Opdrachten in TeleTOP

Inleiding
Veel docenten zetten opdrachten in TeleTOP. Maar hoe beschrijf je een opdracht? Hoe kun je op een handige wijze feedback geven? Hoe kun je tijd besparen? Hoe kun je materiaal rondom de opdracht opnieuw gebruiken?
Dit artikel biedt een korte handleiding met handige tips en trucs om opdrachten zo te ontwerpen dat studenten zelfstandig kunnen werken, studenten en docenten flexibeler met hun onderwijs om kunnen gaan en op een efficiënte manier feedback kan worden gegeven.


Hoe zet je het materiaal in TeleTOP?

In het menu “opdrachten” kun je meer uitgebreide opdrachten definiëren dan direct via het rooster. Het voordeel is bovendien dat je zo alle opdrachtomschrijvingen op een rij hebt. Dit onderdeel is altijd alleen zichtbaar voor de docent.

Welke mogelijkheden zijn er?

Individueel / groepsopdracht

Wel of geen deadline? Dit gaat om het wel of niet tonen van de datum bij de opdracht.

Is inleveren na de deadline toegestaan? Zo nee, dan is de inleverbutton niet meer aanklikbaar als de deadline is verstreken. Zo ja, wat doe je als docent als een student te laat inlevert?

schermbeeld Teletop opdrachten (1)
Opdracht mag worden bewerkt t/m de deadline: studenten kunnen hun ingeleverde opdracht na inleveren nog wijzigen of verwijderen.

Mag een opdracht 1 of meer keer worden ingeleverd?

Beschrijving: zie tabel “beschrijving opdracht” (p. 4)

Opdracht is zichtbaar voor: iedereen / auteur(s) / iedereen, na datum

Feedback: persoonlijk / model antwoord / peer-feedback

Koppel de opdracht vervolgens aan het rooster. Is het een voorbereidingsopdracht (1e kolom in het rooster), een opdracht tijdens de sessie (3e kolom), of een opdracht na de sessie (4e kolom)? Bedenk of je de opdracht(en) bij de inleverdatum zet of bij de datum dat de opdracht werd verstrekt.

N.B. Als je bij een bestaande opdracht instellingen wijzigt, dan gelden de nieuwe instellingen alleen voor opdrachten die daarna worden ingeleverd! Al ingeleverde opdrachten houden de oude instellingen.

Hoe ondersteun je studenten bij de opdracht?

Bij de opdracht kan het handig zijn via TeleTOP ondersteuning beschikbaar te stellen, om ervoor te zorgen dat de studenten de opdracht ook kunnen maken en om vragen te voorkomen.

Ondersteuning digitaal:

Zorgen voor een duidelijke beschrijving (zie tabel “Beschrijving opdracht”, pagina 4).

Maak een model of antwoord-mal (bijvoorbeeld een hoofdstukindeling).

voorbeeld schemrbeeld example report

Geef een deel van de uitwerking weg, als iets al vaker geoefend is en het niet herhaald hoeft te worden.

Geef voorbeelden. Tip: gebruik de oplossingen van de studenten als voorbeeld voor een volgende versie van het vak. Geef hierbij aan wat goed en minder goed was. Vraag hiervoor wel toestemming aan de studenten.

Frequently-asked-Questions (FaQ): gebruik de vragen van studenten om een FaQ op te stellen, deze kun je gedurende opeenvolgende jaren opbouwen.

WWW-links met extra informatie beschikbaar stellen.


Ondersteuning face-to-face

Laat studenten elkaar helpen (groepswerk).

Vragenuur: op de eigen kamer, of per telefoon (hiervoor kan natuurlijk ook een chat-ruimte, of Instant Messaging (MSN, GAIM) gebruikt worden).

(Werk)college’s zijn nog steeds een prima onderwijsvorm, probeer niet alles te vervangen door online…


Hoe geef je feedback op de opdracht?

Persoonlijk geschreven via de leeromgeving. Pas hiermee wel op, hier kan heel veel tijd in gaan zitten! Voor grote groepen studenten kun je tijd besparen door delen feedback te verzamelen en deze dan per student of groep samen te voegen met een persoonlijke inleiding. De fragmenten feedback kun je dan weer opnieuw gebruiken voor volgend jaar.


