ITBE cursussen en onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)


Cursussen van ITBE – Onderwijskundige Dienstverlening

Cursussen en workshops kunnen behalve op de hieronder genoemde data, ook in overleg plaatsvinden voor groepen van minimaal 5 personen. Naast cursussen en workshops, biedt de Onderwijskundige Dienst ook andere vormen voor professionalisering op onderwijs(kundig) gebied, zoals persoonlijke coaching, advisering en ondersteuning bij het opzetten van studiedagen en zelfstudiemateriaal.

De cursussen zijn gratis voor UT-medewerkers. Voor overige belangstellenden zijn hier kosten aan verbonden, zie hiervoor: http://www.utwente.nl/itbe/owk/cursussen/extern/kosten.doc/

Aanmelden via: E-mail: aanmelding@itbe.utwente.nl

Voor meer informatie, zie: http://www.utwente.nl/itbe/owk/cursussen/

Voor de komende periode worden de volgende cursussen aangeboden:


Doceer- en begeleidingsvaardigheden

Data: 21 september, 5 en 19 oktober en 23 november 2006 (middagen) / Aanmelding vóór: 7 september 2006

Curriculumplanning en cursusontwerp

Data: 12 en 19 oktober 2006 9.00-12.30 uur /

Aanmelding vóór: 28 september 2006

Excursie VWO

Data: 18 mei 2006 (middag) / Aanmelden vóór: 18 april 2006

Data: 7 december 2006 (middag) / Aanmelden vóór: 7 november 2006

Leren in groepen en leren in contexten

Data: 2 en 16 november 2006 / Aanmelding voor: 19 oktober 2006

Onderwijs met ICT

Data: 13 april (ochtend) en 27 april (middag) 2006 / Aanmelden vóór: 30 maart 2006

Data: 23 en 30 november (ochtend) 2006 / Aanmelden vóór: 9 november 2006

Toetsen en evalueren

Data: 27 april en 11 mei 2006 (ochtenden) / Aanmelden vóór: 13 april 2006

Data: 9 november (ochtend) en 7 december 2006 (ochtend)/ Aanmelden vóór: 26 oktober 2006

Begeleiden van afstudeer-opdrachten (bachelor en master)

Data: 8 en de ochtend van 15 juni 2006 / Aanmelden vóór: 25 mei 2006

Data: 14 en de ochtend van 15 november 2006 in het Engels / Aanmelden vóór: 31 oktober 2006

Presentatievaardigheden

Data: 31 oktober, 6 en 7 november 2006 (middagen) / Aanmelden vóór: 17 oktober 2006

Presentation skills (English) / Date: 15, 18 en 22 may 2006 (afternoons)

Methodisch informatie zoeken

Data: 6 (10.30-12.15) en 14 juni (9.00-15.00) 2006 /

Aanmelden vóór: 8 mei 2006

Data: 7 (10.30 -12.15) en 22 november (9.00-15.00) 2006 / Aanmelden vóór: 9 oktober 2006

Onderwijsbeleid voor Opleidingscommissies
(* Alleen toegankelijk voor medewerkers en studenten van de UT)

Data: 25 (‘s middags) en 26 oktober 2006 / Aanmelden vóór: 11 oktober 2006. Data: ook in overleg


Mentorfunctie en studiebegeleiding

Data: 13, 20 en 27 september 2006 (middagen) of in overleg / Aanmelden vóór: 30 augustus 2006

Workshop Toetsprogramma QMP


Data: 5 juli 2006 (13.30 -15.30 uur) / Aanmelden vóór: 21 juni 2006
Voor overige evenementen, nationaal en internationaal, zie volgende pagina.


Evenementen


Jaarcongres internationalisering: Archetypes voor internationalisering
Datum: 11 april 2006. Locatie:  Congrescentrum de Eenhoorn, Amersfoort

Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, organiseert het eerste jaarcongres internationalisering.
Doelgroep: beleidsmedewerkers, internationaliseringstaf, voorlichters en docenten, functionarissen werkzaam bij ministeries en overheidsorganisaties of in het bedrijfsleven.
Voor meer informatie klik <
hier>Toetsen en beoordelen in het Hoger Onderwijs
Datum: 26 & 27 april 2006. Plaats: Triavium Nijmegen

Naar een integratie van leren en toetsen in het competentiegerichte maatwerkonderwijs!

Tijdens hét jaarlijkse toetscongres voor het Hoger Onderwijs komen de topdeskundigen uit binnen- en buitenland bijeen om antwoord te geven op vragen op het gebied van toetsen en beoordelen. U krijgt bruikbare handvatten en leermomenten waarmee u direct aan de slag kunt.

http://www.sbo.nl/scripts/cgiip.exe/WService=sbo_new/srcw/pd.htm?prg=E55620&rbr=010_55620&categorie=&pdktype=&zoekwoord=&periode=Onderwijs Research Dagen 2006

Datum: 10 mei 2006 – 12 mei 06. Locatie: Vrije Universiteit van Amsterdam
Het thema
Samen kennis ontwikkelen vormt het centrale thema voor deze dagen. Of men nu onderzoeker is of lerarenopleider, les geeft of op een andere manier betrokken is bij het onderwijs, ieder heeft te maken met samen kennis ontwikkelen.

