Redactioneel


VoP vernieuwt. Nieuwe mensen in de redactie zorgen voor nieuwe input. Welkom aan Wytze Koopal en Lisa Gommer in onze redactie. Wytze draagt ideeën aan rondom het gebruik van het WWW en zorgt er zo voor dat we handiger samen kunnen werken binnen de redactie. Lisa houdt de directe link met opleidingen en het praktisch nut van nieuwe ideeën in de gaten.

lisa

Het bijhouden van de agenda in VoP was altijd nogal een klus. Je moest agenda items van verschillende andere bronnen bij elkaar zoeken, deze ordenen op datum, en dan ervoor zorgen dat de layout en de inhoud qua tekst van de items gelijk wordt. Door “Google Calendar” te gebruiken kunnen we de agenda sneller en makkelijker bijwerken, waardoor deze meer up-to-date zal zijn. Bijkomend voordeel is dat u zelf kunt bepalen hoe u de kalender bekijkt. U ziet het resultaat in dit nummer.

Een toekomstige verandering gaat over de verzameling links van VoP. Gebruikt u zelf veel bookmarks? Het bijhouden, en delen van bookmarks wordt makkelijker, en vooral -socialer- met del.ico.us (http://del.ico.us/). Deze web 2.0 toepassing zorgt ervoor dat u uw bookmarks vanaf iedere plek met internet kunt benaderen, en doormiddel van steekwoorden (tags) kunt delen met anderen. We zijn hiermee nog aan het testen om de volgende keer onze (flinke!) verzameling links op deze manier aan te kunnen bieden binnen VoP. Meer hierover in een volgend nummer, als del.ico.us ook practisch nut bewezen heeft. (Als we het nu al zouden plaatsen wordt Lisa boos ;)

Dan de verschijningsfrequentie. We gaan proberen VoP wat vaker uit te brengen, zodat u meer van ons hoort. Gevolg is wel dat we -in onze pogingen tot efficiënt werken- minder artikelen per nummer zullen plaatsen. We zullen dan ook proberen om ons enthousiasme te beteugelen ;).

Het grote voordeel van een hogere verschijningsfrequentie is actueler nieuws. Wat is er dan zo actueel in dit nummer? Lees bijvoorbeeld over maatregelen voor begeleide zelfstudie bij TNW, het vernieuwde DUIT traject, en nieuws van Stichting SURF en het Taal Coördinatiepunt (TCP). We brengen nieuws uit Australië van onze helden en heldinnen van het Twente Solar team. En verder zijn er achtergrondartikelen over onderzoek en onderwijs, rendementsverhogende maatregelen, onderwijs op afstand, auteursrechten en teamwerk. Veel leesplezier!


Namens de redactie,


Koos Winnips