1. Nieuws SURFNieuws SURFTENDER


Tweede ronde innovatietender 2006: deadline indienen voorstellen 1 november

Stichting SURF heeft dit jaar een tweede tender voor innovatieprojecten uitgezet. Voorstellen kunnen tot 1 november 2006 (voor 12.00 uur) worden ingediend bij SURF. Het doel van de innovatieprojecten is op basis van nieuwe oorspronkelijke ideeën, baanbrekende e-learning projecten uit te voeren. De innovatieprojecten kunnen ieder mogelijk aspect van e-Learning betreffen en behoeven niet verankerd te zijn in het strategisch beleid van de onderwijsinstellingen of SURF. Hoewel duidelijk is dat veel innovatie niet persé via ICT verloopt, gaat het in deze projecten om onderwijsinnovatie met behulp van of door middel van ICT; in de projectideeën dient de plaats of het gebruik van ICT nauwkeurig te zijn aangegeven. Het projectidee moet zich richten op innovatie en kennisontwikkeling (met nadruk op ‘research en development’) in het onderwijs. Dit betekent dat nieuwe manieren van leren en onderwijzen ondersteund met technologie centraal staan en niet het ontwikkelen van producten, diensten of programmatuur. Kijk voor meer informatie over de procedure op de website: http://www.surf.nl/themas/index2.php?oid=47NAP-subsidietender 2006: 17 voorstellen ontvangen

Op de NAP-subsidietender 2006 heeft SURF 17 Expressions of Interest ontvangen. In consortiumverband heeft een groot aantal instellingen voorstellen ingediend voor projecten op het gebied van Doorgaande Leerwegen, waarop de eerste fase van het Nationaal Actieprogramma e-Learning zich concentreert. De Wetenschappelijk Technische Raad van SURF heeft de voorstellen op 11 september jl. beoordeeld en heeft advies uitgebracht aan het Platformbestuur van het Platform ICT en Onderwijs. Begin oktober wordt bekend welke consortia financiële ondersteuning krijgen om hun projectvoorstel uit te werken.SPECIAL INTEREST GROUPS


Communitydag op 4 oktober rond streaming media en portfolio 

Op 4 oktober organiseert Stichting SURF de ‘Surf Samendag’. Tijdens de ochtend laten de special interestgroepen Webstroom en NL Portfolio van SURF tijdens de bijeenkomst ‘AV Portfolio – een verkenning van het gebruik van beeld en geluid in een digitaal portfolio?’ praktijkvoorbeelden zien van het gebruik van streaming media in portfolio’s. Na deze bijeenkomst volgt een lunch waarna er voor de middag twee sessies gepland staan.

Portfolio contactpersonen ontmoeten elkaar van 13.30-15.00 uur. Er zal voldoende gelegenheid zijn om uit te wisselen wat er speelt binnen de instellingen en welke wensen er nog leven.

WEBstroom organiseert op deze middag een 3-tal presentaties, waarbij verschillende invalshoeken en toepassingen in het kader van onderwijsinnovatie worden gedemonstreerd, zoals pod- en vodcasting.

Iedereen is welkom. Aanmelden voor bovenstaande bijeenkomsten kan via de website: http://www.surf.nl/bijeenkomsten/index.php
OVERIG


Nieuwe collega’s bij SURF

Het NAP e-Learning vormt een nieuwe afdeling binnen Stichting SURF die zal worden geleid door de programmamanager Michiel van Geloven (was directeur van de Digitale Universiteit). Per 1 oktober zal de afdeling ook worden versterkt met twee projectcoördinatoren, te weten Peter Fest (was ook werkzaam bij de Digitale Universiteit) en Christien Bok (afkomstig van NWO).2 SURF good practices


