Minder werk en betere kwaliteit: met de tentamenservice van de UT

Welke service wordt er geboden?

De Universiteit Twente biedt al meer dan 25 jaar een service tentamenverwerking. Op dit moment wordt deze service uitgevoerd door de afdeling ISA en is gevestigd in gebouw SPIEGEL, kamer 319.


Hoe werkt het?

De UT heeft een eigen tentamenformulier (Zie fig. 1) voor het scoren van multiple-choice(mc), Ja/Nee en algemene vragen. Voor het onderdeel algemene vragen geldt dat de docent achteraf de scores per algemene vraag invult. De student dient zijn studentnummer en studierichting in te vullen.

Fig. 1.: Het tentamenformulier + resultaten


Meerwaarde van de service

Een docent heeft de mogelijkheid om de ingevulde tentamen formulieren met de hand na te kijken. De meeste docenten op de UT kiezen er echter voor om deze verwerking door de afdeling ISA te laten uitvoeren.

Waarom laten deze docenten hun tentamen bij ISA nakijken?

uKwaliteit: de kwaliteit van door een apparaat na gekeken tentamens is hoger dan met de hand na gekeken tentamen. De mens maakt (eerder) fouten bij het nakijken.

uSnelheid: vooral bij een groot aantal formulier is de machinale verwerking veel sneller.

uOverzichten: naast een score/cijfer overzicht (zie fig. 1) is er ook een tentamenanalyse per tentamen beschikbaar. In het overzicht tentamenanalyse zijn de gegeven antwoorden per vraag zichtbaar. Zo kan gemakkelijk de kwaliteit van een vraag bepaald worden. De resultaten zijn sinds een paar jaar ook in elektronische vorm (*.xls) beschikbaar.


Gang van zaken

De tentamenperiode op de UT is de drukste periode wat betreft het verwerken van de tentamens. De tentamens worden aangeleverd door docenten of BOZ medewerkers. In totaal gaat het om ongeveer 200 tentamens per jaar. In totaal spreken we dan over de verwerking van circa. 16.000 formulieren.


Als eerste stap in de verwerking worden de formulieren gescand. Daarna worden de ingelezen pagina’s omgezet naar antwoorden per vraag. De software is zo ingesteld dat bij meer dan één ingevuld antwoord handmatig aangegeven moet worden welke antwoord bedoeld is. Bij tentamens met een groot aantal studenten wordt het automatisch nakijken dan alsnog een vrij arbeidsintensief gebeuren.


Zitten alle gegeven antwoorden eenmaal in de computer dan kunnen op een eenvoudige manier overzichten gemaakt worden. De docenten krijgen een score/cijfer overzicht en een tentamenanalyse overzicht per mail toegestuurd.

Aan de hand van deze twee overzichten besluit de docent vaak om nog een tweede slag te doen. Het komt bijvoorbeeld voor dat uit de tentamenanalyse blijkt, of de studenten ontdekken het, dat er meerdere antwoorden op een vraag goed zijn. Op basis van de nieuwe goede antwoorden is het eenvoudig om een nieuw cijferoverzicht te laten maken.

Het komt ook voor dat het aantal voldoendes op een tentamen erg laag is. Door de score/cijfer omzetting(norm) aan te passen kan een nieuw cijferoverzicht gemaakt worden.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze tentamenservice, dan kunt u terecht bij J. van Zyll Langhout (tel: 2194) of bij J. de Goeijen (tel:2637).


Wilt u eens een consultgesprek over een toetsontwerp of over de toetsresultaten, dan kunt u zich wenden tot de toetsdeskundige van het OD: Katja Haijkens (tel.: 2867).


Beide vormen van dienstverlening zijn voor UT-medewerkers gratis.