Een platform voor studiesucces in de bachelorfase


“Meer studiesucces in de (academische) bachelorfase is het strategische programma dat de VSNU met de universiteiten heeft ingezet: minder studenten die uitvallen én meer studenten die bovengemiddeld presteren is het doel”, zo valt er op de nieuwe website http://studiesucces.vsnu.nl te lezen. Onder auspiciën van de VSNU is er een (virtueel) praktijkplatform rond het thema studiesucces opgericht. Via de website kunnen ideeën aangereikt worden ter bevordering van studiesucces in de bachelorfase. Op de website staan inmiddels meer dan 110 good practices, waaronder ook enkele van de Universiteit Twente. Iedereen kan reageren op ingestuurde ideeën en zelf nieuwe ideeën aanleveren.

Het platform biedt tevens de mogelijkheid om binnen themagroepen met elkaar te werken aan een specifiek onderwerp. Een van de thema's is bijvoorbeeld "waardering onderwijs". Een ander voorbeeld vormt de werkgroep “Aansluiting/studiesucces”, opgericht naar aanleiding van de bijeenkomsten over studiesucces in de Bachelor en het slotcongres daarvan in Middelburg. De themagroepen hebben de mogelijkheid een wiki te onderhouden, good practice uit te wisselen, documenten te delen, agenda’s bij te houden etc.


De Studiesucces zal in de loop der tijd ook steeds meer als informatiepunt gaan fungeren, door de verzameling verslagen van bijeenkomsten rond dit thema en verwijzingen naar interessante publicaties, websites, presentaties e.d.


Op dit moment levert met name de groeiende verzameling good practices leuke mogelijkheden op voor de eigen praktijk, opleiding of instelling. Om maar enkele willekeurige voorbeelden te noemen:Tilburg

Docentkwaliteit en HRM beleid
Doelgroep:
docenten, onderwijskundigen, HRM

Nijmegen

Beta-onderzoekers voor de klas

Doelgroep: promovendi


Rotterdam

1000 studenten en 50 onderzoekers samen op weg naar 333 goede Bachelor Theses
Doelgroep:
Bachelorstudenten EUR

Delft

Wiskunde
Doelgroep:
Bachelorstudenten Technische Natuurkunde TUDelft


Delft

Onderzoekend leren
Doelgroep:
Bachelorstudenten TUDelft


Rotterdam

Waarom falen studenten in universitair onderwijs
Doelgroep:
Bachelorstudenten Instituut voor Psychologie, EUR

Twente

Diagnostische toets wiskunde en remedial teaching voor alle technische opleidingen
Doelgroep:
Alle bachelorstudenten aan de Universiteit Twente
Twente

Intensivering van begeleiding in een bloksysteem
Doelgroep:
Studenten natuur- en scheikunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde


Groningen

Voorspellende waarde ec's 1e jaars voor studiesucces
Doelgroep:
Bachelorstudenten juridische faculteit RUG


Twente

Sytematisch reflecteren bij Educational Design Management & Media
Doelgroep:
Bachelorstudenten EDMM