Nieuwsflits SURF

In SURF dragen HO- en onderzoeksinstellingen (sinds 1987) samen bij aan grensverleggende ICT-innovaties voor onderwijs en onderzoek. In iedere VoP informeren wij u over de laatste nieuwtjes, publicaties, good practices en meer. Tevens een overzicht van bijeenkomsten op het gebied van IT & onderwijs.


1. Nieuws SURF

2. SURF Good Practices

3. Bijeenkomsten op IT & onderwijs gebied


1 Nieuws SURF

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html

Informatie over SURF kunt u vinden op de website: www.surffoundation.nl

In SURF werken Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. SURF bestaat uit drie organisaties: SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten.


DU-files: zes jaar samenwerken in de Digitale Universiteit in één box

Altijd al willen weten wat 6 jaar Digitale Universiteit heeft opgeleverd? De resultaten zijn nu gebundeld in een boek en op een DVD: de DU-files. De DVD bevat digitaal materiaal van zeer uiteenlopende aard en over vele onderwijskundige en inhoudelijke onderwerpen. In het boek vind je de minder 'tastbare' resultaten van de samenwerking. Het vormt een terugblik op zes boeiende jaren en probeert iets vast te leggen van alles wat de partners geleerd hebben over samenwerking, werken in projecten en de organisatie van boeiende congressen over de praktijk van onderwijsvernieuwing: Innovatium.

De DU-files zijn gratis te bestellen bij SURFfoundation.


Nationaal Actieplan e-Learning

Het Nationaal Actieplan e-Learning wil met de inzet van ICT aan twee doelen een bijdrage leveren: 1) het verbeteren van de instroom in het hoger onderwijs en 2) het verhogen van studiesucces en het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Via twee tenders is 2 x 4 miljoen beschikbaar voor projecten gericht op het verhogen van de participatie in het hoger onderwijs door de inzet van ICT. De deadline voor het indienen van de eerste ronde van projectvoorstellen is 5 maart 2008. Eind april vindt de toewijzing van de subsidies plaats. Naar verwachting zal in oktober 2008 de tweede tender van het Nationaal Actieplan e-Learning, met vergelijkbare voorwaarden en criteria, gelanceerd worden. De deadline voor die tender is naar verwachting begin maart 2009.

Voor meer informatie, procedures, voorbeelddocumenten e.d.: http://www.surffoundation.nl/smartsite.dws?id=9452


SURFacademy

Met de SURF Academy beoogt SURFfoundation (in samenwerking met de andere leden van de SURF familie: SURFnet en SURFdiensten) professionalisering aan te bieden voor geïnteresseerden uit het Hoger Onderwijs. De aandacht gaat uit naar thema’s die binnen het HO belangrijk zijn en waarvoor behoefte bestaat aan verdieping en verbreding van bestaande kennis. Het uitwisselen van kennis en ervaring met anderen speelt daarbij een grote rol.

De eerste activiteit in 2008 is de winterschool repositories van 10 tot en met 12 maart 2008. Andere activiteiten zijn onder andere een summerschool over online samenwerken, een herfstschool over beveiliging en identity management en een serie van masterclasses op het gebied van video.


Toekomstscenario’s 2020

Hoe zou de nieuwe leer-en werkomgeving er in 2020 uit kunnen komen te zien? Het Platform ICT en Onderwijs en het Platform ICT en Organisatie voeren in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen een scenariostudie uit naar de toekomst van de leer en werkomgeving. De scenario’s worden tijdens de 10de SURF Onderwijsdagen op 11 en 12 november 2008 gepresenteerd.


Prijsvraag Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT)

Op 1 februari a.s. start de 6e Prijsvraag Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT). Deze 6e prijsvraag is in zijn geheel gewijd aan de sector Onderwijs en heeft als thema "Communicatie en Samenwerking: leerlingen/studenten en docenten 'leren' samenwerken in een virtueel netwerk van instellingen, organisaties en bedrijven". Het prijzengeld bedraagt € 3 miljoen.

Nadere informatie vanaf 1 februari op de website www.m-ict.nl. Op 5 maart is er een informatiebijeenkomst bij het ministerie van OCW in Den Haag.


2 SURF good practices

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html en

de Good Practices website en nieuwsbrief. De Good Practices site is te vinden op: http://goodpractices.surf.nl/.


100ste Good Practice on-line

In oktober 2007 is een mijlpaal bereikt: de honderdste Good Practice is op de site http://goodpractices.surf.nl geplaatst: Digital Campus Framework, de vernieuwde portal van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Bestaande functionaliteiten zijn uitgebreid met nieuwe koppelingen naar de hogeschool Van Hall Larenstein, een portfolio is toegevoegd en het gebruiksgemak is verbeterd (http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/421).

Voor een snelle blik op de totale collectie goodpractices: http://goodpractices.surf.nl/docs/gp/overzichtgplg.htm.


Prijs voor Onderwijsvernieuwingsproject ZAP

Het Onderwijsvernieuwingsproject ZAP (Zeer Actieve Psychologie van UT-professor Ton de Jong e.a.), dat al in december 2003 is afgerond, heeft (weer) een prijs gewonnen. Deze keer de European Award for Technology Transfer.

