Wat speelt er rond de aansluiting VO-WO

Wat kunnen wij van de nieuwe instroom verwachten? Het wordt steeds belangrijker om oog te houden op de potentiële instromers van morgen. In 3-TU-verband wordt de nieuwsbrief De @@nsluiter uitgegeven. Mocht u deze niet ontvangen, dan via VoP een tweede kans.


De @@nsluiter – een periodiek van de 3 TU’s

De @@nsluiter is een nieuwsbrief van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente (ook wel aangeduid als de “3 TU’s”), waarin belangstellenden op de hoogte worden gehouden van allerlei actualiteiten rondom het thema “aansluiting vwo-wo”. Hierin vindt u bijvoorbeeld het laatste nieuws over de Tweede Fase, activiteiten voor scholieren bij de 3 TU’s, nieuwe ontwikkelingen op vwo-scholen, nieuws van de VSNU en nieuws van het Platform Bèta Techniek. Ook worden producten gepresenteerd en publicaties aangekondigd. U kunt u als geïnteresseerde aanmelden voor dit periodiek. Het archief is te raadplegen via: http://www.utwente.nl/elan/aansluiting/aansluiter/


Via VoP wordt (met toetstemming van de uitgevers) een ieder die de nieuwsbrief gemist heeft, nu alsnog de gelegenheid geboden om kennis te nemen van veel aansluitingsnieuws uit De @@nsluiter no. 6. , no. 5. en no. 4.


3TU FederatieDe @@nsluiter

Nr. 6, juni 2007

_____________________________________________________________________________


In deze nieuwsbrief aandacht voor:


Nieuws vanuit de VSNU:

vRendementscijfers onder de BaMA structuur

vStudiesucces in de bachelor


Nieuws vanuit Nieuws Studie en Beroep:

vNauwelijks meer studenten techniek


Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

vJaar van de Techniek gestart

vHO-docenten geven les op het VWO

v150 Scholen starten met NLT

vGoede carrièreperspectieven voor bètatechnici

vConferentie Sprint Programma


Nieuws vanuit de UT:

v      UT richt Twente Academy op voor scholieren___________________________________________________________________________________


Nieuws vanuit de VSNU:


Rendementscijfers onder de BaMA structuur

De VSNU heeft de nulmeting studierendement bachelorstudenten gepubliceerd. Deze informatie is te vinden op www.vsnu.nl


Studiesucces in de bachelor

De VSNU organiseert de komende weken bijeenkomsten waar de universiteiten elkaar in 4 bijeenkomsten voorbeelden laten zien, die het studiesucces in de bachelor verhogen.

Meer informatie en de programma’s zijn te vinden op www.vsnu.nl

Nieuws vanuit Nieuws Studie en Beroep:


Nauwelijks meer studenten techniek
De groei van het aantal studenten met een technische opleiding blijft sterk achter bij de doelstelling van het kabinet. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs aan de Rekenkamer.
Het aantal studenten dat zich inschrijft voor een hogere bèta- of technische opleiding moet dit jaar 15 procent hoger liggen dan in 2000. De gegevens voor dit schooljaar zijn nog niet bekend, maar in het vorige jaar was hun aantal slechts 1,6 procent hoger dan in 2000.
Lees verder op de website van de Volkskrant.


 

Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

(onderstaande artikelen zijn op www.platformbetatechniek.nl in z’n geheel te bekijken door aan de rechterzijde op het betreffende nieuwsitem te klikken en daarna op ‘archief’ te klikken)


Jaar van de Techniek gestart

Op 23 mei hebben de technische bedrijfstakken, het onderwijs en de kenniscentra een intentieverklaring ondertekent om de krachten te bundelen met als doel het imago van techniek en technische opleidingen bij het publiek te veranderen. Tijdens het Jaar van de Techniek willen de ondertekenende partijen met elkaar verkennen hoe zij van elkaar kunnen leren in het bereiken van de doelgroepen en welke nieuwe gezamenlijke nieuwe activiteiten zij kunnen inzetten.


