Baankansen voor studenten: met een technische studie meer kansen, met Tandheelkunde meer geld


Op http://www.studiekeuze123.nl zijn sinds december 2007 de actuele arbeidsmarktprognoses voor de komende vijf jaar voor afgestudeerde studenten te vinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht (‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2012’).

Op de website Studiekeuze.nl kunnen de HO-studierichtingen op verschillende criteria vergeleken worden, zoals o.a.: baan op niveau (% van werkende afgestudeerden), bruto startsalaris (gemiddeld), conjunctuurgevoeligheid, gemiddelde zoektijd baan (mnd), Prognose baankans e.a. De top twintig van best scorende opleidingen wordt gegeven, maar je kunt ook zelf een aantal geselecteerde opleidingen met elkaar vergelijken.


Prognose baankansen

Voor hbo- en wo afgestudeerden zijn de toekomst-perspectieven goed. Voor de jaren tot 2012 zal de krapte op de arbeidsmarkt naar verwachting verder toenemen.

Uit het overzicht van december komt naar voren dat studenten met een technische opleiding goede arbeidsmarktperspectieven hebben. Voor economische opleidingen zoals bedrijfskunde en HBO Economie daalt de kans op een baan de komende jaren.

Studierichtingen waarmee de kansen op de arbeidsmarkt zeer goed zijn, zijn de universitaire opleidingen: Tandheelkunde, Fiscale economie, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Civiele techniek, Bedrijfsinformatie technologie, Lucht- en ruimtevaarttechnologie, Bouwkunde, Industrieel ontwerpen en Fiscaal recht.

In de top twintig van studies met de beste baankans zijn vooral technische opleidingen goed vertegenwoordigd. Op de arbeidsmarkt ontstaat een tekort omdat naar verhouding (te) weinig mensen een technische opleiding kiezen. Bij economische opleidingen dreigt juist een overschot te ontstaan, omdat veel schoolverlaters (ruim 30% van de havo-scholieren) de afgelopen jaren HBO Economie zijn gaan studeren.

De belangstelling voor Informaticaopleidingen en banen leek een tijdje tanend, maar opvallend is dat maar liefst vijf informatica- en informatieopleidingen als nieuwkomers de ‘toptwintig van studies met de beste baankans’ zijn binnengedrongen. Ook voor informaticaberoepen dreigt er een tekort te ontstaan.Startsalaris

Uit het onderzoek van ROA blijkt dat het salaris een duidelijke invloed heeft op de studiekeuze van jongeren. Is een potentiële student uit op een goed startsalaris, dan kan hij/zij het beste kiezen voor de studie Tandheelkunde. Met deze studie begin je met het hoogste startsalaris (gemiddeld 3371 euro bruto). Ter vergelijk: afgestudeerden van de richting WO Geneeskunde beginnen met een startsalaris van 2805 euro, een WO Informatica afgestudeerde start met een salaris van 2368 euro, wat vergelijkbaar is met het startsalaris van een afgestudeerde van WO Onderwijskunde of WO Recht.Meer informatie

De gegevens over baankansen en onderwijskwaliteit worden tevens geanalyseerd in de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Studiekeuze123.nl is een gezamenlijk initiatief van de HBO-raad, VSNU, Paepon, LSVb en ISO, dat mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van OCW. SURFfoundation draagt zorg voor de uitvoering. http://www.studiekeuze123.nl