1. Nieuws SURF1 Nieuws SURF

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html

Informatie over SURF kunt u vinden op de website: www.surffoundation.nl

In SURF werken Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. SURF bestaat uit drie organisaties: SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten.


Een nieuw logo voor en nieuwe positionering van het merk SURF

SURF, waarin universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen nationaal en internationaal samenwerken aan innovatieve ICT-voorzieningen, bestaat uit drie SURF-organisaties: SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten. Om de herkenbaarheid van deze drie organisaties te vergroten en om gezamenlijk meer naar buiten te kunnen treden, is er een nieuwe huisstijl gecreëerd.

De naam SURFfoundation wordt voortaan gebruikt voor de activiteiten van het bureau van Stichting SURF. Later dit jaar zullen een nieuw magazine SURF en een portal gelanceerd worden.
Maar waar staan nu de afzonderlijke namen nu eigenlijk voor?
SURFfoundation initiëert, regisseert en stimuleert ICT vernieuwingen, door kennisdeling en partnerschappen.
SURFnet ontwikkelt en exploiteert het landelijke netwerk SURFnet6 en biedt innovatieve diensten op het gebied van beveiliging, authenticatie en autorisatie, groepscommunicatie en video.
SURFdiensten biedt studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers software en content tegen lage prijzen via internet.


Tender IMPULS Digitaal: 13 geselecteerde projectplannen

SURFfoundation heeft samen met Handicap & Studie, het expertisecentrum op het gebied van studeren met een functiebeperking, de Grassroots tender IMPULS Digitaal georganiseerd. Ten doel staat mensen op de werkvloer bewust te maken van Digitale Toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking en de oplossingen om bestaande belemmeringen te verhelpen. Binnen de tender wordt de Grassroots-aanpak gehanteerd: kleinschalige projecten die worden uitgevoerd door medewerkers van een onderwijsinstelling.

Tot 15 mei konden instellingen een IMPULS Digitaal projectplan indienen. In totaal zijn 13 projectplannen geselecteerd. Alle resultaten komen op de Grassroots-site: www.grassroots.nl onder knop ‘Grassroots Hoger Onderwijs’ en dan IMPULS Digitaal.


Nieuwe onderwijsportal

SURFfoundation lanceert deze zomer de nieuwe Onderwijsportal. Deze portal biedt een geïntegreerd overzicht van diverse thema’s en websites binnen e-Learning, zoals de e-Learning themasite, Good Practices, de websites van de Special Interest Groups en een gedeelte van de nieuwssite EduSite. De themasites die eerst allemaal afzonderlijk te bekijken waren, worden successievelijk in 2007 gemigreerd in de nieuwe portalstructuur.De gebruiksmogelijkheden van open source elektronische leeromgevingen in het Nederlandse hoger onderwijs

De Open Universiteit Nederland heeft een onderzoek uitgevoerd onder 33 HO-insctellingen naar de vraag: In welke mate nemen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen open source oplossingen in aanmerking bij het inrichten van hun elektronische leeromgeving en welke argumenten en overwegingen spelen daarbij een rol?

Uit de resultaten blijkt dat in nog nergens een open source ELO instellingsbreed wordt gebruikt. In het buitenland gebeurt dit al wel, maar het zijn dan vooral de instellingen voor afstandsonderwijs die hiervan gebruik maken. Open source opties worden door verschillende HO-instellingen wel in overweging genomen voor de toekomst en hier en daar (waaronder bij de UT) worden al wel pilots uitgevoerd. Opvallend is dat de helft van de HO-instellingen in de afgelopen jaren bezig is geweest met een ELO-vervangingstraject of anders plannen heeft om zich in de komende periode hiermee bezig te gaan houden. Argumenten voor vervanging van de ELO zijn o.a.: integreerbaarheid en interoperabiliteit, aanpasbaarheid/uitbreidbaarheid en ondersteuning van uiteenlopende didactische modellen en doelgroepen. De instellingen willen in de toekomst meer mogelijkheden voor maatwerk en aanpassing aan de eigen behoeften.

Het document is te vinden op: www.surffoundation.nl/publicaties (E-LARNING RESEACRH REEKS: NR 10)


Themadag ‘Gaming and the art of digital learning’, 10 juli 2007 Nijmegen

SURFfoundation organiseert op dinsdag 10 juli een themadag over “GAMING AND THE ART OF DIGITAL LEARNING” (Engelstalig). Deze dag is een onderdeel van de 38e jaarlijkse conferentie van de International Simulation and Gaming Association (ISAGA) die van 9-13 juli 2007 in Nijmegen plaats vindt. Tijdens dit congres kunnen meerdere parallelle themasessies en losse demonstraties en presentaties worden bijgewoond.

