Verslag van de 2e S&O Eye Opener bijeenkomst over onderwijstoepassingen in Second Life

Op 8 april was Paul Dirckx van de Fontys Hogescholen gastspreker bij de 2e S&O Eye Opener bijeenkomst. Thema vormde de onderwijstoepassingen die Fontys Hogeschool gerealiseerd heeft in Second Life. Een onderwerp dat, gezien de grote opkomst, menigeen nieuwsgierig maakte. Een korte impressie van een interactieve presentatie die zich deels in First Life en deels in Second Life afspeelde.


Fontys experimenteert met onderwijstoepassingen in Second Life

Aan de hand van een op het scherm te volgen (voet- en vlieg)tocht van een “avatar” (soort van bewegend poppetje) door de Second Life wereld, vertelde Paul Dirckx over de virtuele campus van Fontys Hogescholen.

Second Life is een 3D wereld die gecreëerd is door de inwoners (de zogenaamde “avatars”, zie fig. 1). In deze wereld kun je zelf gebouwen neerzetten en alle producten maken die je maar kunt verzinnen. Met een avatar kun je in Second Life andere, inwoners ontmoeten en daarmee gesprekken voeren (via voice of door te chatten). Maar je kunt ook bijvoorbeeld winkelen,concerten bijwonen of (virtuele versies

Afbeelding van PTH in Second Life 2

Fig. 1: Twee avatars in SL.

van al dan niet bestaande) musea bezoeken.
De Pedagogisch Technische Hogeschool Eindhoven (PTH), onderdeel van Fontys, heeft één jaar geleden een eiland gekocht van 6,5 hectare om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Second Life in te zetten in het onderwijs. Bij het onderzoek ging het zowel om de technische als onderwijskundige aspecten. Op het eiland wordt de campus ingericht. Studenten kunnen op dit eiland – soms gezamenlijk, maar grotendeels ook in hun eigen tempo, tijd en plaats onafhankelijk - leren, informatie verzamelen en (samen)werken aan hun competenties. Er zijn gebieden gereserveerd die de studenten kunnen gebruiken als ‘bouwplaats’ om aan hun persoonlijke leerdoelen te werken en de resultaten publiekelijk te tonen.

De verschillende instituten van de hogeschool kunnen een deel van het eiland huren om hun eigen onderwijstoepassingen te creëren. Paul Dirckx ervaart dat juist in deze 3D wereld de muren tussen de verschillende faculteiten verdwijnen en je wat makkelijker bij elkaar in de keuken kan kijken.

Wat kun je hier nu mee in het onderwijs?

Deze vraag stond centraal in de presentatie van Dirckx. Met behulp van zijn avatar en de avatars van collega’s in Eindhoven, toonde hij ons als toehoorders diverse onderwijstoepassingen waar binnen Fontys ervaringen mee zijn opgedaan.


Onderwijsleermiddelen aanbieden
Je kunt 3D simulaties zelf bouwen of bij een andere inwoner kopen. Een docent van Fontys heeft bijvoorbeeld een oog gebouwd. Als je in dat oog stapt ervaar je virtueel wat het is om een oogafwijking te hebben. Daarnaast wordt gewerkt aan een doolhof waar je als tijdelijke blinde of slechtziende avatar doorheen loopt om te ervaren hoe een blinde of slechtziende de fysieke wereld om zich heen ervaart.


Games ontwikkelen.

Door medewerkers van Fontys is een kennisquiz ontwikkeld (zie fig. 2). In deze quiz worden meerkeuze vragen over een bepaald thema gesteld en kun je tegen elkaar spelen.


Rollenspelen

In de virtuele wereld lijken drempels te vervagen. Een aantal docenten hebben de ervaring opgedaan dat leerlingen van niveau 1 en 2 van een ROC makkelijker in Second Life een rollenspel spelen dan in het echte leven.

Fig. 2: ‘The Knowledge Survival Game’ in de virtuele campus van Fontys.

