Nu beschikbaar voor UT-docenten: Handige software voor (peer)feedback!


Espace – hulpmiddel bij het geven van feedback door docenten en studenten

Sinds 2006 is de specifieke software Espace beschikbaar voor het ondersteunen van personen die feedback geven. Hierbij kan het gaan om docenten, maar ook om studenten die elkaar voorzien van feedback (peerfeedback). Vooral de mogelijkheden die de software biedt voor ondersteuning van peerfeedback maakt het programma voor veel docenten aantrekkelijk. Peerfeedback kan een docent tijdbesparing opleveren en het elkaar feedback (leren) geven is voor de studenten een nuttige vaardigheid.

De universiteit Twente was één van de ontwikkelaars van de software Espace (DU project met o.a. de Open Universiteit). Het gebruik van deze zogenaamde ‘elektronische coach’, biedt de nodige voordelen: studenten kunnen relatief zelfstandig studeren en elkaar feedback geven en de registratie van oefenen en feedback wordt vergemakkelijkt (student heeft achteraf inzage, docent kan controleren en bijsturen).
De software wordt gebruikt in enkele Universiteiten en Hogescholen. Espace is nu ook voor UT-docenten beschikbaar.Fig. 1: Voorbeeldscherm Espace


Demonstratie

Ter kennismaking met Espace, worden in de periode januari tot april 2007 een aantal demonstraties van het programma verzorgd. Gedurende ruim een uur worden de mogelijkheden van Espace gepresenteerd en kunnen deelnemers - als student - oefenopdrachten maken en medestudenten feedback geven. Daarbij wordt ook getoond wat een docent zoal te zien krijgt aan oefenresultaten en feedbackacties en welke acties hij/zij zelf kan ondernemen.
Voor een demonstratie kunt u zich
aanmelden bij ITBE, Irena Niekrake-Olde engberink tel. 053 - 489 5453 of e-mail: g.w.m.oldeengberink@utwente.nl. Graag daarbij opgeven wanneer u beschikbaar bent (beschikbare tijden per week/periode/bepaalde dagen). De demonstraties worden zoveel mogelijk op opgegeven voorkeursmomenten gegeven; een uitnodiging wordt u toegezonden.


Meer informatie

Een korte beschrijving van Espace wordt gegeven in “Het gebruik van software voor terugkoppeling in het onderwijs” (H.J. Roossink, Itbe-doc 06-02). Bij het programma is een handleiding met uitvoerige informatie beschikbaar.
De beste manier om in korte tijd een totaal indruk te krijgen van het pakket en de mogelijkheden voor eigen cursus, is evenwel bovenbeschreven demonstratie te volgen. Het zelf even proefdraaien met de software op basis van materialen uit de eigen cursus, is een goede manier om definitief te kunnen vaststellen of de software iets voor uw onderwijssituatie is.

Bij ITBE is nadere informatie beschikbaar via Jan de Goeijen, tel. 2637 (2056) en Henk Roossink, tel. 2053 (2050). Zie bieden ook hulp bij problemen met de software, al leert de ervaring tot nu toe dat de software eenvoudig te gebruiken is en er doorgaans geen problemen zijn.