Nieuw toegevoegde links bij Onderwijs-links en Studenten-links

@ tekenRegelmatig worden nieuwe links toegevoegd aan onze verzameling Onderwijs-links en Studenten-links. Nieuw zijn de links over mondelinge en schriftelijke vaardigheden (met tips voor studenten en onderwijstips voor docenten) en enkele links over plagiaat(-detectie).

Nieuw is ook een verwijzing naar een online instrument om studenten just-in-time ondersteuning te bieden bij het vormgeven, uitvoeren en rapporteren van experimenten (lab-onderzoek)


Onderwijs links


Instrumenten, adviezen, opdrachten en lesideeën voor onderwijs op het gebied van schriftelijke vaardigheden
http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorDocenten/index

Citaat op de site: “Iedere docent die wel eens een (grote of kleine) schrijfopdracht verstrekt, kan hier putten uit een scala aan instrumenten, adviezen, opdrachten en lesideeën. Er zijn tips en checklists over opdrachtontwerp, het geven van feedback en het beoordelen van schriftelijk werk. Verder vind je instrumenten voor ontwerp, herprogrammering en evaluatie van schrijfcomponenten in de opleidingen, in het deel voor docenten.” Nieuw op de site: informatie over feedback geven, werken met groepsopdrachten, tips voor opdrachtontwerp en transparante instructie en een beschrijving van het schrijfproces.


Instrumenten, adviezen, opdrachten en lesideeën voor onderwijs op het gebied van mondelinge vaardigheden
http://www.rug.nl/noordster/mondelingevaardigheden/voorDocenten/index

Als docent wil u de mondelinge vaardigheden van studenten helpen verbeteren. Maar hoe pakt u dat aan? Deze site biedt een scala aan adviezen, opdrachten en ideeën voor werkvormen. Daarnaast veel tips over en checklisten voor opdrachtontwerp, het geven van feedback en het beoordelen van mondelinge vaardigheden. Vanuit deze site kunt u ook een kijkje nemen bij de pagina's voor studenten, met veel hand-outs met tips over het voorbereiden en uitvoeren van presentaties, vergaderen, debatteren etc. te vinden zijn. Hier kunt u de studenten naar verwijzen.


Anti-Plagiarism Strategies for Research Papers

http://www.virtualsalt.com/antiplag.htm

Op deze site geeft Robert Harris (2004) tips om plagiaat door studenten te herkennen en te voorkomen. Een belangrijk aandachtspunt bij het voorkomen, is de studenten inzicht geven in wanneer iets wel of niet plagiaat is en waarom en voor wie (met name de student zelf omdat er minder geleerd wordt) plagiaat nu eigenlijk schadelijk is.


Plagiarism: avoiding it, preventing it. Plagiarism Information for Staff.

http://www.adelaide.edu.au/clpd/plagiarism/staff/

Een website met informatie over het omgaan met plagiaat in het hoger onderwijs van de University of Adelaide. Hierop is ook een Engelstalige handout voor studenten te vinden. Ook een link naar een handboek Plagiarism -A good practice guide van Jude Carroll and John Appleton. Interessant hierin zijn de suggesties hoe je door je onderwijs(opdrachten) plagiaat kunt voorkomen. .


LabWrite - een online instrument om studenten just-in-time ondersteuning te bieden bij practica en experimenten

http://labwrite.ncsu.edu/index_forprof.html

Een belangrijke academische vaardigheid bij veel (technische of natuurwetenschappelijke) studies is het vormgeven van experimenteel onderzoek en het schrijven van een lab- of practicum-rapport. LabWrite is een online instrument om studenten just-in-time ondersteuning te bieden bij zowel het vormgeven van het onderzoek als het weergeven van de resultaten. Het structureert het experiment in 4 fasen: PreLab, InLab, PostLab, and LabCheck.

Op de site is een handleiding voor tutoren en docenten te vinden.

Studenten links


Tips en oefeningen voor het verbeteren van de schriftelijke vaardigheden

http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorStudenten/index

Je moet een tekst (artikel, essay, scriptie…) schrijven maar je kunt niet de goede invalshoek vinden, hebt moeite met de structuur van je tekst of je bent even kwijt hoe dat ook al weer met bronvermeldingen zat. Niet getreurd, dit Forum – speciaal gericht op studenten - biedt ondersteuning voor deze en veel ander schrijversleed.


Tips en oefeningen voor het verbeteren van de mondelinge vaardigheden

http://www.rug.nl/noordster/mondelingevaardigheden/voorStudenten/index

Ben je student en moet je een discussie leiden, een posterpresentatie maken of je onderzoeksresultaten presenteren? Wil je je presentatie boeiender maken of wil je beter kunnen omgaan met je zenuwen? Of wil je juist beter kunnen luisteren en wat handige gesprekstechnieken leren kennen? Op deze site vind je heel veel informatie en tips om je mondelinge vaardigheden te verbeteren.