Redactioneel

Een nieuw jaar en een nieuwe VoP! Ook in 2008 staat de redactie weer voor u klaar met tips en nieuwsberichten over onderwijs. Om het nieuwe jaar goed te beginnen, hebben we aan een aantal UT medewerkers en studenten gevraagd wat zij het onderwijs toewensen in 2008. Bent u benieuwd naar hun reacties? Lees dan het artikel ‘Onderwijsnieuwjaarswensen 2008’. U kunt hier ook uw eigen reactie toevoegen. We horen graag van u wat ú het UT-onderwijs toe wenst!

In dit Nieuwjaarsnummer ook een bijdrage over baankansen voor studenten. Wat zijn de arbeidsmarktprognoses voor afgestudeerde studenten? Welke opleidingen bieden de studenten veel kans op een baan en welke juist minder? En met welke opleiding heeft een student de meeste kans op een hoog startsalaris? Op studiekeuze.nl vinden studenten hier informatie over.

You-tube kent u wellicht al, maar wist u dat er sinds kort ook zoiets als ‘UT-tube’ is? In een pilot project worden colleges van verschillende vakken opgenomen en online beschikbaar gesteld aan studenten. Dit biedt studenten flexibiliteit en ondersteuning bij bijvoorbeeld het voorbereiden van een tentamen. De deelnemers aan de pilots zijn enthousiast. U ook?


Verder een artikel over studenten met een functiebeperking, een groep studenten die grote diversiteit kent en vaak nog te weinig aandacht krijgt. Wat houdt een functiebeperking precies in? En hoe kan deze groep studenten beter ondersteund worden? Verschillende informatiebronnen bieden hierover goede tips voor zowel instellingen als individuele docenten.


Wat bieden wij nog meer?

-Een interview met dhr. Henk Roossink. Na meer dan 30 jaar neemt hij afscheid van de UT. In een interview geeft hij nog één keer zijn visie op toetsing en terugkoppeling in het onderwijs.

-Mindmapping, een creatieve techniek voor het weergeven en verwerken van grote hoeveelheden informatie. Tips voor gebruik binnen en buiten het onderwijs.

-Leren reflecteren, handige tools om deze vaardigheid bij uw studenten te stimuleren.

-En nog meer …


Namens de VoP-redactie wens ik u veel leesplezier in 2008!


Lisa Gommer