Nieuws van SURF

In SURF dragen HO- en onderzoeksinstellingen (sinds 1987) samen bij aan grensverleggende ICT-innovaties voor onderwijs en onderzoek. In iedere VoP informeren wij u over de laatste nieuwtjes, publicaties, good practices en meer. Tevens een overzicht van bijeenkomsten op het gebied van IT & onderwijs.


1. Nieuws SURF

2. SURF Good Practices

3. Nieuws uit Surfspace nieuwsbrief

4. Bijeenkomsten op IT & onderwijs gebied


Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html

Informatie over SURF kunt u vinden op de website: www.surffoundation.nl

In SURF werken Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. SURF bestaat uit drie organisaties: SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten.1 Nieuws SURF


Publicatie

uHet GigaPort jaarverslag 2007 en SURFnet/Kennisnet jaaroverzicht 2007 zijn beschikbaar via:
http://www.surfnet.nl/nl/publicaties/jaarverslagen/Wees wijs met auteursrechten in de wetenschap
Op 7 mei heeft SURF de Engelstalige website gelanceerd over auteursrechten in het hoger onderwijs, in het bijzonder voor wetenschappelijke publicaties. Het is de vertaling van de Nederlandse website www.surf.nl/auteursrecht die sinds begin 2007 online is. Sindsdien is er veel vraag geweest om deze informatie ook beschikbaar te maken voor de vele buitenlandse wetenschappers die verbonden zijn aan de Nederlandse universiteiten.

Als auteurs al hun rechten exclusief overdragen aan uitgevers beperkt dit de mogelijkheden van hergebruik van onderzoeksresultaten, zowel binnen het onderwijs als onderzoek. Of het brengt extra kosten met zich mee. Het bewuster omgaan met auteursrechten en het gebruiken van alternatieve licentiemodellen draagt bij aan optimale toegang tot en hergebruik van de resultaten van (publiek gefinancierd) wetenschappelijk onderzoek.

Bezoek de website via: http://www.surf.nl/copyright-in-nl

Lees het volledige persbericht via:
http://www.surf.nl/nl/SURFActueel/Pages/wijsmetauteursrechten.aspx


Ministerie van OCW start actieprogramma Onderwijs Bewijs
Op initiatief van het ministerie van OCW is het actieprogramma ‘Onderwijs Bewijs’ opgestart. Doel hiervan is om meer kennis te verwerven over effectief en efficiënt onderwijs en meer verbindingen te leggen tussen het onderwijsveld en wetenschappelijke onderzoek. Hierbij worden wetenschappelijke experimenten gehouden om kennis te krijgen over wat werkt en niet werkt in het onderwijs. Onderwijs Bewijs richt zich met name op het primair- en voortgezet onderwijs.
Onderwijs Bewijs richt zich op de thema’s efficiency in het onderwijs en doeltreffendheid begeleiding hoogbegaafde leerlingen. Het thema efficiency in het onderwijs is onderverdeeld in drie subthema’s: het lerarentekort, het taal- en rekenonderwijs en de jeugdzorg.

Onderwijs Bewijs roept scholen en wetenschappers dan ook op om voorstellen in te dienen voor interventies waarvan zij denken dat deze effectief zullen zijn en waarvan ze willen weten of dit ook daadwerkelijk zo is. De voorstellen moeten aan een aantal criteria voldoen en zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury. De jury zal uiteindelijk beslissen welke interventies voor financiering in aanmerking komen. In de periode 2007-2009 is hiervoor een budget van ongeveer 25 miljoen euro beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op: http://www.onderwijsbewijs.nl

