Handige tools voor het leren reflecteren

Leren reflecteren is een belangrijke (academische) vaardigheid. Maar om studenten te stimuleren om te gaan reflecteren valt niet mee. Het Lectoraat Reflectie op het handelen - van de afdeling Onderwijsresearch & Ontwikkeling van de Hogeschool van Amsterdam – heeft als hulpmiddel een website samengesteld met diverse tools die docenten, studentbegeleiders en coaches hiervoor kunnen gebruiken.


Op de website http://www.reflectietools.nl/index.html

zijn tools te vinden voor het:

- reflecteren op jezelf

- reflecteren op een methode

- reflecteren op de maatschappij

Elke tool is in een generieke vorm beschreven en dient voor de eigen praktijksituatie aangepast te worden aan de context waarin hij gebruikt wordt. De tools kunnen worden gebruikt bij intervisie, supervisie, coaching, projectwerk, samenwerking, (studie)loopbaanbegeleiding en projectplanning. Er zijn tools beschikbaar voor ‘een op een’ situaties en voor gebruik in kleine (4-8 deelnemers), middelgrote (8-20) en grote groepen (20-50).

Per tool, zoals voor de tool Methodereflectie (“een werkwijze om de verbinding tussen theorie en praktijk te onderzoeken”), wordt de volgende informatie verstrekt:

ueen inleiding, waarin aangegeven wordt waar deze tool vandaan komt (theoretisch kader), wat het doel is en wanneer je het kunt gebruiken;

uaanwijzingen voor het gebruik, met een beschrijving van het stappenplan (inclusief handout!), het effect en de activiteiten van de begeleider;

uvoorbeelden van het gebruik;

utheorie; uitgebreidere beschrijving van en verwijzing naar de theoretische achtergrond.Op de website is verder informatie te vinden over het lectoraat (actief van 2003 tot mei 2007. De lector was dr. Karim Benammar en projectleider van het lectoraat was drs. Marieke van Schaik.

Daarnaast wordt verwezen naar het boek Reflectietools en naar diverse relevante publicaties.