Het Skills Certificate van de Student Union

De eerste pilots van het Skills Certificate van de Student Union zijn achter de rug. De afgelopen maanden volgden in totaal ongeveer dertig studenten een module waarbij het leren van vaardigheden de boventoon voerde. Inmiddels zijn de certificaten uitgereikt en is de evaluatie in volle gang. Tijd voor een terugblik met een van de oprichters Judith van de Mark en met de voorzitter van de Student Union Remon Tromp.


‘Het Skills Certificate is een aanvulling op het reguliere onderwijs, het moet zeker niet gezien worden als concurrentie voor het onderwijs dat de faculteiten aanbieden’, benadrukken de vertegenwoordigers van de Student Union. Kenmerkend voor de modules is dat ze sterk gericht zijn op het verwerven van vaardigheden. Geen dikke boeken en readers maar doordachte opdrachten, dat is het devies.Ontstaansgeschiedenis

Het idee om een Skills Certificate programma op te richten onstond tijdens een studiereis van de Student Union naar Warwick University in Engeland. Daar zag het toenmalige bestuur van de Union het Skills Certificate programma van deze onderwijsinstelling. Het concept sprak hen aan, de invulling is echter sterk aangepast aan de situatie op de UT. Waar het programma in Warwick met name gevolgd wordt door buitenlandse studenten, is het Skills Certificate van de Student Union nadrukkelijk in het leven geroepen voor alle studenten. Een grondige inventarisatie van de behoefte van de doelgroep, door middel van een elektronische enquête, en vele overleggen met experts binnen de UT leidden tot een drietal modules.Modules

Twee modules, Ondernemersgeest en Leiderschap, hebben de afgelopen maanden daadwerkelijk gedraaid en zijn intern geaccrediteerd.


In de module Ondernemersgeest stonden de vaardigheden die ondernemers nodig hebben centraal. Met praktische oefeningen leerde docent Gerben Blaauw zijn studenten verschillende vaardigheden. Bovendien schreven de studenten een ondernemingsplan, waarmee zij aan het einde van de module konden binnenstappen bij de Kamer van Koophandel.


In de module Leiderschap werden verschillende vaardigheden met betrekking tot leiderschap in de praktijk toegepast. In kleine groepen liet docent Frank van den Berg studenten praktijksituaties nabootsen.

Docenten

Tijdens de vele gesprekken die de commissie voerde met experts binnen de UT werd een aantal geschikte docenten genoemd. Kennis over het vakgebied, ervaring met het geven van vaardighedenonderwijs en een flamboyante manier van presenteren waren de criteria die de selectiecommissie van de Student Union hanteerde.Studenten

De studenten die meededen aan de pilotversie van het Skills Certificate verschilden onderling sterk; er waren tweede- tot zesdejaars studenten van zowel technische als niet-technische opleidingen aanwezig. De modules zijn toegankelijk voor studenten die minimaal 40 ects bemachtigd hebben in het reguliere onderwijs. Bovendien moesten de studenten een overtuigende motivatiebrief schrijven.


Bevindingen

De Student Union is heel tevreden over de pilots. De interactie tussen studenten en docenten was een sterk punt. Ook de praktische opdracht van de module Ondernemersgeest viel bijzonder in de smaak. De flexibiliteit om de modules echt in te richten op basis van de vraag van studenten, wordt ook als een belangrijke kwaliteit van de modules gezien. ‘De modules waren nuttig voor studenten, ook na de tien weken konden ze er nog wat mee,’ aldus Van der Mark. Ook zijn de organisatoren trots op de interne accreditatie door ITBE en op het feit dat het certificate echt een supplement bij het diploma is.


Uiteraard waren er nog een aantal verbeterpunten. Met name het aantal aanmeldingen viel wat tegen. Waarschijnlijk door onbekendheid met het programma. Maar de organisatoren zien de toekomst op dit punt zonnig tegemoet. ‘Nu hebben we ongeveer dertig ambassadeurs,’ merkt Van der Mark op.


Toekomst

Concurrentie met het reguliere onderwijs is zoals gezegd zeker niet de opzet van de Student Union. ‘Mocht het onderwijs zodanig veranderen dat vaardigheden daar wel sterk in terugkomen dan stopt de Skills Certificate,’ aldus Tromp. Voorlopig blijft het programma wel in de lucht. Op dit moment wordt er een nieuw projectteam gezocht en ook de financiering moet nog geregeld worden. Volgend jaar staan de modules Leiderschap en Ondernemersgeest wederom op het programma. En misschien wordt er nog wat bij ontwikkeld.


Links


Meer informatie over het Skills Certificate is te vinden op www.skillscertificate.nl.


De beoordelingsrapporten zijn hier te vinden.