Sneller lezen met Vivaldi

Stel u heeft in een raceauto die makkelijk de 300 haalt, maar u gaat er nooit sneller mee dan 60 km per uur. Kunt u het zich voorstellen? Zou u dat niet jammer vinden? Toch is het ongeveer zo gesteld met onze leessnelheid in verhouding tot wat mogelijk zou zijn. Met wat tips en veel oefening kunt u uw leessnelheid aanzienlijk verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van het begrip.

Hoe snel kunnen we lezen?

Een gemiddelde lezer, leest ongeveer 250 woorden per minuut. Onze hersenen kunnen echter gemakkelijk 1000-1400 woorden per minuut verwerken. We gebruiken bij het lezen dus bij lange na niet de capaciteit die feitelijk voorhanden is. Erger nog, onze hersenen vervelen zich al snel en dwalen makkelijk af.

Hoe komt het nu dat wij zo ‘langzaam’ lezen? Dit heeft te maken met de wijze waarop we op school leren lezen. We beginnen letter voor letter (kat = kuh - à – tuh), daarna woord voor woord, vocaliseren (eerst daadwerkelijk hardop, later ‘in het hoofd’) en het vingertje bij de tekst wordt in de loop der tijd afgestraft.

Ook op latere leeftijd lezen we vaak nog zoals destijds geleerd: we lezen vrijwel ieder woordje apart en lezen, al dan niet geluidloos, hardop mee; waarmee de woorden nog een keer herhaald worden. We zijn ook onzeker bij het lezen; bij grotere of moeilijkere stukken tekst, keren onze ogen herhaaldelijk terug naar wat al eerder gelezen is. Daarnaast lezen we maar zelden in een gelijkmatig ritme, wat veel onrust voor de ogen geeft.


De wereldrecordhouder snellezer, Sean Adem, leest 3850 woorden per minuut en begrijpt goed wat hij gelezen heeft. John F. Kennedy wist tot 1400 woorden per minuut te komen en Vendex-topman Anton Dreesmann leest in een paar minuten het weekblad Elsevier van voren naar achter. Leesgoeroe’s als Jan-Willem Brandhof menen dat met wat techniek en oefening de leessnelheid opgevoerd kan worden naar 750 tot 1000 per minuut. De leestijd die nodig is voor de overload aan informatie waar u dagelijks onder gebukt gaat, kan daarmee aanzienlijk beperkt worden. Tenzij u daardoor natuurlijk weer veel meer gaat lezen, maar dan heeft dat ook weer zo z’n voordelen.

Wilt u weten hoe snel u leest? Onderaan dit artikel worden enkele sites genoemd met testjes. De meeste testen zij overigens in het Engels en het vergt ‘van het scherm’ lezen, wat de uitslag over de daadwerkelijke snelheid zal beïnvloeden. Ook maakt het uiteraard uit of u een eenvoudige tekst leest (zoals een krant) of bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel. Maar het geeft een indicatie…

Tips

Hieronder alvast wat tips. Om echt snel te kunnen lezen, is echter vooral veel oefening nodig.

Personen die veel moeten lezen, zoals studenten, wetenschappers of managers bijvoorbeeld, zullen puur door de noodzaak, al sneller lezen dan de gemiddelde lezer. Maar… deze snelheid schijnt ook weer af te nemen, naarmate de noodzaak (en daarmee ook de constante oefening) afneemt.

Er worden diverse cursussen gegeven op het gebied van snellezen, er zijn boekwerken over geschreven en er zijn computerprogramma’s om het snellezen te oefenen in de handel.

Websites onderaan dit artikel verwijzen naar meer informatie.


Tips voor gericht lezen

stiften voor markeringMarkeer de eerste keer dat je een tekst leest belangrijke kernwoorden. Hierdoor lees je de eerste keer al gerichter en een volgende keer dat je de tekst naleest, heb je snel de relevante stukken gevonden

Bedenk vooraf met welk doel je iets leest; wil je alleen een globaal beeld of wil je alle details goed begrijpen? Voor een globaal beeld, kun je vaak volstaan met het lezen van de ‘koppen’, de eerste regel(s) of alinea en de laatste regels van de tekst.

Een soort van ‘kapstok’ kan helpen om de te lezen informatie te structureren, en sneller en makkelijker op te nemen. Lees bij het doornemen van een handboek bijvoorbeeld eerst de inhoudsopgave (structuur) en de samenvatting (verwachting over de inhoud).

Bedenk van te voren welke informatie je uit de tekst wilt halen? Noteer wat vragen. Gaat het je bijvoorbeeld alleen om cijfermatige informatie, dan kun je je ogen snel over de pagina’s laten gaan en alleen daar wat lezen waar je de cijfers ziet staan. Vragen vooraf noteren zorgt eveneens voor een ‘kapstok’ om de informatie op te slaan.Tips om sneller te lezen:

spanwijdte oogVergroot de spanwijdte van je blikveld. Meestal is de spanwijdte beperkt tot een of een paar woorden, maar met wat oefening kun je deze spanwijdte vergroten. Oefen bijvoorbeeld met krantenartikelen. Door de kolombreedte steeds in 1 blik te vangen, lees je sneller.