HO-docenten geven les op het VWO

Het Platform Bèta Techniek heeft 2 miljoen euro subsidie toegekend aan een gezamenlijk initiatief van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool INHOLLAND en veertig middelbare scholen. Dankzij de subsidie kunnen de samenwerkende partners in september beginnen met de its-academy, waarbij docenten uit het hoger onderwijs les gaan geven op middelbare scholen.


150 Scholen starten met NLT

Eenderde van de havo-vwo scholen begint aankomend schooljaar in de Tweede Fase met het schoolvak Natuur, Leven en Technologie, kortweg NLT. Het vak speelt in op de vraag om op scholen meer actuele onderwerpen te behandelen uit de bètawetenschap en technologie.


Goede carrièreperspectieven voor bètatechnici

De loonontwikkeling van bètatechnici is goed en zij hebben goede doorgroeimogelijkheden. Lonen van afgestudeerde bètatechnici wijken weinig af van het gemiddelde loon. Hbo-technici verdienen zelfs gedurende hun loopbaan meer dan de gemiddelde hbo’er. Dit blijkt uit een loopbaanonderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).


Conferentie Sprint Programma

Op donderdag 15 november 2007 vindt de volgende Sprint conferentie plaats. Nadere informatie volgt, maar zet de datum alvast in uw agenda.


Nieuws vanuit de UT:


UT richt Twente Academy op voor scholieren

De Universiteit Twente richt de ‘Twente Academy’ op om de wereld van wetenschap en studeren dichter bij scholieren te brengen. Twente Academy is een virtuele èn fysieke universiteit voor leerlingen tussen de 13 en 18 jaar. De Academy betrekt scholieren actief bij kennis, wetenschap en studeren. De Universiteit Twente heeft de ambitie om daarmee bij te dragen aan de verhoging van het kennisniveau in Nederland.


Met Twente Academy bevordert de Universiteit Twente een goede aansluiting tussen het middelbaar en het wetenschappelijk onderwijs. De Universiteit Twente vindt het bovendien haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dat het belang van kennis, wetenschap en studeren in het algemeen gepromoot wordt. Daarom wordt alle universitaire kennis die nuttig is voor scholieren actief gedeeld via Twente Academy.


Twente Academy brengt studeren dichtbij. De Academy is primair een virtuele school die scholieren kunnen bezoeken naast hun eigen school. Via de website kunnen scholieren bijvoorbeeld concrete huiswerkhulp krijgen, proefexamens maken of vragen stellen over hun profielenkeuze. Maar Twente Academy is ook fysiek aanwezig in de wereld van de scholier. Bijvoorbeeld tijdens de SummerCampus, waar scholieren op de UT-campus door studenten worden bijgespijkerd over een onderwerp van hun keuze. Daarnaast maken ook excursies, wetenschappelijke scholierenwedstrijden en de speciale Twente Academy ‘school-gear’ het zware leven van de scholier aangenamer.


Behalve scholieren hebben ook docenten en decanen profijt van Twente Academy. Zij kunnen op het docentenforum informatie uitwisselen en innovatieve leerstof downloaden waarmee zij hun leerlingen beter kunnen bijstaan bij profielkeuze, eindexamenvoorbereiding en de uiteindelijke studiekeuze.


Meer informatie over Twente Academy: Bureau Communicatie, drs. ing. Eduard Pupupin, 053 4892212, e.pupupin@utwente.nl of drs. Jan Volbers, 053 4892212, j.volbers@utwente.nl. Zie ook www.twenteacademy.nl.De @@nsluiter is een nieuwsbrief van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente, waarin u op de hoogte wordt gehouden van allerlei actualiteiten rondom het thema Aansluiting VWO-WO. Hierbij kunt u denken aan nieuwsitems vanuit de Tweede Fase, 3 TU’s,  vwo-scholen, VSNU, Platform Bèta Techniek, maar ook kunnen producten en publicaties de revue passeren. U kunt geïnteresseerden voor dit periodiek doorgeven middels een reply op deze mail. Ook wanneer u geen prijs stelt op toezending, kunt u dit middels een reply aangeven.

