Wat speelt er rond de aansluiting VO-WO


In iedere VoP een editie van de nieuwsbrief De @@nsluiter met actualiteiten rond het thema “aansluiting vwo-wo”. Lees meer over de reacties op het rapport over onderwijsvernieuwingen van de commissie Dijsselbloem, een wetenschapsfestival op 4 juni en het effect van een verkeerde studiekeuze op de motivatie van studenten.


De @@nsluiter – een periodiek van de 3 TU’s

De @@nsluiter is een nieuwsbrief van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente (ook wel aangeduid als de “3 TU’s”), waarin belangstellenden op de hoogte worden gehouden van allerlei actualiteiten rondom het thema “aansluiting vwo-wo”. Hierbij kunt u denken aan nieuwsonderwerpen vanuit de Tweede Fase, 3TU, vwo-scholen, VSNU, Platform Bèta Techniek, maar ook kunnen producten en publicaties de revue passeren.

U kunt u als geïnteresseerde aanmelden voor dit periodiek. Het archief is te raadplegen via: http://www.utwente.nl/elan/aansluiting/aansluiter/


Via VoP wordt (met toetstemming van de uitgevers) een ieder die de nieuwsbrief gemist heeft, nu alsnog de gelegenheid geboden om kennis te nemen van veel aansluitingsnieuws uit De @@nsluiter Nr. 9, maart 2008.


3TU FederatieDe @@nsluiter


 

 

Nieuwsbrief

Maart 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De @@nsluiter

 

In deze nieuwsbrief

 

uVSNU-site over studiesucces

uWerving voor docentonderzoekers

uBijeenkomst Havo-meisjes en de keuze voor bètatechniek

uWetenschapsfestival op 4 juni

uDe commissie Dijsselbloem

uDijsselbloem veronachtzaamt hoger onderwijs

uUniversitaire opleiding leraar basisschool

uJuiste studie kiezen blijkt lastig voor scholieren

uTaaltoets voor alle eerstejaars van de VU

 

 

Nieuws vanuit de VSNU:

 

Site over studiesucces

De VSNU heeft een site gelanceerd waarop universiteiten good practises kunnen plaatsen die studiesucces in de bachelorfase bevorderen. http://studiesucces.vsnu.nl/

Er zijn 5 thema’s: Aansluitng vwo-wo, Academic Community, Hoger ambitieniveau, Waardering Onderwijs en Meer variatie. Bijdragen kunnen gestuurd worden naar studiesucces@vsnu.nl

 

 

Nieuws vanuit het Platform Bèta Techniek:

 

Werving voor docentonderzoekers

Het programma DUDOC (Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de bètavakken) is ingesteld door het Platform Bèta Techniek met steun van het ministerie van OCW. De naam verwijst met een knipoog naar de architect Dudok: de onderzoekers als 'architecten' van nieuw bètaonderwijs. Lees meer

 

Bijeenkomst Havo-meisjes en de keuze voor bètatechniek, 13-03-2008

Het Platform Bèta Techniek en de VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, organiseren in het kader van het Universum Programma een themabijeenkomst over de onderbenutting van bètatalent bij havo-meisjes. Lees meer

 

 

Nieuws vanuit Tweede Fase Adviespunt

 

Wetenschapsfestival op 4 juni: “Uit de hoge hoed?” Voortgezet onderwijs en hoger onderwijs ontmoeten elkaar

Tijdens dit sprankelende festival wordt rond dit thema in lezingen en presentaties een keur aan onderwerpen aan de orde gesteld. Daarnaast biedt de dag ruime mogelijkheden contacten te leggen of te versterken.

Op www.tweedefase-loket.nl/wetenschapsfestival kunt u meer informatie lezen. Ook vindt u daar een digitaal inschrijfformulier. Inschrijven kan tot 1 mei. Maar wacht niet te lang, want inschrijvingen gaan per onderdeel op volgorde van binnenkomst. Deelname kost €100,- per persoon.

 

Instellingen die interessante publicaties hebben op het terrein van onderwijsonderzoek, aan lopende onderzoeken meer ruchtbaarheid willen geven of in contact willen komen met mensen uit de onderwijspraktijk kunnen zich op de wetenschapsmarkt presenteren. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u voor 27 maart a.s. een e-mail sturen aan wetenschapsfestival@sopo.nl.

 

 

Nieuws vanuit Studie en Beroep: Jaargang 7, nr 5

De commissie Dijsselbloem
Basisvorming, tweede fase, vmbo en het nieuwe leren. Dat zijn de vier aandachtsgebieden van de parlementaire onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen. Voor de één een gruwel, voor de ander een zegen. Het Nederlandse onderwijs staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Iedereen heeft een mening over de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 15 jaar. De Tweede Kamer heeft de balans opgemaakt. 
U kunt 
het eindrapport, een samenvatting, en de deelrapporten downloaden.  

Een eerste reactie van de bewindslieden

De eerste commentaren in de kranten:
Volkskrant:
onderwijs is ernstig verwaarloosd
Volkskrant:
dossier commissie onderwijs
NRC: onderwijsbeleid heeft gefaald
NRC: politici deden precies wat ze niet moesten doen
Trouw:
vernietigende kritiek op kwaliteit onderwijs
Zie ook het commentaar van de VO-raad.

Dijsselbloem veronachtzaamt hoger onderwijs
Studenten hebben “gemengde gevoelens” bij het rapport over de onderwijsvernieuwingen. Zij kritiseren dat het hoger onderwijs nauwelijks aandacht erin krijgt, terwijl de problemen in het VO daar vaak negatief doorwerken. Lees verder op de website van Scienceguide.

 

Universitaire opleiding leraar basisschool
Een meester of juf op een basisschool met een universitaire opleiding komt nu nog niet vaak voor. Maar dat gaat veranderen. Vanaf september kunnen studenten gelijktijdig onderwijskunde studeren én lesbevoegdheid voor het basisonderwijs verwerven.  Dat wordt mogelijk door een nieuwe, gezamenlijke opleiding van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Een student van de nieuwe opleiding krijgt na vier jaar twee bachelordiploma’s: een voor onderwijskunde en een voor de pabo.
Lees verder op
de website van de NRC.
Zie ook
het persbericht en de website van de universiteit Utrecht.

 

Juiste studie kiezen blijkt lastig voor scholieren
Veel scholieren slagen er niet in de juiste studie aan universiteit of hogeschool te kiezen. Zes procent begint z’n studie ronduit ongemotiveerd. Onder rechtenstudenten is dat percentage zelfs twee keer zo hoog. Die gebrekkige motivatie bij de start van de studie is een van de redenen dat studenten vaak al snel afhaken. Zo’n 30 procent is binnen een jaar al vertrokken, blijkt uit cijfers die zijn verzameld in de Trouw-bijlage School & beroep over twijfelende scholieren. Lees verder op de website van Trouw. 

 

Taaltoets voor alle eerstejaars van de VU
De Vrije Universiteit in Amsterdam wil af van studenten die heel slecht zijn in Nederlands. De universiteit wil alle eerstejaars een taaltoets afnemen. Studenten die ‘zeer onvoldoende’ scoren, worden verplicht een bijspijkertoets te volgen en moeten daarna opnieuw een toets afleggen. Wie die toets niet haalt, mag niet beginnen aan tweedejaarsvakken. Lees verder op de website van de Volkskrant.