2 SURF good practices

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html en

de Good Practices website en nieuwsbrief. De Good Practices site is te vinden op: http://goodpractices.surf.nl/.Toetsen ontwerpen met Design Patterns
Een GP idee van Wageningen Universiteit e.a. In het SURF-project AltB (http://fbt.wur.nl/ALTB/) is het concept DesignPatterns toegepast op het ontwerpen en individueel aanbieden van verschillende typen gesloten vragen. DesignPatterns (http://goodpractices.surf.nl/gp/leerzaam_gebruik/196) of ontwerppatronen zijn terugkerende groepen elementen waarmee vrij eenvoudig een grote variatie aan voorbeelden te maken is. In het project is specifiek onderzocht op welke wijze ontwerppatronen voor verschillende typen gesloten vragen digitaal toetsen kan ondersteunen, bevorderen en verbeteren. Voor meer informatie zie:

http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/384


Videocommunicatie bij het begeleiden en coachen van studenten

Een Good Practice van Fontys Hogescholen. Hoe kun je als coach contact houden met je studenten op afstand? In dit project konden voltijd- en deeltijdstudenten vanuit verschillende locaties in het land of vanuit huis met de docent/coach in Eindhoven contact opnemen over de lesstof en applicaties. De studenten werkten aan de hand van studiearrangementen met een hoge mate van zelfwerkzaamheid en nauwelijks tot geen contacturen. Het interactief kunnen communiceren op afstand bleek veel tijdwinst op te leveren voor zowel student als docent. De mogelijkheid tot het vastleggen in woord en beeld bleek te helpen bij het reflecteren, zowel voor de studenten als de docent, en het maakte de groei in competenties aantoonbaar. Meer informatie:

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/276


Studenten Civiele Techniek oefenen samen bedrijfsrollen in een virtuele bedrijfsomgeving

Een GP idee van de opleidingen Civiele Techniek van Hogeschool INHolland, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam. Studenten hebben in het studiejaar 2007-2008 in projectteams samen gewerkt in een (virtuele) bedrijfsomgeving. Studenten oefenen hierin rollen en taken die veel overeenkomst vertonen met die van afgestudeerde werknemers, bijvoorbeeld als ontwerper, rekenaar, controleur. Ze maken kennis met de complexe beroepspraktijk en doen in een veilige leeromgeving ervaring op in het omgaan met verschillende belangengroepen: de opdrachtgever, andere bedrijven, de adviseur, de docent, de overheid. Naast het oefenen met taken en rollen, bouwen de studenten ook een kennisbank op met documenten, zoals eigen verslagen, tekeningen, artikelen, rapporten en interessante links. De omgeving is ontworpen in SURFgroepen; studenten werkten hier samen in een Teamsite en overlegden via Adobe Connect.

Voor meer informatie: http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/523


Samen online literatuur bestuderen met Annotatiesysteem

Dit GP idee van IVLOS van Universiteit Utrecht heeft een update gekregen, waarbij vooral de functionaliteit voor peer-feedback verbeterd is en helpteksten vertaald zijn in het Engels. Het Annotatiesysteem is gemaakt om studenten samen (moeilijke) literatuur te laten verwerken. Ook kunnen zij eigen teksten aan elkaar voorleggen voor online peer feedback. Uit het onderzoek blijkt dat het Annotatiesysteem studenten stimuleert om bestaande literatuur diep te verwerken. Ook peer-feedback blijkt hiermee gestimuleerd te worden en tot constructievere reacties bij te dragen. Voor Kennisnet is een kort artikel geschreven over het Annotatiesysteem. Zie verder:

http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/455


COM2KNOW een kennisnetwerk voor het communicatievak
Ook deze Good Practice van Fontys Hogeschool Communicatie heeft een update gekregen. Com2know is een kennisnetwerk voor het communicatievak, opgestart door Fontys Hogeschool Communicatie en de School voor Communicatiemanagement van de Hogeschool Utrecht met financiële hulp van SURF en de Digitale Universiteit. Vanaf 2004 is het kennisnetwerk online bereikbaar. Het is een organisch en open netwerk dat voortdurend verandert. Het bestaat o.a uit: specifieke informatiebronnen voor het communicatievak, waaronder een evenementenagenda, internetlinks en boekrecensies; kenniskaarten van communicatiemensen; een bijzondere kennisbank die via de Aquabrowser op associatieve manier toegang geeft tot duizenden artikelen, oraties, scripties en dergelijke over communicatie; de mogelijkheid om communities in te richten voor samenwerking over de grenzen van opleidingen heen.