        


De @@nsluiter3TU Federatie                       

                                                Nr. 5, april 2007

_____________________________________________________________________________

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 

Nieuws vanuit de Stichting SURF:

v      Studiedag ‘VO–HO aansluiting Wiskunde’

 

Nieuws vanuit de VSNU:

v      VSNU overlegt met de nieuwe minister

v      Reactie van de VSNU op het ontwerpadvies van de profielcommissies

 

Nieuws vanuit Nieuws Studie en Beroep:

v      Wisselend succes bij verhoging bèta-instroom

 

Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

v      Docentenmobiliteit VO-HO

 

Nieuws vanuit de UT:

v      Techniek Ontwerp Maatschappij (TOM)

___________________________________________________________________________________

 

 

Nieuws vanuit de Stichting SURF:

 

Studiedag ‘VO–HO aansluiting Wiskunde’

Op 23 april organiseert het project Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde (NKBW) een studiedag onder de titel ‘VO–HO aansluiting Wiskunde’. De 3 TU’s participeren in dit project.


Deze studiedag heeft als doel om in samenspraak tussen het VO en HO de doorstroomproblematiek helder in beeld te krijgen en stappen te zetten richting gezamenlijke oplossingen. Nadrukkelijk worden dan ook docenten wiskunde uit zowel het VO als het HO uitgenodigd aan deze dag deel te nemen. Deelname is gratis. Inschrijven en meer informatie: www.surf.nl.

 

Nieuws vanuit de VSNU:

 

-  VSNU overlegt met de nieuwe minister over zijn plannen met het hoger onderwijs. Lees verder op de website van de VSNU.

 

- De reactie van de VSNU op het ontwerpadvies van de profielcommissies is te downloaden op www.vsnu.nl.

 

 

Nieuws vanuit Nieuws Studie en Beroep:

 

Wisselend succes bij verhoging bèta-instroom
50% van de betrokken hogescholen voldoet niet aan de afspraken om hun instroom van bètastudenten in 2007 met 15% te verhogen. Tegelijk zijn recepten voor succes ook duidelijk uit de audit van de realisatie van deze ambities bij WO en HBO.
Lees verder op de website van scienceguide.

 

 

Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

 

Docentenmobiliteit VO-HO

Het Platform Bèta Techniek zal de komende jaren M€ 10 investeren in mobiliteit van docenten tussen VO en het HO. Met deze impuls wordt het volgende beoogd:

 

-          Opvang van dreigende tekorten van eerstegraders in het Havo en het VWO

-          Vergroten van de aantrekkingskracht van Bètastudies (rolmodellen)

-          Soepele overgang VO-HO

-          Carrièreperspectieven vergroten

De impuls gaat uit van uitwisselingeenheden van 3 docenten (0,6 fte  HO en O,3 fte VO). Op dit moment worden plannen ontwikkeld door de TUD, UT en TU/e. Met het PBT is het gesprek gaande om het criterium flexibeler in te mogen vullen.

 

Nieuws vanuit de UT:

Techniek Ontwerp en Maatschappij (TOM)  

De faculteit Construerende Technische wetenschappen biedt vanaf 1 september 2007 een nieuw instroomprogramma aan gericht op meiden. Het programma heet Techniek, Ontwerp en Maatschappij (TOM). Het is bedoeld voor talentvolle meiden met een maatschappijprofiel, die met hun profiel normaal niet toelaatbaar zijn voor een technische studie, maar nu via TOM een bachelordiploma werktuigbouwkunde of civiele techniek kunnen halen binnen 3 jaar. (Kijk ook op http://tom.schoolsite.utwente.nl/)

Meer info: Ir. Judith Krabbenbos: j.roos@utwente.nl

 

 

 

 

De @@nsluiter is een nieuwsbrief van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente, waarin u op de hoogte wordt gehouden van allerlei actualiteiten rondom het thema Aansluiting VWO-WO. Hierbij kunt u denken aan nieuwsitems vanuit de Tweede Fase, 3 TU’s,  vwo-scholen, VSNU, Platform Bèta Techniek, maar ook kunnen producten en publicaties de revue passeren. U kunt geïnteresseerden voor dit periodiek doorgeven middels een reply op deze mail. Ook wanneer u geen prijs stelt op toezending, kunt u dit middels een reply aangeven.

