(Video)Verslag van de 1e S&O Eye Opener over Open Courseware

Op 22 februari 2008 was Ir. Willem van Valkenburg de eerste spreker in de nieuwe reeks Eye Opener bijeenkomsten die vanuit S&O (Onderwijskundige Dienst) worden georganiseerd. Ruim 20 deelnemers bezochten zijn presentatie over het Open Courseware project aan de TU Delft. Heeft u het gemist? VoP biedt u de gelegenheid zowel de gehele presentatie via video te bekijken als via onderstaand verslag een korte impressie op te doen en desgewenst daarna de verdere informatiebronnen te raadplegen.
Ir. W.F. (Willem) van Valkenburg is bij de TU Delft werkzaam voor het Shared Service Centre ICT als e-learning consultant bij de afdeling Ontwikkeling en Innovatie. Hij houdt zich bezig met: Blackboard (functioneel beheer en ontwikkeling), onderwijsrepository, E-merge Consortium, Social Software (weblogs en wiki’s), 3TU DLWO-project en het OpenCourseWare project.

Zijn blog is te vinden op www.e-learn.nl.


Waar gaat het om bij het Open Courseware project?

Bij het Open Courseware project gaat het, net als bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Nederlandse Open Universiteit, om vrije, digitale publicatie van hoge kwaliteit onderwijsmaterialen, georganiseerd in cursussen. De TU Delft doet dit enerzijds vanuit het oogpunt van een instellingsvisie op een open academische gemeenschap. Anderzijds kan op deze manier op het niveau van een vakgebied getoond worden wat je doet. Je versterkt daarmee je internationale reputatie, kunt spil

zijn in kennisnetwerken en dit verder uitbouwen, toekomstige master-instromers en promovendi aantrekken en de groep van Life Long Learners bedienen.


In welke fase zit het project?

In dit stadium van het project zijn de volgende activiteiten ontplooid:

§er is een projectteam

§er is een Onderwijsrepository ingericht

§de website ocw.tudelft.nl is ingericht

§werkprocessen voor het aanleveren van materiaal zijn vastgesteld

§er zijn twee rondes van pilots uitgevoerd (Eerste ronde van pilots: Drinkwater, Offshore en Micro-Electronica. Tweede ronde van Pilots: Duurzame ontwikkeling, Nanotechnologie en Biomedical Engineering)

§er zijn meetinstrumenten voor evaluatie ontwikkeld

§er is een start gemaakt met de embedding in de organisatie

§lidmaatschap van het internationale OCW Consortium

De concrete resultaten zijn dat 10 courses van de eerste pilot online zijn. Nog 20 courses zijn in voorbereiding. Uit de evaluatie komt naar voren dat gemiddeld 100 bezoekers per dag, afkomstig uit 138 landen/gebieden, de OCW-website bezoeken. Focusgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de doelgroepen: hbo-studenten, hbo-docenten, Master-studenten en vertegenwoordigers van het bedrijfslevensamengesteld, hebben aangegeven dat de eerste indruk positief is. Zowel wat betreft de wijze waarop de informatie wordt aangeboden als de bruikbaarheid.


Discussie naar aanleiding van de presentatie

Tijdens en na de presentatie ontstond een interessante discussie die tot twee hoofdvragen is terug te brengen:

oWaarom geef je als instelling je core business gratis weg?

oHoe zorg je ervoor dat docenten meedoen?

Als antwoord op de eerste vraag verwacht de TU Delft met het gratis ter beschikking stellen dat er meer studenten en promovendi aangetrokken worden. Zij krijgen een betere indruk van de kwaliteit van het onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt. Bovendien draag je bij aan een wereldwijde exposure. De bezoekersstatistiek geven ook aan dat het TU Delft materiaal wereldwijd wordt geraadpleegd.

Overigens dient bij de eerste vraag wel te worden opgemerkt dat het niet mogelijk is om met het volgen van gratis cursussen een diploma te behalen. Onderwijs aanbieden is meer dan alleen het materiaal beschikbaar stellen. Voor een diploma zullen de studenten nog steeds naar de universiteit moeten komen.


De deelname verkrijgen van docenten bleek in het kader van het project geen probleem. De pilots zijn gekoppeld aan initiatieven waarbij opleidingen / docenten al bezig waren om materiaal online te zetten. Een aantal andere opleidingen heeft zich intussen ook gemeld om mee te doen; het projectteam hoeft niet apart moeite te doen om docenten zover te krijgen. Daarnaast geldt dat er op verschillende manieren (en ondersteund door de rector van de TUD) aandacht wordt gevraagd op de campus voor het project.


Geïnteresseerd? Meer informatie?

De hele presentatie van Willem van Valkenburg is te bekijken via de videoregistratie (via Mediasite). Voor de Powerpointpresentatie klik <hier>. Meer informatie over het Open Courseware project is te verkrijgen via de OCW-website: http://ocw.tudelft.nl/

Meer informatie over S&O Eye Openers

De S&O Eye Openers zijn gericht op alle UT medewerkers met belangstelling voor interessant en uitdagend onderwijs en zullen telkens via UT nieuws, de OD-website en VoP worden aangekondigd. De bestaande relaties van de Onderwijskundige Dienst krijgen tevens een rechtstreekse uitnodiging via e-mail. De frequentie van de bijeenkomsten is gemiddeld eens per twee maanden en kunnen de vorm hebben van een lunchbijeenkomst of een namiddagbijeenkomst met afsluitende borrel.

Graag ontvangen de organisatoren suggesties voor onderwerpen, zodat de S&O Eye Openers zo optimaal mogelijk aansluiten bij uw informatiebehoefte. Deze onderwerpen mogen allerlei aspecten en thema's van het onderwijs betreffen en hoeven niet ICT-gerelateerd te zijn. 

 

Aanmelden voor de S&O Eye Openers kan via een e-mail naar Irena Niekrake (g.w.m.niekrake-oldeengberink@utwente.nl). Voor meer informatie over of suggesties voor S&O Eye Openers kunt u contact opnemen met: Lisa Gommer (e.m.gommer@utwente.nl) of Stanley Portier (s.j.portier@utwente.nl).