De docent als reisleider

Het volgen van onderwijs door een student is eigenlijk net zoiets als een reis of route plannen en volgen. De student stelt vragen als: Waar ben ik nu? Waar wil ik heen? Welke weg moet ik daarvoor afleggen? Als docent treed je op als reisleider. Met de vragen van de student breng jij de reis of route (en daarmee je eigen onderwijs) in kaart. Schermafbeelding van een routeplanner


Vragen van de student op reis en alle bijpassende vragen voor de docent/reisleider vind je hiernavolgend. Een goede reis gewenst!


***************************************************************************

Studie(route)planning door de student

Onderwijsplanning door de docent

cartoon-plaatje half leeg/vol glas


Waar sta ik nu?
cartoon-plaatje stopbordWaar staat de student? Wat is de beginsituatie van de student?


cartoon-plaatje smiley met wijzende vinger

Waar wil ik heen? Waar wil ik straks zijn? Eindpunt?

Waar moet de student straks zijn? Wat is het eindpunt?


smiley met papier met goed eindcijfer


Hoe weet ik dat ik straks op het eindpunt bent?

Hoe weet ik dat de student straks op het eindpunt is aangeland? Hoe kan ik dat de student laten weten?


smiley varend in een kano

Op welke wijze kom ik bij het eindpunt (route en acties)?

Hoe komt de student bij het eindpunt (route en acties)?

smiley met nieuwsbericht


Hoe kom ik iets over route en de noodzakelijke activiteiten te weten?

Hoe worden de route (inclusief tussenstappen en eindbestemming) en de noodzakelijke activiteiten gecommuniceerd?


cartoon-plaatje van wekker met tandwiel in de hand

Wanneer moet wat gebeuren?

Wanneer moet de student wat doen? Hoe wordt dat bekend gemaakt?
cartoon-plaatje van twee puzzelstukjes


Wie of wat kan mij hulp bieden?

Welke hulp wordt de student onderweg geboden?

plaatje van een radar


Hoe weet ik, onderweg, dat ik op de goede weg bent?

Hoe geef ik aan dat de student op de goede/verkeerde weg zit?

plaatje van smiley met zwart-wit geblokte finish-vlag

Hoe wordt bepaald of ik de weg goed heb afgelegd en de eindbestemming heb bereikt? plaatje van een weegschaal

Hoe bepaal ik of de student de weg goed heeft afgelegd en de eindbestemming heeft bereikt? Hoe laat ik dat de student weten?


© H. Vlas. ITBE – UT 2004. Adapted from: “Independent Studies: Unit Planning Decision Guide” TRACE Tip Sheets. University of Waterloo