Redactioneel

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Doe ik nog zo mijn best om als stand-in eindredacteur niet alleen artikelen te verzamelen over mijn eigen favoriete onderwerp (ICT en Onderwijs), is het toch niet helemaal gelukt. Een nummer vol ICT dus, maar ook een paar andere zaken.


Op het gebied van de elektronische leeromgeving staan er wellicht grote dingen te gebeuren op de UT. De grote spelers in het veld zijn op dit moment SAKAI en Teletop, Twee artikelen rondom de leeromgeving in dit nummer geven inzicht in de laatste stand van zaken wat betreft Sakai en de laatste nieuwtjes van de B.V. TeleTOP.

Voorwaarde voor ict-gebruik is natuurlijk het voorhanden zijn van goede (ICT)voorzieningen in de onderwijsruimten. Lees meer over de geïnventariseerde wensen hieromtrent op de UT

Over een fysieke leer- en werkomgeving, waarbij ict wel volop wordt ingezet, gaat het artikel van gastauteur Mieke Brouwer, docente bij Industrieel Ontwerpen.


Bij vernieuwing van de leeromgeving is flexibiliteit een belangrijk thema. Hoe kunnen we een zo groot mogelijke flexibiliteit bereiken zonder de organisatie teveel overlast te bezorgen? Een optie kan zijn om toetsen op een meer flexibele manier af te nemen. De UT-opleiding Toegepaste Wiskunde doet daar op het moment de eerste ervaringen mee op.
Flexibiliteit bij uitstek biedt het nieuwe “leerrechten-systeem”, maar hoe dit organisatorisch geregeld moet worden is nog niet helder. In een artikel wat meer achtergrondinformatie over de betekenis en consequenties van invoering.


Flexibel kennisvergaren of kennis delen, gebeurt tegenwoordig via Wiki’s. Via een Wiki kunnen mensen zelf kennis beschrijven, organiseren en opslaan. Studenten - zoals in het artikel “Wiki’s van en voor UT-studenten (en andere belangstellenden)” te lezen valt - maken hier goed gebruik van.

Om dan later nog de weg te kunnen vinden in al je kennisbestanden, elders of op je eigen pc, is wat hulp wel handig. Lees voor de beschrijving van twee handige tools, het artikel “Waar heb ik dat rapport bewaard?”

Het construeren van een WIKI is een vorm van digitale samenwerking. Digitale samenwerking, ook in onderwijssituaties, verloopt niet altijd vlekkeloos. Het project SALDO (zie “Samenwerkend leren met digitale ondersteuning”) heeft regels opgesteld en geeft tips voor het organiseren van de (digitale) samenwerking.

In de praktijk blijkt overigens het niet-digitaal kennis delen en samenwerken al lastig genoeg, bijvoorbeeld tijdens een vergadering. Maar na het lezen van “Vergaderwetenswaardigheden” wordt het voortaan stukken makkelijker.


Veel leesplezier!


Namens de redactie,


Koos Winnips