LOREnet: het beschikbaar stellen en hergebruiken van onderwijsmateriaal

Het afgelopen jaar was de Universiteit Twente (dienst ITBE) betrokken in het door Surf uitgevoerde project LOREnet: Learning Objects REpository network. LOREnet is een netwerk van digitale archieven met onderwijsmateriaal. Deze archieven, meestal repositories genoemd, staan op de computersystemen van deelnemende (onderwijs)instellingen. Behalve de UT hebben ook de Universiteit Leiden/E-merge, Fontys Hogescholen, Groen Onderwijs en Hogeschool Inholland als pilotpartners aan het project deelgenomen. Het resultaat is een eerste, nog niet-stabiele, zoek- en downloadfunctionaliteit voor onderwijsmateriaal: www.lorenet.nl. Op 1 april 2006 gaat een vervolgproject (LOREnet II) van start. De lancering van de officiële versie van de dienst LOREnet is op 1 april 2007.


Het nut van LOREnet

Gebruikers van LOREnet kunnen de leermiddelen, zoals syllabi, software, afbeeldingen, cases, stageopdrachten, tentamens, lezingen en presentaties, zoeken en downloaden naar hun eigen computer. Docenten kunnen vakkennis met collega’s uitwisselen, inspiratie opdoen en eigen materiaal aanvullen. Ook is het eenvoudig na te gaan of iets al bestaat, zodat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden. Docenten besparen zo tijd én delen kennis. Opleidingen besparen geld op ontwikkelingskosten en studenten hebben gemakkelijk toegang tot leerobjecten.
Studenten kunnen gemakkelijk opleidingsgerelateerd materiaal vinden voor extra informatie.Een voorbeeld: Docent A. wil een college houden over de effecten van luchtdruk. In plaats van zelf een presentatie te maken, zoekt de docent op LOREnet. Binnen enkele muisklikken vindt de docent een presentatie, gemaakt door docent B. Na enige aanpassingen kan de presentatie worden gebruikt voor de cursus.

Uitbreiding van LOREnet

Een van de doelen van het vervolgproject LOREnet II is uitbreiding van het aantal deelnemende hoger onderwijsinstellingen. Daarnaast kunnen in de toekomst ook instanties buiten het hoger onderwijs leermiddelen beschikbaar stellen voor LOREnet. Denk aan Kennisnet, Greenpeace, Amnesty International, NOVIB etc.
Voorbeelden van materialen die op dit moment al in LOREnet te vinden zijn:


Statistiek en Kansrekening - Toets 5 juli 2001-Uitwerkingen ( Info | Preview | Import )
Auteur(s): | Datum: 2005-12-12
Gevonden in:
Logo


Leidingsystemen ( Info | Preview | Import )
TUE-dictaat: 4B660;
Auteur(s): Auteurs onbekend. | Datum: 2005-12-05
Gevonden in:
Logo

Twee uitgewerkte vraagstukken warmteoverdracht ( Info | Preview | Import )
Auteur(s): Auteurs onbekend. | Datum: 2005-11-29
Gevonden in:
Logo


Coma Web ( Info | Preview | Import )
HTML version of COMA, a case study in Toxicology.;
Auteur(s): Auteurs onbekend. | Datum: 2006-03-13
Gevonden in:
Logo


Het wiel van Romiszowski ( Info | Preview | Import )
diagram;
Auteur(s): Auteurs onbekend. | Datum: 2005-11-15
Gevonden in:
Logo
Meer informatie

Op de site van LOREnet (www.lorenet.nl) kun je meer informatie vinden. Ook kun je contact opnemen met Maarten van Bentum, m.vanbentum@utwente.nlAuteur: Maarten van Bentum, Informatiespecialist Civiele Techniek, coördinator Elektronisch Publiceren. Dienst Informatietechnologie, Bibliotheek en Educatie (ITBE)- Universiteit Twente