Good practice: een plaatje met een praatje voor studenten

Hoogleraar Job van Amerongen start een Powerpoint-presentatie en praat tegelijkertijd in de microfoon. Binnen een paar minuten heeft hij een kort stukje uitleg opgenomen en bewaard. De opname bestaat uit de presentatie plus het daarbij behorende audiobestand.


Van Amerongen gebruikt deze ‘screencasts’ om de uitleg die hij geeft aan groepjes studenten op zijn kamer te bewaren. Studenten kunnen deze bestanden later terugzien. Bovendien hoef je als docent niet het hele verhaal opnieuw te vertellen als eenzelfde vraag nog eens terugkomt.


Voorbeelden van dit soort ‘screencasts’ zijn te zien op de site van het vak Control Engineering, onder het kopje ‘multimedia’.


“Ik vind het gewoon leuk om te doen,” antwoordt van Amerongen op de vraag waarom hij hiermee is begonnen. Als voordeel geldt dat het sneller gaat om zo uitleg te geven dan een lange e-mail te sturen of een webpagina met uitleg in elkaar te zetten.Handige hulpmiddelen


Ziet u ook voordelen in het gebruik van screencast? Doe dan u voordeel met onderstaande hulpmiddelen.


De software waarmee gewerkt wordt in Control Engineering heet Camtasia (http://www.techsmith.com/camtasia).

Camtasia neemt op wat er op uw scherm gebeurt. Gesproken commentaar en video via een webcam kunt u mee laten lopen. Deze techniek is bijvoorbeeld heel geschikt als u uitleg geeft over een stukje software. U kunt dan laten zien hoe de software wordt bediend en tegelijkertijd met audio uitleg geven.screencast

Een screencast: PowerPoint met uitleg via audio.

Met Sizer, een los stukje software, kunt u de grootte van het scherm aanpassen aan uw publiek (http://www.brianapps.net/sizer.html). PowerPoint biedt u de mogelijkheid een deel van een college, inclusief gesproken commentaar, op te nemen. Met behulp van een webcam kunt u bovendien ook het beeld opnemen. Het resultaat kunt u verspreiden als zip-file, flash video of in een ander bestandsformaat.
Meer informatie over screencasts in het onderwijs en een voorbeeld zijn te vinden via de blog van Pierre Gorissen.