De kosten voor deelname aan de themadag bedragen € 150 (excl. BTW). Deelnemers hebben daarmee ook toegang tot andere themasessies en presentaties op die dag. Een passe-partout voor de hele week kost € 595 (excl.BTW), voor SAGANET-leden € 50 korting. Inschrijven via: www.isaga2007.nl.


Tweede fase van het Nationaal Actieplan e-Learning met €12 miljoen gefinancierd

De Nederlandse hogescholen en universiteiten (in samenwerking met OCW, de HBO-Raad en VSNU) investeren gezamenlijk €12 miljoen in de tweede fase van het Nationaal Actieplan e-Learning. Namens het hoger onderwijs tekent SURFfoundation voor de coördinatie van het Nationaal Actieplan. In samenspraak met alle betrokken instellingen wordt gewerkt aan de concrete invulling van het Actieplan


Aansluiting Wiskunde: Probleem Opgelost?

Op 15 februari namen te Enschede ruim 100 betrokkenen deel aan de slotconferentie van het DU-project MathMatch (zie http://www.mathmatch.nl/). MathMatch biedt interactieve toetsen en oefeningen om het wiskundeniveau van  technische studenten te vergroten en daarmee de doorstroming VO-WO te versoepelen.

In parallelsessies kwamen verschillnede initiatieven op het gebied van wiskundeaansluiting aan bod, zoals het grote SURF-project 'Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde', dat in november 2006 in het kader van het Nationaal ActiePlan e-Learning van start is gegaan (zie http://www.surf.nl/nap).

Voor meer informatie en foto's:

http://www.utnws.utwente.nl/new/index.php?artikel_id=69696

https://xs.utwente.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.utnws.utwente.nl/new/index.php?artikel_id=69696  (UT-nieuws)

http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/MathMatch (Wiki over Mathmatch) https://xs.utwente.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/MathMatch  (persoonlijk verslag) http://www.flickr.com/photos/wildetukker/sets/72157594575186398/ (foto's) http://staff.science.uva.nl/~craats/#lezing (lezing Jan van de Craats)


DiRECt -  de SURF Digitale Rechten Expertise Community

DiRECt - een breed samenwerkingsverband van de platforms ICT en Onderzoek, Organisatie en Onderwijs, evenals van SURFdiensten en SURFnet - identificeert de rechtenaspecten die spelen bij diverse thema’s in e-learning en e-science. Thema’s waar DiRECt zich mee bezighoudt, zijn o.a.: onderwijs- en onderzoeksrepositories, beeld en geluid, beeldbanken, open access, licenties en plagiaat. Op deze gebieden informeert, adviseert en ondersteunt DiRECt. Sinds 2004 heeft DiRECt al veel interessante producten ontwikkeld: FAQ’s, voorbeeldlicenties, handreikingen en workshops.

Voor meer informatie: www.surf.nl/smartsite.dws?id=5236.

2 SURF good practices

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html en

de Good Practices website en nieuwsbrief. De Good Practices site is te vinden op: http://goodpractices.surf.nl/.


Ondersteuning bij het lezen van Engelstalige literatuur – de Leescursus Digitalent

DigiTALENT is een cursus waarmee studenten vanaf vwo-niveau hun vaardigheid in het lezen van Engelse wetenschappelijke teksten kunnen verbeteren. Daarnaast bevat DigiTALENT een toetsmodule: gebruikers kunnen toetsen of ze in staat zijn Engelstalige vakliteratuur te lezen.

Meer informatie en een demo zijn te vinden op: www.academic-reading.nl.


Ervaringen met ontwerpprojecten plus ern kennisbank en handleidingen

Het DU-project “Verbinden van Onderwijs en Onderzoek” heeft geleid tot een website (sharepoint site) waarin ervaringen over het uitvoeren van ontwerpprojecten in een onderwijssituatie zijn verzameld. Bij de ontwerpprojecten gaat het om het leren terwijl aan praktijkvragen wordt gewerkt, waarbij kennisontwikkeling, het oplossen van praktijkproblemen en het leren leren worden geïntegreerd. Lees verder op: http://www.surfgroepen.nl/sites/Ontwerpprojecten/default.aspx


Invoering van een digitaal portfolio – 3 good practices

1)De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen had behoefte aan meer eenheid in en vernieuwing van de verschillende bestaande soorten portfolio’s binnen de instelling. Via zo'n digitaal portfolio wil men de studieloopbaan van de student volgen en feedback geven op de wijze waarop het individuele studietraject verloopt. Ook zou het portfolio moeten dienen als assessmentinstrument. Gekozen is voor de ontwikkeling van een eigen digitaal systeem (HAN-DPF), dat instellingsbreed is ingevoerd. Wat kunnen wij nu leren van hun ervaringen? Zie daarvoor: http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/403

