UT gaat verder met eigen QuestionMark Perception server

Sinds eind juni beschikt de Universiteit Twente over een eigen QuestionMark Perception server. QuestionMark Perception (QMP) is een online toetsprogramma waarmee digitale vragen ontwikkeld en beheerd kunnen worden. Op deze wijze kan een itembank worden opgebouwd van waaruit het systeem desgewenst automatisch een toets kan genereren.

De UT gebruikte QMP voorheen onder andere in het kader van projecten van de Digitale Universiteit. Onze eigen server wordt beheerd door de afdeling T&S van ITBE. De UT beschikt over de nieuwste versie QMP 4.

QMP is via een koppeling vanuit TeleTOP te benaderen, zodat QMP toetsen integraal deel uit kunnen maken van uw TeleTOP site. Studenten die ingelogd zijn in TeleTOP, worden dan automatisch ingelogd als ze de toets willen maken. Er kan ook een rapportage worden gemaakt met de resultaten.


De Dienst ITBE heeft als service de mogelijkheid om eigen toetsvragen (bijvoorbeeld in Word-vorm) om te laten zetten in een QMPtoets. Daarnaast biedt de dienst op verzoek een cursus of persoonlijke advisering aan voor docenten die QuestionMark Perception in een vak willen gaan gebruiken.


Voor meer informatie over de mogelijkheden van QMP en over een cursus over persoonlijk advies, kunt u contact opnemen met Jan de Goeijen (j.degoeijen@utwente.nl).


Website QMP: http://www.questionmark.com