Een tête à tête over uitdagen en inspireren

Onderwijskwaliteit en –innovatie aan de UT was 18 mei het thema van een tête à tête bijeenkomst in de Faculty Club. Onder leiding van hoogleraar Dave Blank traden Liesbet Heyse, winnares van de Centrale Onderwijsprijs 2005, en Pascal Hollman van Ureka-werkgroep Persoonlijke Vorming, in debat met elkaar en met het publiek bestaande uit docenten, studenten en onderwijskundigen.


Aanleiding van de bijeenkomst vormde een door Ureka ingezonden stuk in UT Nieuws over de cultuur op de UT met als kern: onderwijs moet uitdagender en inspirerender!


Gebrek aan motivatie bij studenten, met name in de bachelorfase, was voor veel aanwezigen een herkenbaar beeld. Termen als ‘de calculerende student’ en het ‘afvinken van vakken’ passeren de revue. ‘Maar,’ vraagt Blank zich af, ‘waarom kunnen wij de studenten niet bevlogen krijgen in de eerste jaren van hun studie?’


Diverse oplossingen worden aangedragen waaronder selectie aan de poort en bindend studieadvies. De eerste optie stuit op grote weerstand. Niet alleen is deze mogelijkheid in strijd met het streven naar meer hoogopgeleiden, ook wijst niets erop dat het niveau van de studenten onder de maat is. Selecteren op eindexamencijfers lijkt bovendien niet erg veel toe te voegen aan de al bestaande selecterende functie van het VWO.


Ook het bindend studieadvies kan onder aanwezigen niet rekenen op groot enthousiasme. ‘Er is niet bewezen dat het werkt’, ‘in het eerste jaar kan er van alles mis gaan, daar moet een student niet op afgerekend worden’ en ‘sommige mensen zijn gewoon laatbloeiers’ luidt het commentaar.


Selecterende vakken, stimulerende opdrachten, handvaten bieden tot zelfreflectie en confronteren met gedrag, worden gezien als betere opties. Maar van de student mag dan wel inzet verwacht worden en een docent moet goed onderwijs geven. ‘Ik verbaas mij er wel eens over dat de gemiddelde universitaire docent minder didactische opleiding heeft genoten dan een kleuterjuf,’ aldus Heyse. Zij noemt haar jaar studie aan de Boston University als een voorbeeld van inspirerend onderwijs. “Daar moet je je hoofd boven het maaiveld uitsteken, anders ben je maar zielig.”


En de studenten? Ook zij geven aan uitdaging en inspiratie van groot belang te vinden. ‘Door moeilijke vakken voel ik me uitgedaagd, van makkelijke vakken weet ik wel dat ik ze ga halen’, schetst een van hen. ‘Je moet als student ervaren dat je een mooi resultaat kan behalen als je je inzet. Dát leidt tot inspiratie,’ aldus een andere student.

Verslag: Martine Hilderink, ITBE-OD / UT. Juni 2006.