Instaptoetsen bij TW nu online afgenomen

De instaptoets wiskunde is dit jaar op de UT voor het eerst via het Internet afgenomen. Terwijl de meeste studenten in de weer waren met pen en papier, zaten de eerstejaars van de opleiding Toegepaste Wiskunde achter het toetsenbord. Voor het kladwerk mochten ze uiteraard gebruik maken van pen en papier. En dat was ook wel nodig, want veel vragen waren te moeilijk om direct uit het hoofd te maken.


Aansluitingsproblemen

Op het gebied van de wiskunde is er al jaren een probleem met de aansluiting tussen het voortgezet en het academisch onderwijs. Ook als leerlingen slagen voor het eindexamen is wat ze geleerd hebben niet altijd toereikend om aan de vervolgstudie te kunnen beginnen. Om deze kloof te overbruggen biedt de Universiteit Twente een cursus “Wiskunde Herstelonderwijs” aan. Wie niet slaagt voor de instaptoets moet verplicht aan het herstelonderwijs deelnemen.


instaptoetsPen en papier versus digitaal

De “3TU instaptoets” wordt bij de meeste studenten op de ‘klassieke manier’ afgenomen, dus met pen en papier. Nadeel van deze methode is dat er veel tijd gaat zitten in het verwerken van de toetsen, omdat deze allemaal met de hand moeten worden nagekeken.

Sinds kort is er een nieuwe manier om toetsen af te nemen, namelijk via Internet.
Toetsen en tests kunnen al langer online worden afgenomen, maar het gaat dan voornamelijk om multiple choice vragen. Open wiskundige vragen kunnen vaak alleen numeriek worden beantwoord. Voor het stellen van vragen waarbij een formule als antwoord moet worden gegeven, is speciale software nodig. Hoewel dit soort software nog volop in ontwikkeling is, zijn er al nu al een aantal goed werkende applicaties. Een voorbeeld van een dergelijke applicatie is
Maple T.A.

Eén van de initiatieven waarbij van Maple T.A. gebruik wordt gemaakt is MathMatch. MathMatch is een project van de Digitale Universiteit, een samenwerkingsverband van een aantal universiteiten (waaronder de UT) en hbo-instellingen. Doel van MathMatch is om de aansluitingsproblematiek op het gebied van de wiskunde aan te pakken.

Hoofdbestanddeel van het MathMatch project wordt gevormd door een webportal, waar studenten toetsen kunnen maken, kunnen oefenen en waar ze lesmateriaal kunnen vinden. De toetsen en oefeningen bestaan uit vragen waarop formules als antwoord kunnen worden gegeven. Maple T.A. maakt voor het beoordelen van antwoorden gebruik van het computeralgebra systeem Maple.

Maple T.A. kan bovendien vragen randomiseren. Daarmee kunnen van één vraag soms vele duizenden varianten worden gemaakt, zodat studenten onbeperkt kunnen oefenen. Een ander belangrijk voordeel van de online toets is dat de studenten na afloop direct hun score kunnen krijgen. Om MathMatch aan een praktijktest te onderwerpen, is op 5 september de instaptoets online afgenomen.
Zelf doen?

Als je wilt kijken hoe het staat met je wiskundekennis kun je zelf een poging wagen: surf naar MathMatch, en ga naar het menu item “new user tour” om te wennen aan het programma MapleTA. Daarna ben je klaar voor het maken van de instaptoets.Instaptoets TW online

De online instaptoets was niet helemaal gelijk aan de papieren versie. De vragen zijn hetzelfde, het verschil zit hem in de manier waarop het antwoord kan worden gegeven. Om het corrigeren eenvoudig te maken bestaat de papieren versie van de instaptoets uit louter multiple choice vragen. In de online toets moet de student een formule als antwoord geven. Om dit te leren doen studenten een “new user tour”. Hier leer je onder andere hoe je formules moet invullen. Dat kan op twee manieren: met behulp van de muis en het toetsenbord kan op grafische manier een formule samengesteld worden, waarbij de belangrijkste wiskundige functies uit een menu kunnen worden geselecteerd. De andere methode maakt geheel gebruik van het toetsenbord. In dat geval moet eerst een aantal codes worden geleerd. Omdat de meeste leerlingen dit al gewend zijn van de grafische rekenmachine, is dit meestal geen struikelblok, het invoeren duurt de eerste keren wel iets langer.


tijdens de toets

Hard werk tijdens de instaptoets!


Dat de online toets alleen door studenten Toegepaste Wiskunde kon worden afgelegd is een bewuste keuze geweest. Omdat dit de eerste keer is dat MathMatch in de praktijk werd getest, is er voor gekozen om het aantal deelnemers klein te houden. Bovendien is deze groep wiskundig het sterkst, zodat ze bij eventuele technische problemen niet meteen vastlopen.


De testgroep bestond uit 20 TW studenten, die in maximaal anderhalf uur moesten proberen om op 23 vragen het juiste antwoord te vinden. Deze tijd was zo ruim gekozen, omdat de deelnemers ook tijd nodig hadden om zich in te schrijven en om de “new user tour” te doen. Alle studenten bleken uiteindelijk in staat om ruim voor het einde op de “quit & save” knop te klikken. Met deze laatste handeling van de toets werd het nakijken van de opgaven gestart, en iedere student kon onmiddellijk zien wat de persoonlijk score was. Nadat de laatste student de opgaven had ingeleverd, bleek dat het gemiddelde scoringspercentage 67% was.


Hoewel er op zich geen onoverkomelijke calamiteiten voordeden verliep de online instaptoets niet helemaal vlekkeloos. Het aanmaken van accounts leek niet goed te werken, waardoor sommige studenten 4 of 5 accounts hebben aangemaakt. Ook bij het bepalen van de score liet het programma het soms afweten: sommige antwoorden werden fout gerekend terwijl ze wel goed waren. Zo werd “x=5” fout gerekend, terwijl “5” invullen goed was. Iets om op te letten bij volgende toetsen. Gelukkig waren tijdens de toets twee ontwikkelaars van het MathMatch team aanwezig die ingrepen zodra zich er een probleem voordeed.


Zelf een online toets inzetten? Bestaand toetsmateriaal gebruiken? Neem dan contact op met:

Mike Boldy, docent TW, projectmedewerker Wiskunde TUe: boldymc@math.utwente.nl

Jan-Kees van Ommeren, docent TW: J.C.W.vanOmmeren@ewi.utwente.nl

Koos Winnips, projectleider MathMatch, adviseur ICT en Onderwijs ITBE:

koos.winnips@utwente.nl