                     

3TU Federatie                        De @@nsluiter

                                                Nr. 4, februari 2007

_____________________________________________________________________________

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 

Nieuws vanuit 3TU:

v      Techniekpromotie

 

Advies Profielcommissies:

v      Het rapport van de Profielcommissies

 

Nieuws vanuit Nieuws Studie en Beroep:

v      Selectie aan de poort werkt niet

v      Parlementair onderzoek naar onderwijshervormingen

v      Onderwijs verwacht weinig van onderzoek parlement

 

Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

v      Spiegelbeeld; database met vrouwen in de techniek

v      Volkskrant Bètacanon

 

 

Aansluitnieuws vanuit de UT:

European Studies (UT) slaat brug met tweetalig voortgezet onderwijs

TEAM-dag 23 jan. 2007

Profielkeuzedagen op de UT

 

 

Editie gemist? Kijk voor het archief op: http://www.utwente.nl/elan/aansluiting/aansluiter/

___________________________________________________________________________________

 

 

Nieuws vanuit 3TU:

Techniekpromotie
De TU Eindhoven en TU Delft gaan samenwerken op het gebied van techniekpromotie bij scholieren tot veertien jaar.
In Delft komt waarschijnlijk een dependance van de Eindhovense stichting Techniekpromotie. De besturen van de TU Eindhoven (TU/e) en TU Delft zijn akkoord gegaan met een plan tot intensievere samenwerking rondom de techniekpromotie.Het plan behelst onder andere structurele steun van jaarlijks vijftigduizend euro per universiteit aan de stichting Techniekpromotie. Bovendien dragen de twee TU’s elk voor honderdduizend euro per jaar ondersteunende werkzaamheden bij aan de stichting.
De samenwerking richt zich vooral op techniekpromotie bij jeugd van acht tot veertien jaar.
De Universiteit Twente zal per activiteit beslissen of de UT zich erbij aansluit. Volgend jaar wil de UT bijvoorbeeld de finale van de First Lego League organiseren. Dit jaar werd die in de aula van de TU Delft gespeeld.

 

 

Advies Profielcommissies:

 

Het rapport van de profielcommissies (8 jan 2007)
De profielcommissies zijn eind 2004 ingesteld door minister Van der Hoeven van Onderwijs.

Half december 2006 is het ontwerp (lange termijn) advies van de profielcommissies “Bruggen tussen Natuur en Maatschappij”  uitgekomen met het verzoek van de commissies om zoveel mogelijk reacties voor eind februari 2007. Met alle reacties zullen de profielcommissies in augustus 2007 een definitief advies schrijven

Eén van de belangrijkste adviezen is om de vier profielen in havo en vwo terug te brengen tot twee: één natuurprofiel en één maatschappijprofiel. Binnen dat maatschappijprofiel moeten wel varianten komen: op het havo twee, op het vwo drie . Het volledige ontwerpadvies is te downloaden op www.profielcommissies.nl

Enkele reacties op het ontwerpadvies:

u De reactie van de minister (begeleidende brief) is ongekend negatief.

u Commentaar van de redactie NVS-NVL (Pim Schippers). Op deze site is ook een samenvatting te downloaden. Het bestuur van de sectie vwo/havo zal, na overleg met de kringvoorzitters, ook met een commentaar en advies komen.

uDe schoolleiders zijn niet gelukkig met de timing van het advies. Het roept op dit moment bijzonder veel verwarring op, omdat de VO-scholen druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de invoering van de vernieuwde Tweede Fase in 2007. Waar het veld nu vooral behoefte aan heeft is tijd en ruimte om die vernieuwing door te voeren. Zie verder de website van de schoolleiders.

