Het Taalcoördinatiepunt is 'up and running'!

Is er room for improvement in uw Engels? Denkt u dat uw Engelstalige colleges beter kunnen, of dat uw studenten baat hebben bij begeleiding van hun Engels (of hun Nederlands)? Sinds medio september 2005 bestaat daarvoor het Taalcoördinatiepunt (TCP). Het TCP levert diensten op taalgebied aan alle UT-leden: docenten, sleutelfiguren en studenten.Waarvoor kunt u bij TCP terecht?

U kunt bij het TCP terecht met alle vragen die betrekking hebben op:

het doceren of rapporteren of communiceren in het Engels;

de Engelse taalvaardigheid van studenten en AIO's;

de Nederlandse taalvaardigheid van buitenlandse studenten en AIO's;

het leren van andere talen, zoals Frans, Duits, Spaans, Chinees, etc;

vertaalwerkzaamheden.


Wat kan het TCP voor u doen?

Voor taalonderwijs verwijst het TCP door naar bestaande taalcursussen of worden (op maat) nieuwe cursussen ontworpen. De cursussen sluiten altijd aan bij het niveau van de doelgroep. Voor docenten zijn er bijvoorbeeld aparte cursussen Engels die recht doen aan de onderwijspraktijk op academisch niveau.

pagina woorden boek communication

Daarnaast faciliteert en begeleidt het TCP zelfstudie. Het TCP beschikt over eigen materiaal – zoals boeken, cd's en software – dat via de UB voor iedereen toegankelijk is. Onderdeel daarvan is een digitale zelftoets die op eigen initiatief en zonder enige consequentie kan worden gedaan. De zelftoets geeft inzicht in de eigen algemene Engelse taalvaardigheid. Hierover binnenkort meer...


Voor vertaal- en redactiewerkzaamheden bemiddelt het TCP tussen aanvrager en externe partijen.


Waar kunt u terecht met uw vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de TCP-coördinator Sabien van Harten of met de secretaresse. U kunt ook de TCP-website raadplegen.


TCP-coördinator Sabien van Harten tel. 1026

TCP-secretaresse Lianne Peper tel. 2040

E-mail tcp@utwente.nl

Website http://www.utwente.nl/tcp