Wiki’s van en voor UT-studenten (en andere belangstellenden)

Sommige studenten van de Universiteit Twente (UT) zijn uiterst creatief en innovatief als het gaat om het creëren en aanbieden van informatieve en praktisch bruikbare websites. Drie voorbeelden van dergelijke sites: SamenvattingenWiki (over vakken die op de UT gegeven worden), Campuswiki en Flatlijst.

SamenvattingenWIKI
Wikipedia is een vrij beschikbare encyclopedie in opbouw. Een ieder kan daar aan bijdragen, waardoor het een zeer dynamische informatiebron is. SamenvattingenWIKI is op dit principe gebaseerd. De site is door Ddofborg gemaakte en sinds dec. 2005 operationeel.
SamenvattingenWIKI bevat vakinformatie over diverse vakken die op de Universiteit Twente gegeven worden. “De bedoeling van deze WIKI is”, aldus de site, “om studenten een centrale plek te bieden waar zij zelf allerlei studie-informatie op kunnen slaan en deze informatie kunnen delen met medestudenten. … Het is een site voor studenten door studenten.”
Op de site vind je voor diverse vakken o.a. oude tentamens met uitwerkingen, samenvattingen en oefenopdrachten. Daarnaast worden er handige studielinks gegeven, zoals een link naar het overhoorprogramma
Teach 2000.
Het moeilijke bij dergelijke sites blijft de controle en het beheer. Zo wordt bij de vakken verwezen naar informatie uit VIST 2005. Maar desalniettemin blijft er nog genoeg handige informatie over om als student je voordeel mee te doen.
http://samenvattingen.student.utwente.nl/wiki.php/SamenvattingenWIKI:Info


campuswiki-paginaCampuswiki
Op 29 maart 2005 heeft Gerrit Holl de Campuswiki opgericht. De Campuswiki wil, zoals als doelstelling op de site staat aangegeven: “informatie aanbieden die relevant is voor de campusgemeenschap. Dat zijn mensen die studeren, werken en/of wonen op de campus van de Universiteit Twente. Daarnaast biedt zij ook informatie voor aankomende studenten en (in mindere mate) voor HBO-studenten in Enschede e.o.”

De Campuswiki is geïnspireerd door Wikipedia en gebruikt dezelfde software. De server wordt beheerd door Gerrit Holl.
Sinds 9 april 2006 is Campuswiki ook beschikbaar in het
Duits en het Engels.

Wat kun je op de site vinden? Informatie over wat er aan gebouwen en voorzieningen op de Campus te vinden is; van informatie over de Academie voor Beeldende Kunst & Vormgeving tot informatie over het gebouw Zilverling. Daarnaast informatie over diverse zaken die met het studentenleven (in brede zin) te maken hebben, onder de noemers van o.a.: UT-FAQ, Feest organiseren, Vertrektijden en tarieven OV, Studentenhuizen, Campusnet, Verenigingen, Gezelligheid, Openingstijden gebouwen, Geschiedenis van de UT, Inschrijven, Financiële UT-regelingen, Studiebegeleiding, Studententaal. Ook over enkele (bij de UT bekend staande) personen is informatie te vinden, zoals de op de site als “campusfossiel” aangeduide Ron da Costa, evenementenorganisator Tonnie Buitink en diverse (oud) CVB-leden.

Het is een beetje van alles wat, nuttige informatie naast luchtige items.

http://wiki.student.utwente.nl/wiki/HoofdpaginaFlatlijst
Van een heel andere orde is de Flatlijst. Een site eveneens gemaakt door de al eerder genoemde Ddofborg. Met dit programma kunnen studenten die gezamenlijk een flat (of andersoortige woonruimte) bewonen, alle gezamenlijke uitgaven digitaal bijhouden en de saldo’s per persoon, een schoonmaak- of kookrooster opstellen, een kalender vullen met verjaardagen en evenementen en berichtjes plaatsen.
Ideaal, ook voor niet-studenten (gezinnen) om de inzet van de gezinsleden te organiseren.
http://flatlijst.student.utwente.nl/?action=berichten


Enkele vragen uit UT-FAQ (Campuswiki):

Vraag: Ik wil een bakfiets huren. Waar kan dat?

Antwoord: Dat kan bij Acasa. Het kost 2 euro per dag en je moet 20 euro borg betalen. Op de site van Acasa staat nog een aantal zaken die je daar kunt huren. Het is ook mogelijk om via www.bakfiets.nl een bakfiets (van kleiner formaat) te huren.


Enkele andere vragen:
(Voor de antwoorden zie:
http://wiki.student.utwente.nl/wiki/UT-FAQ)

- Voor een speciale gelegenheid wil ik een net pak/aparte kledij huren. Waar kan dat?

- Help! Ik zoek een arts/tandarts/apotheek/homeopaat in de regio!

- Wat is de URL van de campusnetmonitor, en hoe krijg ik alleen de getalletjes te zien?

- Wat zijn de mogelijkheden wat betreft de campustelefoonnetaansluiting? Welke
toetsen zijn bruikbaar?

- De universiteit is geabonneerd op een groot aantal tijdschriften, maar waar vind ik welke dat zijn?