Houd je blik voorwaarts gericht. Oefen je er in om niet steeds met de ogen ‘terug te springen’ naar al gelezen stukken tekst. Gebruik je vinger of een kaart om aan te geven waar je in de tekst bent en laat je vinger of de kaart in een gelijkmatig tempo naar beneden glijden en volg dit ‘spoor’. Na verloop van tijd kun je het tempo wat opvoeren.

Lees niet hardop mee, ook niet als dit ‘geluidloos’ gebeurt in het hoofd. Vertrouw er op dat je hersens je ogen makkelijk kunnen bijhouden, ook zonder dat je ze ‘voorleest’.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een tekst te ‘screenen’ door bijvoorbeeld stukken over te slaan, zig-zag te lezen of schuin door de tekst wat woorden te lezen. Meer informatie hierover, is te vinden op de onderaan dit artikel genoemde websites.


Tips voor de juiste omstandigheden:

studerende vrouw in bibliotheekZorg voor weinig afleiding. Omdat je hersens de informatie over het algemeen sneller kunnen verwerken dan je het al lezend tot je kunt nemen, zijn ze makkelijk af te leiden. Ieder geluidje, maar ook visuele afleiding (mensen die voorbij lopen, briefjes op je bureau e.d.), werkt dan nadelig.

Het is misschien even wennen maar… barokmuziek schijnt een zeer gunstige uitwerking te hebben op je hersens. Door de maat die overeenkomt met je hartslag ontspant het, terwijl je wel alert blijft. Dus op naar de muziekhandel voor een CD van Mozart, Vivaldi of Bach.

Kies een actieve lees- of studiehouding. Zit rechtop, ontspan de schouders en zorg dat er niets bekneld zit (benen langdurig over elkaar geslagen bijvoorbeeld) en pijnlijk gaat storen.

Let op de lichtinval. Zie je genoeg? NB. Leesproblemen kunnen soms ook te maken hebben met oogproblemen of oogafwijkingen.


Bronnen en meer informatie:


Algemeen informatief:

-Skimmen, helft korter. Aranka Klomp in NRC Webpagina's 18 september 1997 http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Lezen/snellezen.html

-'Trek je niks aan van je medestudenten'. Effectief studeren door mindmappen, snellezen en barokmuziek. Verschenen op 27-11-2003 in U-blad 13 (35). Een artikel over de workshop 'Train your brain' voor studenten van de Universiteit Utrecht, rechtenfaculteit. http://www.ublad.uu.nl/WebObjects/UOL.woa/2/wa/Ublad/archief?id=1007921

-Fitness voor het brein.  Intermediair 5 mei 2005 http://www.brainstudio.nl/br-pdf/BreinFitness.doc

-Reading Faster. Ron Kurtus (revised 10 January 2001), School for Champions website. http://www.school-for-champions.com/grades/reading.htm#Mini-quiz

-Suggestions for Improving Reading Speed. Website van de Virginia Polytechnic Institute and State University http://www.ucc.vt.edu/stdysk/suggest.html

-Snel! Lezen! Kees Vuik, maart 2003. [gepubliceerd in PCM maart 2003]. Algemeen informatie plus een persoonlijke recensie van enkele computerprogramma’s voor het leren snellezen. http://www.vuiksvertier.nl/wetenschap/snellezen.htmTechnieken voor gericht lezen

-SQ3R - Increasing Your Retention of Written Information. http://www.mindtools.com/pages/article/newISS_02.htm

-FreeMind - free mind mapping software. Van iets andere aard (en ook niet zelf uitgeprobeerd), maar mogelijk behulpzaam bij het gericht lezen. http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_PageTechnieken voor snellezen:

-Self-Pacing Methods by Dennis Doyle. (Te Hand; The Card; The Sweep; The Hop; The Zig-Zag) http://english.glendale.cc.ca.us/methods.html


Testen:

NB. De meeste (Engelstalige) testen maken onderdeel uit van commerciële websites. Ik verwijs hier alleen naar voor de testjes, maar beveel hiermee niet specifiek deze producten aan.

-Test your reading skills. http://www.rocketreader.com/cgi-bin/portal/fun_tests/perception

-De Smartmeter. (te downloaden)

-http://www.globaledutainment.nl/smartreading/software.html

-Speed Reading Test online (Engels) http://www.readingsoft.com/

-TurboRead Speed reading http://www.turboread.com/read_checks.htm

-How Fast Do You Read? http://mindbluff.com/askread.htm

-How To Test Your Reading Speed and Reading Comprehension http://www.basic-learning.com/bls/readtest.htm