Onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)

Cursussen van ITBE – Onderwijskundige Dienstverlening

Voor de komende periode worden de volgende cursussen aangeboden:

-Presentatievaardigheden Data: 2, 7 en 9 november 2005 (middagen). Aanmelden vóór: 19 oktober 2005

-Methodisch informatie zoeken Data: 8 (10.30 -12.15) en 16 november (9.00-15.00) 2005. Aanmelden vóór: 10 oktober 2005

-Leren in groepen en leren in contexten Data: 3 en 17 november 2005 Aanmelding voor: 20 oktober 2005

-Onderwijs met ICT Data: 24 november (ochtend) en 1 december (ochtend) 2005. Aanmelden vóór: 10 november 2005

-Toetsen en evalueren Data: 10 november (ochtend) en 8 december 2005 (ochtend) Aanmelden vóór: 27 oktober 2005

-Begeleiden van afstudeeropdrachten in WO en HBO (Engelstalige versie) Data: 15 en de ochtend van 16 november 2005. Aanmelden vóór: 1 november 2005.

Meer informatie over deze cursussen is te vinden via: http://www.utwente.nl/itbe/owk/cursussen/

De cursussen zijn gratis voor UT-medewerkers. Voor overige belangstellenden zijn hier kosten aan verbonden, zie hiervoor: http://www.utwente.nl/itbe/owk/cursussen/extern/kosten.doc/

Aanmelden via: E-mail: aanmelding@itbe.utwente.nl


Kwaliteitszorg: hoe kan het (nog) beter

Datum: donderdag 27-10-2005. Plaats: Studiecentrum Open Universiteit in Utrecht.

Veel onderwijsinstellingen hebben een systeem van interne kwaliteitszorg. Maar draagt dat ook bij aan beter onderwijs? Deze workshop over kwaliteitszorg in het onderwijs wordt verzorgd door het Onderwijstechnologisch Expertisecentrum van de Open Universiteit (OU), dat al meer dan twintig jaar verantwoordelijk is voor het opzetten, beheren en verbeteren van de kwaliteitszorg bij de OU. Op basis van die praktijkervaring heeft het expertisecentrum de workshop kwaliteitszorg ontwikkeld, gericht op docenten en managers in het (hoger) onderwijs. Prijs: € 495,-
Website van de bijeenkomst:
http://www.ou.nl/eCache/DEF/10/993.html

Contactpersoon: Nicole Knebel: nicole.knebel@ou.nl

Themabijeenkomsten Onderwijskundig Netwerk: Kwaliteitszorg, hoe gaat het daarmee?
Datum: 31 oktober a.s., 15.30 – 17.00 uur. Plaats:  ITBE/OD- Cursuszaal, Vrijhof, 4e vloer
Met medewerking van Hans van den Berg, ITBE/OD, maar ook van de deelnemers zelf over de volgende twee onderwerpen: 1) Operationeel:  de Deming-cyclus (PDCA). Wie doet daar al wat mee? Neem je eigen casus mee om in te bregen. 2) Beleidsmatig: discussie over Instelling Kwaliteitszorg; er ligt een Instellingsplan.....en wat zijn nu de 'hot issues' ? 

Bijeenkomst over gebruik video(conferencing) in hoger onderwijs
Datum: 03/11/2005. Plaats: Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht. Aanvang: 13.00 uur. Organisator: ICT Expertisecentrum van de Universiteit Utrecht
Een inhoudelijke middag over het gebruik van (streaming) video en videoconferencing in het hoger onderwijs. In vier sessies wordt door vier gasten van binnen en buiten de UU gedemonstreerd en verteld hoe (streaming) video en videoconferencing ten behoeve van het onderwijs kunnen worden ingezet. Opgeven voor de bijeenkomst kan door een email te sturen naar
ictexpertisecentrum@ivlos.uu.nl. Kosten: 10 euro. Website van de bijeenkomst klik hier


Conferentie over open source software in Europees onderwijs
Datum: 14/11/2005 tot 15/11/2005. Plaats: Open Universiteit Nederland, Heerlen

Op deze Europese conferentie kunnen mensen uit het onderwijsveld kennismaken met een groot aantal open source-softwareprogramma's, specifiek voor het onderwijs.
Twee door de Europese Unie gesponsorde e-learning projecten, SIGOSSEE and JOIN, onderzoeken de mogelijkheden van open source-programma's voor het onderwijs. Ook leveren ze diensten aan onderwijsinstellingen die open source-producten willen toepassen. Zij organiseren deze conferentie samen met de Open Universiteit. Eén van de sprekers is Stephen Downes van het National Research Council of Canada. Daarnaast zullen er meer dan twintig verschillende open source-programma's worden gedemonstreerd en meer dan dertig onderzoekspapers worden gepresenteerd.
Meer informatie over de conferentie, het programma en een online aanmeldingsformulier is te vinden op de
conferentiewebsite.

