Redactioneel - VoP zomereditie juni 2007

Wie (grotendeels) doorwerkt in de zomer beschikt vaak over wat meer rustige momenten op het werk dan gewoonlijk. Momenten die bijvoorbeeld goed gebruikt kunnen worden om wat extra tijd te besteden aan het opdoen van kennis over het onderwijs, aan reflectie en aan plannen maken voor het komend studiejaar. Toch? Wij willen u daar natuurlijk graag bij van dienst zijn, vandaar deze zeer gevulde zomeraflevering van VoP.


Wat bieden wij onder andere?

uRecent nieuws van VSNU, Inspectie en het ministerie van OCW over BaMa ontwikkelingen (evaluatie, voorstellen en rendementen) en de arbeidssituatie van academici.

uDe faculteit MB is bezig met het opstellen van een competentiegericht curricula. Lees meer over de startconferentie en de verdere plannen.

uNu alvast de digitale versie van de in september beschikbare stagehandreiking voor het hele hoger onderwijs met veel tips voor zowel studenten als begeleiders!

uMaar liefst een drietal good practices uit de UT-praktijk. Lees meer over het gebruik van sms voor oefentoetsen, een experiment met een tweetal voor de docent tijdbesparende maatregelen en een handige manier om met 1 actie meermaals dezelfde uitleg te kunnen geven aan studenten.

u‘Niets is zo leerzaam als jezelf terugzien’ Het gebruik van video om communicatieve vaardigheden van studenten op een hoger peil te brengen.

uDoe de snelle test om uw kennis van social software te peilen. Mocht u laag ‘scoren’ dan bent u na het lezen van het artikel over social software en de diverse wijze waarop u social software voor onderwijsdoeleinden kunt inzetten, weer helemaam up-to-date.

uDit en nog heel wat meer in diverse artikelen en onze vaste thema-items.Waar vindt u geen nieuws over?
De Onderwijskundige Dienst heeft de afgelopen jaren heel wat ‘verschuivingen’ meegemaakt. Over hoe het met de Onderwijskundige Dienst (OD) verder gaat na de meest recente, grootscheepse, reorganisatie van diensten binnen de UT, weten we nog niet precies. De dienst InformatieTechnologie, Bibliotheek en

Educatie, waartoe OD nu nog behoort, wordt in ieder geval het najaar opgeheven. De IT en de B gaan als afzonderlijke eenheden verder. De E (= OD) sluit naar planning aan bij de Dienst

Studentenzaken en Campus (DiSC) en BOZ’s in het nieuw te vormen Onderwijs Service Centrum (OSC). Op welke wijze dit precies zal gaan gebeuren, wordt waarschijnlijk pas na de zomer

duidelijk, dus in de najaarseditie meer nieuws.

Wat er al wel veranderd is: de OD is in mei weer verhuisd. Na 2 jaar in de Citadel te hebben gewoond, zijn we weer terug op onze oude stek: Vrijhof, 4e verdieping. Ook de scholingsactiviteiten

worden weer gegeven in de cursuszaal en vergaderzaal op de vierde vloer en voor het TCP op vloer één.Oproep
OD wil haar dienstverlening continu verbeteren. Heeft u hiervoor suggesties? Reacties zijn zeer welkom! U kunt uw mening geven door het Suggestieformulier in te vullen. Zo mogelijk plaatsen we de reacties in de volgende editie.Een hele fijne zomer(vakantie) en veel reflectieve en plezierige leesmomenten gewenst!


Namens de VoP redactie,


Helma Vlas

Eindredacteur VoP