De organisatie nodigt dan ook een ieder van harte uit om over dit centrale thema van gedachten te wisselen.Naast het hoofdthema zal voldoende ruimte worden geboden voor andere belangrijke thema’s op het gebied van onderwijsresearch. Voor meer informatie: http://www.ord2006.nl/welkomHet Nationale Universiteitencongres

Datum: 31 mei 2006. Plaats: WTC Amsterdam. Prijs (excl. BTW) eur 799 (met korting voor collega’s).

Na 1 lichting studenten die de gehele ronde van bachelor naar master doorlopen hebben is het tijd voor reflectie. Nog heel wat punten leiden tot problemen of leveren niet het gewenste resultaat op.

De omgeving stelt ook steeds nieuwe en hogere eisen aan het onderwijs en onderzoek.
Op deze unieke landelijke bijeenkomst staat de gehele keten van bachelor naar master naar promovendus centraal! Op deze dag hoort de deelnemer over de politieke veranderingen en de ervaringen van anderen in de vormgeving van het bachelor-, master- en promovendibeleid en gaat met een veelomvattend naslagwerk weer naar huis.

Voor meer informatie klik <hier>Landelijke Dag Studievaardigheden
Datum: 01.06.06. Plaats: Groningen.
De 26ste Landelijke Dag Studievaardigheden, met als thema: "De Stand in het Land". Met deze brede titel wort gericht op methodieken en theorieën die zich in de loop der jaren ruim bewezen hebben, én op veelbelovende nieuwe ontwikkelingen binnen "leren en studeren in het Hoger Onderwijs". Voor meer informatie:
http://www.rug.nl/lds2006/indexHolland Software Conference
Datum: 15-17 juni 2006. Plaats: Amsterdam
De initiatiefgroep Open Software Platform, organiseert voor de tweede maal de internationale Holland Open Software Conferentie (HOSC).
Holland Open Software Conference 2006
SIS-Conferentie 2006

Datum: donderdag 22 juni 2006 t/m vrijdag 23 juni 2006. Plaats: De Koningshof, Veldhoven. Kosten €290/€340

Het Platform ICT en Organisatie organiseert op donderdag 22 en vrijdag 23 juni a.s. voor de achtste maal de SIS-conferentie. Deelnemers krijgen tijdens deze dagen een actueel overzicht op het gebied van studentinformatiesystemen. Wij stellen ook dit jaar weer een gevarieerd programma voor u samen. De volgende thema’s komen aanbod: SIS-vernieuwing, SIS als authentieke bron binnen de instelling, Studielink en digitalisering van processen. Zoals u van ons gewend bent, zal er een informatiemarkt gedurende de conferentie aanwezig zijn.

Meer informatie
ALT-C 2006: the next generation
Datum: 5 sept. – 7 sept. 2006. PlaatsL Heriot-Watt University, Edinburgh.
ALT-C 2006, the 13th International Conference of the
Association for Learning Technology, which will be held in Edinburgh, Scotland, between 5 and 7 September 2006.EDUCAUSE 2006


Datum: 9 okt – 12 okt. 2006. Locatie: Dallas, USA
De jaarlijkse internationale conferentie rond ICT en onderwijs. Thema: Spurring Innovation and Marshalling Resources. Voor meer informatie:
http://www.educause.edu/e06


EduTrip: SURF-reis naar EDUCAUSE 2006

Datum: zaterdag 7 oktober 2006 t/m zaterdag 14 oktober 2006. Kosten nog niet bekend

Met deze SURF-reis bezoekt u de EDUCAUSE-conferentie die dit jaar plaatsvindt in Dallas. Doel van deze studiereis is samen met collega’s uit het Nederlandse hoger onderwijs en aan het onderwijs gerelateerde bedrijfsleven zicht te krijgen op de stand van zaken rondom ICT in Amerikaanse instellingen voor hoger onderwijs. Daarbij kijken we vooral naar de betekenis daarvan voor het hoger onderwijs in Nederland.
Rondom de thema’s van de conferentie worden werkgroepen geformeerd. Iedere deelnemer schrijft zich in voor een themagroep die een bepaalde track (subthema) nader onderzoekt. De voorbereidingen binnen de themagroep starten al in een vroeg stadium, waarbij elke groep een of meer onderzoeksvragen formuleert.
De reis wordt georganiseerd, maar er zijn verschillende reisarrangementen mogelijk.
Meer informatie
EARLI: congres voor practitioner research

Datum: 19 - 21 okt. 2006. Locatie: University of Leuven, Belgium

EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction: http://www.earli.org ) organiseert een Europees congres voor practice-based en practitioner research op het gebied van leren en instructie. Thema: Improving quality in teaching and learning: Developmental work and Implementation challenges. Uitgangspunt: het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk.

Meer informatie: http://practitionerresearch2006.ac.cy/nqcontent.cfm?a_id=1
SURF Onderwijsdagen 2006

Datum: dinsdag 14 november 2006 t/m woensdag 15 november 2006. Plaats: Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht
De SURF Onderwijsdagen vormen hét jaarlijkse evenement over ICT-ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs. Er worden bijvoorbeeld ervaringen, lessons learned en producten getoond. Maar u leert er ook meer over toekomstvisies, reflectie op trends en vergelijking van aanpak en perspectief. Het congres bestaat uit een preconferentie met intensieve workshops, keynotes en een ruime keuze uit parallelsessies. Uiteraard is er ook weer een informatiemarkt waar bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs laten zien welke producten, diensten en ervaringen ze te bieden hebben.

Wilt u vast een indruk van de SURF Onderwijsdagen? Kijk dan op www.surf.nl/owd2005