Samenwerkend leren met digitale ondersteuningSamenwerkend leren kan erg zinvol zijn. In praktijk brengt deze werkvorm echter de nodige aandachtspunten met zich mee. Meeliftende studenten zijn geen uitzondering. En ook het in stukjes hakken van de opdracht, waarbij studenten ieder een specifiek deelaspect uitvoeren en zo eigenlijk nog individueel een opdracht maken, komt in praktijk vaak voor. Zonde, want het kan erg prettig en leerzaam zijn om samen aan een moeilijke opdracht te werken.De inzet van ICT kan samenwerkend leren goed ondersteunen. Maar hoe ontwerp je een effectieve leeromgeving voor samenwerkend leren met digitale ondersteuning? Die vraag kunnen docenten en (ICTO-) adviseurs nu oppakken met een online kennisbank voor docenten, op www.du.nl/saldo.


De site biedt niet een omgeving via internet waarbinnen u kunt samenwerken met studenten. Ook vindt hier geen kant en klare oplossingen: elke docent en onderwijssetting staat immers op zich.


Wél vindt u op deze website een kennisbank die docenten kan inspireren bij het nadenken over de digitale ondersteuning van samenwerkend leren. De kennisbank maakt niet alleen de verschillende keuzemogelijkheden expliciet, maar geeft ook een overzicht van het hele proces. Bovendien vindt u hier veel theoretische en praktische informatie, tips, voorbeelden en links om het onderwijs effectief in te richten.