Lees er meer over via: http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/286


3 Nieuws uit de Surfspace Nieuwsbrief


7 dingen die je moet weten over dotSUB.com
Auteur - Pierre Gorissen
In aanvulling op Educause’s serie ‘7 Things You Need To Know About’ komt SURFspace met eigen afleveringen. Alles wat je moet weten over trends in nieuwe media. Dit keer Pierre Gorissen over dotSUB, een tool om filmpjes te ondertitelen.

Rapportage gebruik Blackboard 2003-2007
Studion Support, Universiteit Utrecht
Om een indruk te krijgen hoe ICT wordt gebruikt in het onderwijs bij de Universiteit Utrecht, faculteit Sociale Wetenschappen, is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van Blackboard. Lees hier de bevindingen.


Verslag van een jaar Weblectures
Projectgroep Weblectures
Over het jaar 2007 heeft de projectgroep Weblectures een pilot opgezet aan de Universiteit Utrecht om ervaring op te doen met het opnemen en uitzenden van hoorcolleges. In dit verslag komen de belangrijkste bevindingen aan bod.


4 Bijeenkomsten op IT & onderwijs gebied

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html

Informatie over SURF kunt u vinden op de website: www.surffoundation.nl


Workshop Webconferencing 26 juni 2008

Deze workshop biedt deelnemers de kans hands-on aan de slag te gaan met het webconferencingpakket Adobe Connect, voorheen bekend onder de naam Breeze. Met het programma kunnen 2 of meer personen met elkaar vergaderen met behulp van video en/of audio en tegelijkertijd gebruikmaken van andere applicaties zoals chatten, documenten en andere programma’s delen of presentaties geven.  Adobe Connect is een onderdeel van SURFgroepen. De workshop duurt een halve dag. Meer info: http://www.surfnet.nl/nl/bijeenkomsten/Pages/WorkshopWebconferencing.aspx


DIVERSE 2008 (1-3 juli, Haarlem / INHOLLAND): inschrijving geopend
Diverse conferentie (Developing Innovative Visual Educational Resources for Students Everywhere”) - hét ontmoetingspunt voor mensen die video of videoconferentie toepassen in hun onderwijs of dit ondersteunen. Keynote-sprekers zijn o.a.: Ann Doyle van het Amerikaanse Internet2 en Ulrich Rauch van de University of British Columbia. Naast keynotes, presentaties van cases en onderzoek, zullen er dit jaar ook masterclasses georganiseerd worden rondom onderwerpen als 'Video and the Social Web' en 'Active Worlds'. Ook de StreamTeam projecten (onderdeel van de samenwerking tussen SURF en JISC) zullen tijdens DIVERSE aan bod komen. Het congres wordt in stijl afgesloten met een zeiltocht. Inschrijven is mogelijk op de conferentie website: www.inholland.nl/diverse2008


ALT-C 2008: call for proposals

ALT-C 2008 zal van 9-11 september in Leeds plaatsvinden. ALT-C 2008 heeft als thema “Rethinking the digital divide”. Meer informatie is te vinden via de website van ALT-C


Educause 2008: call for proposals

EDUCAUSE 2008 (28-31 oktober, Orlando) heeft als thema “Interaction, Ideas, Inspiration”. Meer informatie is te vinden via: http://www.educause.edu/e08


SURF Onderwijsdagen, 11-12 november, Utrecht

Op 11 en 12 november 2008 organiseert het Platform ICT en Onderwijs de 10de SURF Onderwijsdagen.


Online Educa Berlin van 3 – 5 december 2008
In 2008 organiseert SURFfoundation voor de 6e keer een studiereis naar Online Educa Berlin (3 t/m 5 dec. 2008). Meer informatie over deze conferentie en de thema’s die dit jaar aan de orde komen is te vinden op de website van de OEB.