De Onderwijskundige Dienst biedt een aantal cursussen aan waarin u zich verder kunt bekwamen in het begeleiden van groepen.


In Leren in groepen en leren in contexten leert u projectonderwijs of caseonderwijs ontwerpen, waarin studenten in groepen samenwerken en waarbij u de rol als begeleider adequaat vervult.


Begeleiden van projectgroepen is geschikt voor docenten en student-assistenten die onderwijsgroepen begeleiden. Aandachtspunten zijn onder andere de rol van de tutor bij projectwerk, het bevordering van goede samenwerking in de groep, voorkomen van meeliftgedrag, uitlokken van creativiteit en verantwoordelijkheid en onderling contact tussen projectgroepen.