Zie voor meer informatie: http://www.noe-kaleidoscope.org/group/symposium/

Samen online literatuur verwerken

In een 'klassiek' onderwijsproces wordt literatuur meestal individueel bestudeerd. Met het Annotatiesysteem (een GP idee van IVLOS Universiteit Utrecht) kunnen studenten samen (moeilijke) literatuur te verwerken. Zij kunnen ook eigen teksten aan elkaar voorleggen voor online peer feedback. Daarna wordt het in werkgroepen of tijdens college besproken en eventueel met tentamenvragen getoetst. Verwacht wordt dat met het systeem de studenten tot ‘diepere verwerking’ komen. http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/455


eLene – een online Teacher Training Centre

Een GP idee van IVLOS Universiteit Utrecht. Een online Teacher Training Centre waarin materiaal is opgenomen dat docentenopleiders of docenten zelf kunnen gebruiken voor professionalisering op het terrein van ICT in het onderwijs. Het materiaal is beschikbaar via een website en vrij te gebruiken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld wiki's, blogs, video's en podcasts. Het materiaal in het online Centre bestaat uit handleidingen, tools, voorbeeld workshops, voorbeeld leerplannen, vragenlijsten etc.

http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/4683 Bijeenkomsten op IT & onderwijs gebied

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html

Informatie over SURF kunt u vinden op de website: www.surffoundation.nl


Werkseminar ‘IMPULS Digitaal: onbeperkte mogelijkheden’ op 3 april 2008

IMPULS Digitaal is een project van handicap + studie/SURFfoundation waarin kleinschalige projecten (ID-Grassroots), gericht op digitale toegankelijkheid, worden gestimuleerd. In deze ID-Grassroots zetten medewerkers en studenten van instellingen voor hoger onderwijs ICT-middelen zinvol in om hun onderwijs digitaal toegankelijk te maken voor studenten met een functiebeperking.

Op 3 april 2008 vindt het middagseminar ‘IMPULS Digitaal: onbeperkte mogelijkheden’ plaats. Geboden worden demonstraties van projecten en hands-on sessies met tools (audio en video). Aangetoond wordt dat met een kleine aanpassing veel bereikt kan worden voor studenten met een functiebeperking. Inschrijven voor dit werkseminar kan via: online inschrijfformulier.

Voor meer informatie: Thora Arnadottir (Thora.Arnadottir@Handicap-Studie.nl) en Ria Jacobi (jacobi@surf.nl).


Innovatium; 4 maart, De Doelen, Rotterdam

Innovatium 2008

Op 4 maart 2008 vindt in Rotterdam het Innovatium 2008 plaats, met als thema: “Dwarsbalken en Zichtlijnen. Bouwen aan Onderwijsvernieuwing”. SURFfoundation organiseert het Innovatium gezamenlijk met Hogeschool INHOLLAND. Het Innovatium biedt een forum voor het presenteren van innovatieve ICT- toepassingen in het hoger onderwijs. Deze zijn al dan niet in het kader van (SURF) projecten ontwikkeld. Omdat dit evenement gericht is op de praktijk, zijn met name docenten een belangrijke doelgroep van het Innovatium.

Aanmelding is mogelijk via de website: http://www.surffoundation.nl/innovatium2008


SURF Onderwijsdagen, 11-12 november, Utrecht

Op 11 en 12 november 2008 organiseert het Platform ICT en Onderwijs de 10de SURF Onderwijsdagen.


TENCompetence Winterschool: Innsbruck

Van 18 tot 22 februari 2008 wordt vanuit het TENCompetence project de jaarlijkse Winterschool georganiseerd te Innsbruck. De Winterschool is met name bedoeld voor Aio's die onderzoek verrichten naar thema's, zoals 'lifelong competence development and technology enchanced learning'. Meer informatie is te vinden op http://www.tencompetence.org/node/141

Op 10 en 11 april 2008 organiseert TENCompetence een open workshop te Madrid. Het hoofdthema van deze bijeenkomst is 'Empowering Learners for Lifelong Competence Development: pedagogical, organisational and technological issues'. De call for papers sluit 15 februari 2008. Meer informatie is te vinden op http://www.tencompetence.org/node/145


SURFacademy: Winterschool repositories, 10-12 maart 2008

Repositories zijn speciaal ingerichte databanken waarmee hogescholen en universiteiten hun kennisproducten onderling en met het beroepenveld kunnen delen en verspreiden (zie bijv. hbo-kennisbank). Het doel van de winterschool is om ervaringen uit te wisselen over de workflow rondom het proces van opzetten en implementeren van repositories. Tevens wordt ingegaan op het kweken van commitment om repositories te gebruiken, bij verschillende doelgroepen (beleid, studenten, lectoren, docenten) binnen de instellingen.

Doelgroep van deze winterschool: repositorymanagers en managers/medewerkers mediatheek van instellingen, die net van start zijn gegaan met repositories of nog moeten starten (maximaal 25 deelnemers, 2 per instelling). Het inschrijfformulier en het voorlopige programma zijn te vinden op de website van SURFfoundation.


Educause 2008: call for proposals

EDUCAUSE 2008 (28-31 oktober, Orlando) heeft als thema “Interaction, Ideas, Inspiration”. Tot 11 februari 2008 kunnen proposals voor zowel pre-conferenties als de conferentie zelf worden ingediend. Meer informatie is te vinden via: http://www.educause.edu/e08


ALT-C 2008: call for proposals

ALT-C 2008 zal van 9-11 september in Leeds plaatsvinden. ALT-C 2008 heeft als thema “Rethinking the digital divide”. Tot 29 februari 2008 kunnen proposals worden ingediend. Meer informatie is te vinden via de website van ALT-C


EUNIS 2008 conferentie (+ tutorials), 24 tot 27 juni 2008

De universiteit van Aarhus in Denemarken organiseert de veertiende EUNIS conferentie, met als titel: VISION IT – Visions for use of IT in Higher Education. EUNIS 2008 wil IT-professionals en iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van hoge kwaliteit informatie systemen in Hoger Onderwijs bij elkaar te brengen en ervaringen laten uitwisselen.

Meer informatie over de EUNIS 2008 conferentie is te vinden op de website van EUNIS.