uZie ook het bericht op deze voorpagina van 8 januari en het bericht op de site van de NVS-NVL, sectie vwo-havo.

uEind januari heeft de Stuurgroep Onderwijsaangelegenheden (StOa) van de VSNU een reactie op het advies gegeven. Deze reactie is positief en plaatst wat kanttekeningen bij een aantal voorstellen die wezenlijk zijn voor de aansluiting met het wo. Belangrijk punt vindt men het advies om minder geprofileerde instroomeisen te stellen en de afstemming van de onderwijsprogramma's op een meer gedifferentieerde instroom; hierover is de voorzitter van de VSNU verder in gesprek met de profielcommissies. Men benadrukt verder het belang van: kwaliteit leraren/lerarentekort en de vraag hoe er meer academici voor de klas kunnen komen een goede verhouding tussen het Centraal Examen en het Schoolexamen.


Nieuws vanuit Nieuws Studie en Beroep:

 

Selectie aan de poort werkt niet (5 feb 2007)
Selecteren aan de poort is geen goed middel om toponderwijs te creëren. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de commissie Ruim baan voor talent, die experimenten met selecteren van studenten begeleidt. Toch vindt de commissie dat universiteiten en hogescholen meer mogelijkheden tot selecteren moeten krijgen. Alleen het doel wordt anders: niet het selecteren van de beste studenten, maar het vinden van de juiste student. Zie het bericht op de website van de Volkskrant.
Lees verder op de website van de universiteit Leiden en op die van hogeschool Avans.

  

Parlementair onderzoek naar onderwijshervormingen (5 feb 2007).
Er was veel te lezen en te doen rondom onderwijs. Is men in het mbo en hbo te ver doorgeschoten? De Tweede Kamer stelt een parlementair onderzoek in naar de vernieuwingen in het onderwijs. Dit op initiatief van de PvdA, die de motor was achter veel onderwijshervormingen. De PvdA krijgt steun van SP, Partij voor de Vrijheid, GroenLinks en D66. CDA en ChristenUnie zijn tegen.
Hieronder staat een greep uit alle krantenartikelen rondom dit thema.
Dossier onderwijs: Volkskrant met een verzameling van allerlei onderwijsleed
Trouw: Iedereen heeft last van de hervormingen. 
Volkskrant: Kamer begint onderzoek naar onderwijshervormingen
Tweede Kamer Nieuws: Parlementair onderzoek

 

Onderwijs verwacht weinig van onderzoek parlement (5 feb 2007)
De onderwijsorganisaties zien meer in een extern onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs, dan in het aangekondigde parlementaire onderzoek naar de doorgevoerde onderwijshervormingen. "Het probleem van een parlementair onderzoek’, zegt Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond (AOb), ‘is dat het parlement zijn eigen wonderlijke en warrige beleid moet beoordelen. Een externe onderzoekscommissie is veel beter."  Lees verder in de Volkskrant. 

 

 

Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

 

Spiegelbeeld; database met vrouwen in de techniek

De laatste tijd wordt veel aandacht besteed aan het aandeel vrouwen in bèta/techniek. Spiegelbeeld is een database met vrouwen die werken in bèta/techniek/ict. Vrouwen die gekozen hebben voor een carrière in een afwisselende, uitdagende omgeving. En zij willen graag aan anderen laten zien wat er zo leuk aan is. Vooral aan meisjes die voor de keuze van een vervolgopleiding staan. Voor meer informatie: www.spglbld.net

 

Volkskrant Bètacanon

De Volkskrant zal het hele jaar 2007 een lijst van vijftig 'onderwerpen' ontrollen die iedere Nederlander van de exacte wetenschappen en techniek zou moeten weten. Een commissie van acht hoogleraren, voorgezeten door Spinozaprijswinnaar Robbert Dijkgraaf, heeft de lijst samengesteld. Iedere week zal een ander jong Nederlands talent in de bèta-wetenschappen in het Kennis-katern en op de site een onderwerp uit de bètacanon voor zijn of haar rekening nemen.     