Peer-feedback: laat studenten elkaar feedback geven, aan de hand van een lijst criteria. Dit kan erg nuttig zijn aan het begin van het leerproces, denk bijvoorbeeld aan het weghalen van taalfouten in een verslag, het controleren van berekeningen of het voldoen aan publicatie-eisen. In het algemeen willen studenten die wat verder in het leerproces zijn toch graag feedback van de docent. Je zet de peer-feedback functie aan via het menu item “Opdrachten”.

Je kunt het ingeleverd werk van studenten beschikbaar maken voor iedereen als goede uitwerking van de opdracht. Dit gaat als volgt:

Ga via het rooster naar de inleverpagina van de opdracht, klik daar op de opdracht die je als goede uitwerking wilt laten zien, klik op het bewerk-icoon (linksboven in de blauwe balk). Onder de blauwe titelbalk staat nu 'Het ingeleverde werk is zichtbaar voor' met daarachter een keuzemenu met 3 mogelijkheden:

1.de naam van de student die het heeft ingeleverd (bij groepsopdrachten inclusief de leden van de groep)

2.'iedereen'

3.'iedereen als een goede uitwerking van de opdracht'.


voorbeeld schermbeeld - naam

Wanneer je de laatste optie kiest, verschijnt de geselecteerde opdracht met een speciaal icoon in de lijst met opdrachten.

Model antwoord: dit kun je zelf schrijven, maar je kunt bijvoorbeeld ook een expert uit de praktijk vragen dit te schrijven.

TeleTOP heeft de mogelijkheid feedback te geven en opnieuw te gebruiken. Dit werkt als volgt:

1.Ga naar het scherm waar je de ingeleverde opdracht kunt bekijken.

2.Klik op het bewerk-icoon in de blauwe titelbalk.

3.Selecteer 'ja' bij Geef/toon feedback.

4.Je kunt nu in het veld 'Feedback' commentaar invullen. Onder het veld feedback kun je twee knoppen selecteren: “feedback kiezen”, en “feedback toevoegen”. Het veld “feedback kiezen” (hiernaast afgedrukt) voegt eerder opgeslagen feedback toe. Het veld “feedback toevoegen” geeft de mogelijkheid de feedback die je hebt ingetypt op te slaan voor later gebruik.

voorbeeld schermbeeld - feedback

5.Klik tenslotte op Opslaan om de gegeven feedback toe te voegen.

Via het menu onderdeel “feedback” kun je ook los van opdrachten feedbackfragmenten toevoegen of verwijderen.

Toetsing: het is mogelijk in TeleTOP een toets te maken of bijvoorbeeld een toetstool als Question Mark Perception (QMP) te gebruiken. Toetsen die in het toetspakket Question Mark Perception zijn gemaakt, kunnen in TeleTOP opgenomen worden. Studenten die ingelogd zijn in TeleTOP, worden dan automatisch ingelogd als ze de toets willen maken. Er wordt ook een rapportage gemaakt met de resultaten. De Dienst ITBE heeft als service dat je eigen toetsvragen (bijvoorbeeld in Word-vorm) kan laten omzetten tot een QMPtoets. Voor meer informatie hierover: neem contact op met Jan de Goeijen (j.degoeijen@utwente.nl).


Bij grotere groepen en/of meerdere opdrachten achter elkaar kan het handig zijn de functie “administratie” te gebruiken.

schermbeeld - administratie


Administratie geeft op één scherm een overzicht van alle opdrachten. Je kunt bij het bewerken van het menu aangeven of de button Administratie alleen voor de docent te zien is, of ook voor de studenten. Er zijn twee typen overzichten: een lijst en een tabel (nieuw in TeleTOP 6). Voordeel van de tabel is dat je kunt zien welke studenten of groepen een opdracht nog niet hebben ingeleverd.Op 10 mei wordt een (Engelstalige) workshop aangeboden rond dit onderwerp: “Assignments and feedback in TeleTOP” Meer info en inschrijven via: http://www.utwente.nl/itbe/owk/en/courses/english2006.doc/ Of e-mail aan Irena Niekrake-Olde engberink (g.w.m.oldeengberink@utwente.nl)