Hoger studierendement: kan begeleide zelfstudie helpen?

Door: Wytze Koopal


Inleiding

Bij de faculteit TNW wil men graag hogere studierendementen van de verschillende opleidingen. Wie wil dat niet? Iedereen wil natuurlijk graag dat studenten vlot studeren en ook (uiteindelijk) hun diploma halen.

Vlak voor de zomer richtte opleidingsdirecteur dr. ir. Clemens Pouw (TN) zich tot ons met een voorstel voor een pilot met ‘begeleide zelfstudie’ bij enkele bachelor-opleidingen van TNW. Het doel was om 1e jaars studenten vroegtijdig te helpen bij hun studie, zodat ze niet achterop raken met hun studie.


Wat is ‘begeleide zelfstudie’?

De aanpak was in dit geval zeer pragmatisch. Het behelst eigenlijk twee dingen:

1.Expliciete inroostering van momenten waarop 1e jaars-studenten begeleiding kunnen krijgen bij hun (zelf)studie bij bepaalde (bekende) ‘struikel’-vakken.

2.Een training voor student-assistenten die begeleider worden bij die ingeroosterde sessies voor ‘begeleide zelfstudie’.

De Onderwijskundige Dienst werd gevraagd om de genoemde training te ontwikkelen en uit te voeren. Bij de faculteit werd zorggedragen voor de aanname van de student-assistenten en het realiseren van het rooster, inclusief de zelfstudie-momenten.


Wat hebben we gedaan?

De training is, eigenlijk grotendeels op basis van bestaande materialen en inzichten, door OD ontwikkeld. Onderwerpen hierin zijn motivatie, leertheorie, het geven van terugkoppeling en systematisch probleemaanpak. Verder hebben we in de cursusmap, en tijdens de training, aangegeven dat begeleide zelfstudie kan of zou moeten voortborduren op een eerder werkcollege in het vak, maar ook kan worden gebruikt om een hoorcollege goed voor te bereiden.

De student-assistenten bleken zeer gemotiveerd te zijn en ook erg enthousiast. Door ook hun eerdere ervaring als 1e jaars-studenten te activeren (‘hoe hebben jullie het eigenlijk ervaren?’) zijn ze prima in staat om goede begeleiding te geven bij de huidige 1e jaars.


Resultaten?

We hebben voorzichtig positieve geluiden opgevangen in de faculteit, van enkele opleidingsdirecteuren. Verder blijkt bij lezing van het logboek, dat wordt bijgehouden in een speciaal hiervoor ingerichte TeleTOP-site, dat er nog geen vervelende of storende zaken zijn gebeurd. Een geplande evaluatie, later dit jaar, zal meer informatie moeten verschaffen. Uiteindelijk is natuurlijk het studierendement van de vakken doorslaggevend of we succesvol zijn met begeleide zelfstudie in deze vorm.


Meer weten?

Cornelise Vreman – de Olde of Wytze Koopal (OD)

Clemens Pouw (TNW)