IT’s learning – een nieuwe elo – uitgeprobeerd

De opleidingen Informatica en Technische Informatica van de Hogeschool Utrecht zijn in september 2005 begonnen met de toepassing van It’s learning – een nieuwe elektronische leeromgeving - binnen hun onderwijs. De ervaringen zijn geëvalueerd en de reacties van docenten en studenten zijn overwegend positief. Lees meer over de ervaringen en bekijk de demo op: http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/343


Kennismanagement stimuleren en faciliteren
In juni 2006 verscheen ‘Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal’ als artikel in het ‘Handboek Effectief Opleiden’. De auteurs schetsen twee benaderingen van kennismanagement: de systeemgerichte en de actorgerichte en lichten de benaderingen toe aan de hand van vijf praktijkvoorbeelden.
http://goodpractices.surf.nl/gp/leerzaam_gebruik/335

3 Nieuws Digitale UniversiteitKloof tussen werkgeversbehoeften en het praktijkonderwijs op het gebied van informatiesystemen

Werkgevers zijn ontevreden over het praktijkonderwijs op het gebied van informatiesystemen. Hoewel ICT’ers die net van de universiteit komen beter zijn voorbereid op de praktijk dan die van hogescholen, kunnen beiden de verwachtingen van werkgevers niet waarmaken. Dit blijkt uit een onderzoek dat dit voorjaar is gedaan in het kader van het DU-project TISO. Lees meer…
Voor meer informatie over het onderzoek en/of TISO-web kunt u zich wenden tot Anda Counotte (
Anda.Counotte-Potman@ou.nl) of kijken op www.du.nl/tiso.Binnenkort bij de DU: Workshop Studiebegeleiding in Beeld

Door ontwikkelingen als flexibilisering en vraagsturing in het hoger onderwijs, nemen studiebegeleiding en/of studieloopbaancoaching een steeds belangrijker plaats in. Docenten hebben voor het vervullen van hun coachtaak vaak enige scholing en/of ondersteuning nodig. Nu is er instructief beeldmateriaal beschikbaar van de interactie tussen studieloopbaanbegeleider en de student(en) en van de reflectie daarop door de participanten. Binnenkort kunnen geïnteresseerden kennismaken met de mogelijkheden van dit instructieve materiaal tijdens een Workshop die bij de DU wordt georganiseerd. Lees meer…
Voor meer informatie over de workshop en/of het project, kunt u zich wenden tot projectleider Erik Smuling (
e.b.smuling@utwente.nl), Dienst ITBE, Universiteit Twente.Unikum stemt MKB-vraag naar en –aanbod van kennis beter op elkaar af
Het DU-project Unikum nadert de eindstreep. De producten, waaronder de MKB slapeloosheidsindex (www.unikum.nl) en inhoudelijke scans waamee MKB-en kunnen worden doorgelicht, zijn op hoofdlijnen gereed. Deze producten dragen bij aan een betere afstemming van MKB-vraag naar en –aanbod van kennis. Lees meer…
Voor meer informatie over het project en de producten kunt u zich wenden tot projectleider Ger Olsder (
g.olsder@fontys.nl).Elektronische ondersteuning bij kwaliteitszorg

Doel van het DU-project 'Elektronische ondersteuning van kwaliteitszorg en accreditatie' is: ondersteuning bieden bij de uitvoering en vernieuwing van kwaliteitszorg in verschillende instellingen en opleidingen. Ondersteuning in de vorm van een elektronische applicatie, waarmee relevante informatie, good practices, meettechnieken en methoden worden aangeboden. Ook kunnen instellingen met zo’n applicatie kwaliteitsinformatie en kwaliteitsprocessen verzamelen, opslaan, beheren en gebruiken. Omdat het (commerciële) product Infoland grotendeels leek te voldoen aan deze specificaties, is dit systeem onderzocht en geëvalueerd. Resultaat van dit onderzoek is dat Infoland als potentieel systeem is te overwegen bij de inrichting van kwaliteitszorgondersteuning. Lees meer…
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Leo Wagemans (projectleider):
leo.wagemans@ou.nl.