Nieuwsflits SURF - landelijke ICT innovaties

De Digitale Universiteit is opgeheven, maar SURF heeft een aantal activiteiten overgenomen. In SURF dragen HO- en onderzoeksinstellingen (sinds 1987) samen bij aan grensverleggende ICT-innovaties voor onderwijs en onderzoek. Informeer u over de laatste nieuwtjes, publicaties, good practices en meer.


1 Nieuws SURF

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html

Informatie over SURF kunt u vinden op de website: www.surffoundation.nl

In SURF werken Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. SURF bestaat uit drie organisaties: SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten.


Technische universiteiten werken samen bij het leveren van studie-aanbod

Vanaf volgend jaar gaan de Technische Universiteiten (UT, TUD, TUE) de drie Digitale Leer- en Werkomgevingen koppelen. In de geïntegreerde internetomgeving kunnen studenten en docenten op afstand probleemloos samenwerken, daarbij gebruikmakend van de tools die zij nu al gebruiken. Om als UT-student straks een cursus van de TUE te volgen, hoef je niet eerst te leren werken met een andere elektronische leeromgeving.

Dit klinkt eenvoudig, maar technisch en organisatorisch zijn de uitdagingen buitengewoon groot en om die reden neemt SURFfoundation deel aan dit project. Uitgangspunt vormt de zogenaamde service oriented approach, een manier van werken die exemplarisch is voor wat er op ICT-gebied binnen en buiten het hoger onderwijs de komende jaren te gebeuren staat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: SURFfoundation, Eric Kluijfhout, T 030 234 66 00, kluijfhout@surf.nl


De Argumentenkaart over levenlang leren

Vier organisaties hebben het Nationaal Initiatief “Lang Leve Leren!” gestart: Teleac/NOT, SURFfoundation, Kennisnet Ict op School en de Open Universiteit Nederland. Tezamen hebben zij een Argumentenkaart over levenlang leren laten maken. De kaart geeft een overzicht van wat er zoal gedaan moet worden om meer volwassen Nederlanders aan het leren te zetten. Bijvoorbeeld: het leren leuker maken, het leren beter combineerbaar maken met werk en zorgtaken, onderwijsinstellingen op ieder niveau goede vormen van levenlang leren laten aanbieden. Via het Nationaal Actieprogramma Leven Lang Leren dienen deze en nadere initiatieven gerealiseerd te worden. De voorstellen worden de komende maanden met de onderwijsorganisaties, de sociale partners en de overheid besproken en verder uitgewerkt. Aldus wordt het kabinet een mogelijkheid geboden om de witte vlek op het terrein van levenlang leren in haar recente Beleidsprogramma te vervangen door stevige actie.

Download de Argumentenkaart (PDF | 220 kB)2 SURF good practices

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html en

de Good Practices website en nieuwsbrief. De Good Practices site is te vinden op: http://goodpractices.surf.nl/.


Voorbeelden (van competentiegericht onderwijs) voor het hoger onderwijs

Hoe ontwikkel je competentiegericht onderwijs voor bèta- en techniekonderwijs? Het SURF-project AlaBaMa-Noord (Rijksuniversiteit Groningen + Hanzehogeschool Groningen) ontwikkelde een online supportsite voor en door docenten. De instellingen hanteerden daarbij verschillende methodes. Aan de HG werkten onderwijskundigen samen met docenten aan herontwerp van curricula met behulp van de methode 4c/id van Van Merriënboer. Aan de RUG stimuleerden adviseurs van het Servicecentrum Onderwijs (ScO) van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) docenten en docententeams in workshops om actieve werkvormen in het onderwijs te integreren en leerlijnen uit te zetten in de opleidingen. De good practices die hieruit voortvloeiden werden op de supportsite AlaBaMa geplaatst. Enkele voorbeelden: Actief leren in de rol van docent - Professioneel presenteren voor studenten Elektrotechniek; Beoordeling productanalyse met een procesverslag - Assessment-opdracht voor studenten Human Technology; Bron- en literatuurgebruik - Een voorbeeld om plagiaat te voorkomen; Database beheer in een notendop - Een aanvulopdracht voor studenten Informatica; Debatteren over wetenschappelijke publicaties - Writers-editors-debat voor studenten Levenswetenschappen.

De site AlaBaMa is bereikbaar via de URL Alabama.