2)Bij de VU is al enige jaren ervaring met de invoering van een digitaal portfolio. Manco’s in het curriculum worden bij de invoering direct zichtbaar. Immers, een voorwaarde om je eigen ontwikkeling te sturen is dat je weet waar het in de opleiding om draait en wat je aan het eind ervan moet kennen en kunnen. En daar schort het vaak nog aan. Bij de Faculteit Exacte Wetenschappen van de VU heeft dit geleid tot een grondige herbezinning op het curriculum en de didactische aanpak. Zie: http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/410

3)Gebruik van een portfolio bij de Utrechtse Faculteit der Letteren, een update. De Utrechtse Faculteit der Letteren heeft sinds 1 september 2002 een digitaal portfolio in gebruik voor alle studenten. Sinds januari 2004 is er halfjaarlijks een rapportage gemaakt. De cijfers zijn bijgewerkt tot juni 2006. Samen geven de cohorten een indruk van het gebruik van het portfolio in de eerste 4 jaren van de studie. http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/65


The Writing Studio, een online leeromgeving voor schrijfvaardigheid

De Writing Studio is een online schrijfcentrum waarin studenten academische en zakelijke schrijfvaardigheid kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt via modules en een community van gebruikers. Met de Writing Studio is rond eerder ontwikkelde modules nu ook een leeromgeving gecreëerd. Deze is ontwikkeld op basis van open source, social software. De Writing Studio maakt het voor studenten en docenten mogelijk om met de inhoud van het World Wide Writing lab samen te werken aan schrijftaken binnen een complete community van gebruikers.

http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/423


Leren met Hyves voor studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

Studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen (UU) gebruiken Hyves (= social software waarmee je een online netwerken kunt organiseren) als studieobject én leeromgeving binnen het Practicum Nieuwe Media. Het amenwerkend leren en discussie wordt hiermee gestimuleerd.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/387


Toetsen ontwerpen met Design Patterns

Het maken van gesloten vragen van een hogere cognitieve orde vraagt veel tijd. In het SURF-project AltB is het concept DesignPatterns toegepast op het gebruik van dat soort vragen. DesignPatterns of OntwerpPatronen zijn terugkerende groepen elementen waarmee vrij eenvoudig een grote variatie aan voorbeelden te maken is. Zie: http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/384


Samenwerkend leren op afstand
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft geëxperimenteerd met de inzet van programma’s Breeze en Skype om het samenwerken op afstand tussen studenten te stimuleren. Breeze webconferencing is een webgebaseerde applicatie om met meerdere mensen gelijktijdig over het internet applicaties te delen en met elkaar te communiceren, zie: http://video.surfnet.nl/info/webstroom/artikel_content.jsp?objectnumber=127024

http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/386


Scholierenlab – online ondersteuning bij profielwerkstukken

De TU Delft ondersteunt via een online forum vwo-scholieren bij het maken van profielwerkstukken en bij vragen over technische onderwerpen.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/373


ConnectICuT – ondersteuning bij studiekeuze op basis van competenties

Een GoodPractice van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. ConnectICuT ondersteunt de selectie en doorverwijzing van studenten binnen opleidingen in het hoger onderwijs op basis van hun competenties.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/377


Een digitaal schakelprogramma hbo-wo voor wiskunde en onderzoeksvaardigheden

Schakelen met Learn eXact is een GoodPractice van de Vrije Universiteit,

ontwikkeld voor hbo-studenten die willen doorstromen naar de Masteropleiding Bewegingswetenschappen van de VU. Met behulp van Learn eXact - een grotendeels digitaal schakelprogramma – leren de studenten de benodigde wiskunde- en onderzoeksvaardigheden.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/250


Hergebruik van materialen en methodieken, een voorbeeld van Leerzaam gebruik

In de e-Learning Research Reeks van SURFfoundation verscheen Publicatie 9, over de vraag: Welke instrumenten kan een onderwijsorganisatie inzetten om te bereiken dat docenten reeds ontwikkelde onderwijsmaterialen en -methodieken daadwerkelijk gaan gebruiken bij de vernieuwing van hun onderwijs?

http://goodpractices.surf.nl/gp/leerzaam_gebruik/3763 Nieuws Digitale Universiteit