 

 

Aansluitnieuws vanuit de UT:

  

European Studies (UT) slaat brug met tweetalig voortgezet onderwijs

Op donderdag 15 februari zullen zo’n 40 leerlingen van het Stedelijk Lyceum te Enschede deelnemen aan de miniconferentie “European-American Relations”, georganiseerd door het Centre for European Studies van de Universiteit Twente in samenwerking met TTO Stedelijk Lyceum. ‘TTO’ staat voor TweeTalig Onderwijs. Leerlingen worden daarbij in twee talen opgeleid, waarbij de voertaal hoofdzakelijk Engels is. Het Engelstalige programma European Studies, dé internationale variant van de bachelor Bestuurskunde, is daarom interessant voor deze scholieren. Reden te meer om de handen ineen te slaan.

Meer informatie: http://www.utwente.nl/nieuws/pers/es.doc/  

of bij Suzanne Krutwagen: c.s.krutwagen@utwente.nl

 

 

TEAM-dag 23 jan. 2007

Op 23 januari vond de tweede TEAM-dag plaats op de UT. Maar liefst 850 leerlingen afkomstig van 14 scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs namen deel aan deze dag. De leerlingen hebben gewerkt aan activiteiten als; bruggen bouwen, proefjes rondom elektriciteit, paracetamol maken, een natuurkundeles volgen. Daarnaast hebben ze gekeken naar een voorstelling van Pandemonia (science theater), waarvan enkele leerlingen letterlijk de haren ten berge rezen. Ook konden de leerlingen een markt bezoeken, waarop ze zelf allerlei proefjes konden uitvoeren en waar ook enkele bedrijven zich op deze manier aan de leerlingen presenteerden. Uit de evaluatie blijkt dat leerlingen een leuke dag hebben gehad!

Kijk voor het beeldmateriaal en/of voor meer informatie: http://www.teamproject.nl/2007

 

Profielkeuzedagen op de UT

De profielkeuzedagen op de UT voor vwo 3 leerlingen zijn deze maand in volle gang. Op vier dagen vinden er keuzedagen plaats: 1, 8, 15 en 22 februari. In totaal hebben 9 scholen zich aangemeld voor deelname, in totaal betreffen dit 800 leerlingen. Leerlingen worden eerst centraal ontvangen in de Waaier en krijgen er een introductie UT (wat is het voor instelling en wat gebeurt daar eigenlijk?), en er wordt ingegaan op het belang van een goede profielkeuze. Daarna volgen leerlingen 2 workshops in de faculteiten: EM, CM, NT of NG onder leiding van enthousiaste studenten. Deze workshops dienen leerlingen een concreter beeld te geven van het betreffende profiel; wat is het en wat kun je er later mee?

Het ziet ernaar uit dat de keuzedagen een mooie aanvulling bieden op een duidelijke behoefte van scholen en leerlingen in dit belangrijke keuzemoment. De reacties op dit project zijn tot nu toe dan ook erg positief te noemen. Evaluatie van deze dagen zal uiteindelijk meer duidelijkheid dienen te geven over het eindoordeel en de effecten van deze dag.

Meer informatie: j.doorduin@utwente.nl

 

 

De @@nsluiter is een nieuwsbrief van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente, waarin u op de hoogte wordt gehouden van allerlei actualiteiten rondom het thema Aansluiting VWO-WO. Hierbij kunt u denken aan nieuwsitems vanuit de Tweede Fase, 3 TU’s,  vwo-scholen, VSNU, Platform Bèta Techniek, maar ook kunnen producten en publicaties de revue passeren. U kunt geïnteresseerden voor dit periodiek doorgeven middels een reply op deze mail. Ook wanneer u geen prijs stelt op toezending, kunt u dit middels een reply aangeven.