Afstandonderwijs

Een aantal docenten geeft hoorcollege op afstand. Fontys heeft een eigen tv kanaal, waar in de hoorcollegezaal op de Second Life campus een college bij te wonen is. De studenten kunnen op deze wijze vanuit hun eigen studentenkamer dit college bijwonen.


Projecten en presentaties van eindproducten

De studenten van een bedrijfskundige opleiding organiseren in het kader van een project een evenement in Second Life. Net als in de ‘echte wereld’ moeten zij er voor zorgen dat de PR en communicatie voor elkaar is en rekening houden met de randvoorwaarden.
Een ander project behelst het opzetten van een eigen mini onderneming in Second Life. Dit is eenvoudig te realiseren omdat Second Life (SL) een eigen economie heeft, met een eigen geldeenheid (Linden dollars).
In het kader van weer een ander project, hebben studenten een aantal bedrijven onderzocht die in Second Life opereren. De ‘posterpresentatie’ van dit project (op kleine beeldschermen die een bezoeker kan aanklikken) is natuurlijk ook op de virtuele campus gehouden.

Studenten van de Lerarenopleiding ICT hebben eigen virtuele presentatielokaaltjes ingericht om via beeldschermen in de lokaaltjes de resultaten van een project te tonen.


Informatievoorziening, pr en werving

Fontys Hogescholen gebruikt de virtuele campus ook voor informatievoorziening en pr- en wervingsactiviteiten gericht op potentiële studenten en studenten die voor keuzes staan in hun studieloopbaan.


Meer mogelijkheden? Meer weten?

Bovenstaande mogelijkheden zijn er nog maar enkele uit de hele scala huidige en toekomstige mogelijkheden. De prachtig uitgevoerde Powerpoint-presentatie van Dirckx biedt hierover nog aanvullende informatie. Informatie over de virtuele campus van Fontys Hogescholen, is te vinden via:
http://www.fontys.nl/pth/projecten/de.virtuele.campus.193520.htm en http://www.ictoblog.com/secondlife/.

Maar… om een echt goede indruk te verkrijgen van de mogelijkheden, kun je echter het beste een keer ervaren hoe het is om in Second Life te verkeren. Dit vergt wel dat er programmatuur wordt gedownload op je computer, maar daarna kun je meteen gratis je eigen ‘avatar’ creëren en naar hartenlust rondwandelen (of vliegen of jezelf teleporteren). Zie hiervoor: http://www.secondlife.com.
En mocht je je al in Second Life bewegen…, kijk dan eens rond met de bril op van een docent of onderwijskundige om de mogelijkheden te verkennen om SL in het onderwijs in te zetten. Ideeën, reacties en ervaringen plaatsen wij graag in een volgende aflevering van VoP.

Backchannel
Meer informatie over S&O Eye Openers

De S&O Eye Openers zijn gericht op alle UT medewerkers met belangstelling voor interessant en uitdagend onderwijs en zullen telkens via UT nieuws, de OD-website en VoP worden aangekondigd. De bestaande relaties van de Onderwijskundige Dienst krijgen tevens een rechtstreekse uitnodiging via e-mail. De frequentie van de bijeenkomsten is gemiddeld eens per twee maanden en kunnen de vorm hebben van een lunchbijeenkomst of een namiddagbijeenkomst met afsluitende borrel.

Graag ontvangen de organisatoren suggesties voor onderwerpen, zodat de S&O Eye Openers zo optimaal mogelijk aansluiten bij uw informatiebehoefte. Deze onderwerpen mogen allerlei aspecten en thema's van het onderwijs betreffen en hoeven niet ICT-gerelateerd te zijn. 

 

Aanmelden voor de S&O Eye Openers kan via een e-mail naar Irena Niekrake (g.w.m.niekrake-oldeengberink@utwente.nl). Voor meer informatie over of suggesties voor S&O Eye Openers kunt u contact opnemen met: Lisa Gommer (e.m.gommer@utwente.nl) of Stanley Portier (s.j.portier@utwente.nl).