Digitale Universiteit – de kennis blijft behouden!
De Digitale universiteit is bezig met de laatste fase waarin een succesvol Innovatium 2007 heeft plaatsgevonden en nu de afronding van de laatste projecten en de migratie van alle documentatie naar de site van SURFfoundation op het programma staan.  In het najaar verschijnen nog enige afsluitende publicaties, waarin wordt teruggeblikt op en gerapporteerd over bijna zes jaar samenwerken in consortiumverband.
Dat de DU destijds zeker niet voor niets in leven is geroepen, blijkt wel uit het duurzame gebruik van een aantal van de producten van DU-projecten. Lees meer over 11 voorbeelden van producten die daadwerkelijk en duurzaam worden gebruikt:
http://www.du.nl/digiuni/index.cfm/site/Internet/pageid/57EBDAF3-4233-0E8F-953DB1A5C925C5F5/objectType/news/objectID/FE62F191-02D8-F3DC-EF66E0FD693C3492/LayoutTemplate/tekst/index.cfm
4 Cursussen en evenementen SURF / DU


Cursus Video en Didactiek 24 – 26 september 2007, locatie: VU Amsterdam

SURFfoundation, SURFnet, de SIG Webstroom en de Onderwijsvernieuwingsprojecten ZoEP en Triple-L, verzorgen gezamenlijk een “Herfstschool over Video en Didactiek”. Doelgroep vormen ondersteuners uit de ICT&O praktijk die de inzet van video in de onderwijspraktijk willen gaan stimuleren en begeleiden.

De kosten van overnachting en eten is voor eigen rekening. SURF betaalt de overige kosten. Meer informatie en inschrijving: www.surffoundation.nl/bijeenkomsten


Conferentie: Over de grenzen van de ELO III, 27 september 2007

Hoe verhouden een portal en een ELO zich tot elkaar? Hoe gaat een ELO in de toekomst gebruik maken van gegevens uit andere systemen? En hoe gaan instellingsportals om met eigen services of diensten van studenten, zoals hun eigen e-mail? Deze en andere vragen worden behandeld in de middagsessie van deze conferentie. In de ochtend zal Richard Katz (Vice President Educause) zijn visie op het onderwijs van de toekomst geven.

Kijk voor meer informatie en inschrijving op: www.surffoundation.nl/bijeenkomsten


E-portfolio Conferentie te Maastricht: 17-19 oktober; oproep voor bijdragen.

Van 17-19 oktober 2007 wordt te Maastricht de E-portfolio 2007 conferentie gehouden met als thema: ‘Employability & Lifelong Learning in the Knowledge Society’.

Er kunnen tot 1 juli 2007 nog bijdragen worden aangemeld (zowel academisch als praktijkgericht). Meer informatie: http://events.eife-l.org/ep2007/overview


SURF Onderwijsdagen op 13 en 14 november 2007 – oproep voor bijdrage aan preconference

De SURF Onderwijsdagen 2007, 13 en 14 november 2007, staan dit jaar in het teken van het thema “Matching: Vraag en aanbod; Onderwijs & ICT”. Op dinsdagmorgen 13 november is er een preconferences. SURFfoundation is nog op zoek naar inspirerende workshops. Heeft u binnen uw instelling een interessant project en u wilt deze kennis delen met collega’s uit het hoger onderwijs? Stuur dan voor 1 september 2007 een workshopbeschrijving in. Meer informatie is te vinden op: www.surffoundation.nl > actueel.

Voor het programma van de Onderwijsdagen en inschrijving, zie: http://owd2007.surf.nl/owd2007/


Nog deelnemers gezocht voor de EDUTRIP naar EDUCAUSE 21-27 oktober 2007 (Seattle, VS)

SURFfoundation organiseert jaarlijks een studietrip (d.w.z. regelt reis en verblijf) naar Educause voor een beperkt aantal belangstellenden. EDUCAUSE is een van de grootste congressen op het gebied van ICT en Onderwijs in de Verenigde Staten en staat dit jaar in het teken van het thema “Information Futures: Aligning Our Missions.” Van de EduTrip deelnemers wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan het congres en verslag doen van de door hen bijgewoonde presentaties. Een overzicht van de ervaringen van de groep deelnemers uit 2006 is te vinden in een wiki: www.edutrip.nl.

Aanmelden voor de EduTrip 2007 kan via: www.surffoundation.nl/bijeenkomsten. Inschrijven voor de conferentie kan via: http://www.educause.edu/e07. Gaat u mee met SURFfoundation naar EDUCAUSE, dan geldt een reductie op de conferentiefee. Om daarvoor in aanmerking te komen dient u in de commentsbox van het inschrijfformulier van EDUCAUSE in te vullen:'Member rate for SURF'.