OnderWijsDagen (OWD) 2005 - 'Leren = (g)een kunst' 
Datum: 15 en 16 november 2005. Plaats: Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht.
De SURF Onderwijsdagen vormen hét evenement op het gebied van ICT-ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs. Het congres bestaat uit een preconferentie, met intensieve workshops, verschillende keynotes en featured sessies, een ruime keuze uit parallelsessies en een informatiemarkt. 
Centraal staan vragen als: Welke mogelijkheden biedt ICT om tegemoet te komen aan de individuele wensen van de student en docent? Is ICT de kunst, waardoor nieuwe dimensies mogelijk worden en leerprocessen verbeteren? Marc Prensky, de eerste keynote, heeft het leerproces opnieuw vormgegeven door gaming en onderwijs te combineren. Meer informatie over Marc Prensky is te vinden op
http://www.marcprensky.com  
Kosten € 275 – 425. Meer informatie over de SURF Onderwijsdagen 2005 is beschikbaar via
http://www.surf.nl/owd2005/

Nationaal Onderwijs Congres: Flexibilisering in het Hoger Onderwijs
Datum: 23 en 24 november 2005. Plaats: Dorint Sofitel Cocagne te Eindhoven.
Dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor het Hoger Onderwijs! Het
thema: Flexibilisering in het Hoger Onderwijs. De transformatie van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. prijs (excl. BTW) eur 1399. Meer informatie: http://www.sbo.nl/nationaalonderwijscongres.htm

logo VSNU”Een Masterkeuze” - over de aansluiting tussen bachelor- en masteropleidingen
Datum: Woensdag 30 november 2005. Tijdstip: 9.00 – 17.00 uur. Plaats: Felix Meritis in Amsterdam.
De VSNU organiseert op 30 nov. een studiedag over de masterkeuze. Er spreken enkele prominenten, zoals dr.ir. J.M.M. Ritzen en mw. prof.dr. M. van der Wende. Daarnaast kan gekozen worden uit 8 workshops met diverse onderwerpen en zal de nieuwe wet (WHOO) aan de orde komen. Thema’s die aan de orde komen zijn: * Studiebegeleiding in de bachelorfase. * Major-minor modellen. * Schakelprogramma’s. * Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen. * Werving van en voorlichting aan (buitenlandse) studenten. * Examen- en toelatingscommissies. * Europese ontwikkelingen. * Wet op het hoger onderwijs en onderzoek en de gevolgen hiervan voor universiteiten en hogescholen.

De doelgroep wordt gevormd door een ieder die zich bezighoudt met de laatste fase van de

bacheloropleidingen, de schakelprogramma’s en de start van de masteropleidingen. Dit kunnen o.a. zijn: opleidingsdirecteuren, stafmedewerkers, studieadviseurs, studenten(bonden) uit zowel het HBO als WO, OCW, NVAO, Nuffic, HBO-raad, Inspectie, etc.

De prijs: € 195 (inclusief lunch en documentatie).

Meer informatie en aanmelding via: http://www.vsnu.nl/masterkeuze

SURF en JISC organiseren Dutch e-Learning Market op Online Educa Berlin
Online Educa


SURF organiseert op OEB 2005 een Dutch e-Learning Market in samenwerking met samenwerkingspartner JISC. SURF biedt voor belangstellenden een reisarrangement aan rondom deze conferentie en ondersteunt de aanwezigheid van Nederlandse sprekers in het programma. Over de verdere SURF-activiteiten rondom Online Educa Berlin 2005 wordt in de loop van het jaar meer bekend gemaakt.  
Voor de conferentie kunt u zich aanmelden tegen het gereduceerde tarief van EUR 500 door de code AC103 in te vullen op het inschrijfformulier. Meer informatie en aanmelden voor de conferentie:
http://www.online-educa.com/en 
Naar aanmelding van de SURF-activiteiten rondom OEB 2004 is een artikel verschenen: 'The Berlin e-Learning Experience 2004'. U kunt dit downloaden via:
http://www.surf.nl/publicaties 

Aansluiting Wiskundeonderwijs op de UT met VWO en HBO
Datum: donderdagmiddag 15 december, 15.30 -17.00 uur, Vrijhof,  ITBE/OD Cursuszaal
Met medewerking van Koos Winnips. U wordt geïnformeerd over allerlei ontwikkelingen rondom instaptoetsen, Maple T.A., bijspijkertrajecten en het DU project MathMatch (prototype is beschikbaar).

Congres: De nieuwe WHW
Datum: 15 december 2005. Plaats: NCC / World Forum Convention Center Den Haag
Een actualiteitencongres om u volledig op de hoogte te stellen over de inhoud en consequenties van de nieuwe wet. Mere informatie:
http://www.sbo.nl/ (kijk onder onderwijs).


DU innovatium - verrekijkerDU Innovatium 2006: 28 maart 2006
Datum: 28 maart 2006. Plaats: het Rabotheater te Hengelo.
Deze derde editie van de jaarlijkse conferentie van de Digitale Universiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Saxion Hogescholen en de Universiteit Twente. Innovatium belooft opnieuw een inhoudelijk aantrekkelijk programma te bieden met creatieve, interactieve, theatrale en inspirerende werkvormen. U krijgt talloze voorbeelden te zien van verschillende vormen van onderwijsvernieuwing met ICT die binnen het DU-consortium tot stand zijn gebracht. Daarbij is de aandacht specifiek gericht op actuele en concrete vernieuwingen en hun betekenis voor de docent en de opleiding.
Doelgroep: docenten, opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers en onderwijskundig adviseurs die werkzaam zijn bij hoger onderwijsinstellingen binnen én buiten de DU. Studenten en geïnteresseerden vanuit het bedrijfsleven en andere instellingen zijn ook van harte welkom! Snelle inschrijvers krijgen 50 euro korting op het toegangstarief. Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op de
Innovatium website.