale samenwerking, een Good Practice van Hogeschool INHolland

Studenten uit Noorwegen, Duitsland en Nederland werkten met elkaar samen om tot een gemeenschappelijk product te komen rond twee thema's. Voor de samenwerking werd gebruik gemaakt van videocommunicatie (VC). Een belangrijke ervaring die hierbij is opgedaan is dat het gebruik van VC dwingt tot het hanteren van duidelijke structuren en instructies. Dit geldt zowel voor wat betreft de communicatie zelf als voor de aanbieding van leerinhouden en de wijze van organiseren. In de tweede ronde van het project hebben bijstellingen plaatsgevonden.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/277


Video experts raadplagen, een Good Practice van Wageningen Universiteit.

In 2004 en 2005 hebben docenten en studenten uit Wageningen ervaring opgedaan in het gebruik van videocommunicatie bij het raadplegen van experts op afstand.

Onderdelen van de onderwijsleerprocessen zijn hiervoor specifiek ontworpen. Er is een drieluik van VC sessies opgebouwd waarbij studenten geleidelijk werden voorbereid op de uiteindelijke discussiesessie met de expert (Presentatie – Vraag & Antwoord – Discussie). De beoordeling vond plaats door middel van MindMapping techniek. De docenten en studenten zijn positief over de opgedane VC-ervaringen.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/274


4 Nieuws uit de Surfspace Nieuwsbrief

SURFspace is te vinden op http://www.surfspace.nl  De nieuwsbrief wordt maximaal twee keer per maand uitgegeven. Hieronder enkele opvallende artikelen.


Leerlekkerland; stijlen van leven lang leren in Nederland
Met welke motivatie leren volwassen Nederlanders? Hoe leren ze graag? En via welke media? Teleac/NOT heeft i.s.m. Motivaction en Open Universiteit Nederland in 2008 een onderzoek naar leervoorkeuren van Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar uitgevoerd. Op basis van het onderzoek worden vier leerstijlen onderscheiden: de Taakgerichten, de Einddoelgerichten, de Detailgerichten en de Kennisgerichten. In de publicatie
Leerlekkerland, wordt hier meer over verteld en wordt een inkijk gegeven in hoe leven lang leren er nu eigenlijk uitziet.
Meer info: http://www.surfspace.nl/nl/Publicaties/Pages/Leerlekkerland.aspx


Virtuele Werkelijkheid in het Onderwijs
Dr. Piet Kommers doceert aan de Universiteit Twente. In dit artikel filosofeert Piet Kommers over de mogelijke toepassingen van gaming en virtual reality binnen leeromgevingen. Meer info: http://www.surfspace.nl/nl/Publicaties/Pages/VirtueleWerkelijkheidinhetOnderwijs.aspx


5 Bijeenkomsten op IT & onderwijs gebied

Het 10e nationale e-learning congres
10 jaar e-learning: alle trends & ontwikkelingen
Op 10 en 11 februari 2009 vindt de 10e editie van het Nationale e-learning congres plaats in de High-Tech Campus in Eindhoven. Het jaarlijkse ontmoetingspunt voor meer dan 250 e-learning professionals. Laat u inspireren en informeren door (inter)nationale topsprekers.


Workshop Gebruik Studiekeuzedatabase

12-2-2009 (t/m 12-2-2009)

Studiekeuze123 organiseert samen met ResearchNed en Q Delft een workshop voor de gebruikers van de Studiekeuzedatabase.


Studielinkcongres 2009

13-5-2009 (t/m 13-5-2009)

Op woensdag 13 mei a.s. vindt in Utrecht het jaarlijkse Studielink-congres plaats. Het programma zal in het voorjaar van 2009 bekend worden gemaakt. Aanmelden voor dit congres is nu al mogelijk.