Studenten positief over het gebruik van laptops in het onderwijs

Op welke wijze zijn de laptops in het onderwijs van de opleidingen Advanced Technology (AT), Chemische Technologie (CT) en Technische Natuurkunde (TN) ingepast? In hoeverre hebben de studenten hiervan een meerwaarde ervaren? Een onlangs afgeronde evaluatie onder alle eerstejaars studenten (lichting 2005-2006) van genoemde opleidingen bood antwoorden op deze vragen.Samenvatting

Een grote meerderheid van de ondervraagde studenten van de opleidingen Advanced Technology (AT), Chemische Technologie (CT) en Technische Natuurkunde (TN) beschikte in studiejaar 1005-2006 over een eigen laptop. Deze laptops worden bij een deel van de vakken ingezet. Uit de het onderzoek (webenquĂȘte) onder eerstejaars studenten van de genoemde opleidingen komt naar voren dat de studenten de wijze waarop de docenten de laptop in het onderwijs van betreffende

vakken inzetten positief waarderen. De laptops bieden daarnaast voor de studenten ook

diverse andere voordelen, zoals de mogelijkheid om informatie en eigen bestanden altijd en overal beschikbaar te hebben en de optie om snel even iets via Internet op te zoeken. Ook data van practica zijn gelijk beschikbaar, je bent als student zelf veel mobieler en het groepswerk wordt eenvoudiger.

De laptop wordt dan ook een behoorlijk aantal uren per dag gebruikt, zowel op de universiteit als thuis.

Inzet van laptops in het onderwijs vereist dat er ook extra voorzieningen komen die het gebruik faciliteren, zoals passend meubilair in onderwijsruimtes, kluisjes, accessoires, stopcontacten en een goed functionerend wireless netwerk. De studenten blijken over het geheel genomen redelijk tevreden te zijn over de aanvullende voorzieningen, alhoewel er op een aantal punten zeker nog ruimte voor verbetering is.

Het eindoordeel van de studenten is positief: een overtuigende meerderheid van de ondervraagde studenten ziet de aanschaf van de laptop als zinvol en heeft geen spijt van de aanschaf. Wat de studenten betreft zou het aantal vakken waarbij laptops worden ingezet nog mogen uitbreiden. Hierbij dient dan wel rekening te worden gehouden met maatregelen een verhoogd risico op RSI, door bijvoorbeeld meer pauzes te bieden en voldoende afwisseling in werkvormen.


Eindrapport: Evaluatie laptopgebruik onder 1e jaars TNW-studenten. Studiejaar 2005-2006. Stanley Portier & Els Gellevij, oktober 2006. Kenmerk ITBE 06/10418

Te vinden op de website van Wireless Campus of download <hier>.Verder nieuws over laptopgebruik en draadloze verbindingen

Op de Wireless Campus website van de Universiteit Twente, wordt aangegeven dat het aantal studenten met laptops nog verder toeneemt. Het Notebook Service Center (NSC) ondersteunt momenteel (studiejaar 2006-2007) ongeveer 2000 studenten (tegen 1500 in het vorige studiejaar), maar het aantal laptop gebruikers is waarschijnlijk nog hoger omdat niet iedereen via het NSC de laptop aanschaft.

Door de toename in laptopgebruik diende ook het aantal wireless access points in de Horstgebouwen te worden uitgebreid. Ter ontlasting van het wireless netwerk zijn daarnaast enkele downloadlocaties ingericht waar met een bekabelde verbinding omvangrijke softwarepakketten of bestanden kunnen worden binnengehaald.

Met al deze voorzieningen loopt de UT, aldus een artikel op Edusite (13-09-2006), in vergelijking met andere onderwijsinstellingen in Nederland, duidelijk voorop. Veel andere instellingen werken nog met lokale hotspots die druk bezocht worden door de gebruikers.

Vanuit andere landen is er belangstelling voor de wijze waarop de UT haar wireless netwerk heeft georganiseerd. Op 31 januari 2006 komen twee bezoekers van de Tampere Polytechnic uit Finland op bezoek. De instelling in Finland heeft plannen voor een internationaal project over M-learning; de inzet van mobiele technologie in het onderwijs bij lerarenopleidingen in Europa. Behalve bij Wireless Campus, gaan ze ook op bezoek in Wageningen om meer informatie te krijgen over het Manolo-project.


Voor meer informatie en nieuws over Wireless Campus, zie:
http://www.utwente.nl/wireless-campus/nieuws/