Onderwijs aan het woord - Aio en docenten, neem het woord!

biedt alle (toekomstige) docenten en onderwijsondersteuners in alle onderwijssectoren tot 21 april de kans hun mening te geven over hun beroep. Het is het eerste grote, nationale onderzoek waarin de mening van de meer dan 350.000 onderwijsprofessionals wordt gevraagd over de dagelijkse praktijk van het onderwijs.
In mei 2006 worden de eerste resultaten verwacht. Vervolgens vinden op basis daarvan interactieve debatten plaats met en tussen onderwijsprofessionals. In juni 2006 monden de resultaten van de enquête en debatten uit in een agenda met concrete verbeterpunten. Deze wordt aangeboden aan minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte van Onderwijs.
logo Onderwijs aan het woord

Vanaf 3 april is het woord aan docenten en aio’s op hogescholen en universiteiten. Vaak zijn het vooral bestuurders en vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties die het woord voeren. Via poster Onderwijs aan het woordOnderwijs aan het woord kunnen ook zij hun mening geven over hun beroep en de praktijk van het hoger onderwijs. Waar kan of moet het beter? Wat voor knelpunten en kansen zijn er?

Onderwijs aan het woord biedt de belangrijkste deskundigen, docenten en aio’s, de kans nu zelf hun stem te laten horen. Via dit nationale onderzoek kunnen zij aangeven hoe zij de professionalisering van hun beroep zien. Welke kansen zien zij? Waar liggen punten voor verbetering? In de enquête komen dergelijke vragen aan de orde.

Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) en de daarin participerende organisaties (Algemene Onderwijsbond, Onderwijsbond CNV, Onderwijsbonden CMHF/MHP, Platform VVVO) organiseren ‘Onderwijs aan het woord’ om het gesprek met onderwijsprofessionals op gang te brengen. Het wetenschappelijke onderzoeksbureau IVA, verbonden aan de Universiteit van Tilburg en marketingonderzoeksbureau Zest voeren het onderzoek uit.

NB. Overigens ook een mooie enquête voor het management of de aio’s en docenten zelf, om eens binnen de eigen ‘club’ te peilen hoe tevreden men is over (de organisatie van) het onderwijs binnen de eigen opleiding of faculteit.

kaart over Onderiwjs aan het woordhttp://www.onderwijsaanhetwoord.nl