Redactioneel - "If you were a student, would you want yourself as a teacher?"

Gebonden aan het werk….soms voelt dat zo rond deze tijd van het jaar, als de zon fel schijnt en steeds meer collega’s al dan niet letterlijk er op uit vliegen, terwijl jij bij 30 graden binnentemperatuur nog even stug doorploetert. Tot ik me er toe zette om eindelijk de verslagen van de genomineerden van de Centrale Onderwijsprijs 2005 te verwerken. Dan is het werken een feest. Wat een enthousiasme, gedrevenheid en positivisme bestaat er nog onder de docenten van deze universiteit!

Wat mij het meest opviel was het positieve beeld dat deze genomineerden van de studenten hebben. Daarnaast de overtuiging dat je er als docent wel degelijk wat toe doet. Dat jouw houding er toe doet en dat wat jij bedenkt aan onderwijsactiviteiten er toe doen.


Een mooi voorbeeld van hoe een positieve houding van een docent door kan werken in het onderwijs, kwam ik tegen in een artikel getiteld: The power of positivity van Marvin Marshall (1). Mashall vertelt daarin over een nieuwe docente die op haar eerste dag de lijst met namen doorkeek. Achter iedere naam stond een nummer: 118, 121 enz. “Kijk eens naar deze IQ’s, ze hebben mij een geweldige groep gegeven”, dacht de docente. Vanaf dat moment ging ze aan de slag met het uitdagen van deze intelligente jongeren; ze verhoogde hun eigen verwachtingen en communiceerde haar vertrouwen in hun kunnen. Ook probeerde ze innovatieve werkvormen uit en zorgde ze voor actieve betrokkenheid. De groep presenteerde veel beter dan iedereen verwacht had. Pas later kwam deze docente er achter dat de nummers achter de namen van de studenten de nummers van hun gangkastjes waren geweest.


In een ander artikel “Reflection and approaches of outstanding teachers” (2) geeft dezelfde auteur de reflecties weer van een collega-docente over de karakteristieken van “outstanding teachers”. De “outstanding teachers” bleken allemaal persoonlijke banden met hun studenten te cultiveren, o.a. door interesse voor ze te tonen als individu en door te zorgen dat zij als docenten makkelijk benaderbaar zijn. Deze docenten bleken tevens hoge verwachtingen van hun studenten te koesteren en daar ook naar te handelen, door o.a. de studenten uit te dagen en ze hard te laten werken. Daarnaast gebruikten deze docenten goede en leuke onderwijsactiviteiten, die zin gaven aan het leren, het leren leuk maakten en betrokkenheid creëerden.

Al deze karakteristieken en acties, geïllustreerd aan de hand van veel concrete voorbeelden, vindt u terug in het eerste artikel van deze nieuwe VoP. Als u docent bent, kunt u hier uw voordeel mee doen in de aanloop naar de Onderwiisprijs 2006 (of 2007 of ‘8 of…). Nog als tip: Neem als uitgangspunt de volgende vraag: If you were a student, would you want yourself as a teacher?" (3)


Wat bieden wij nog meer?

Een verslag van de tête à tête bijeenkomst in de Faculty Club (18 mei) over onderwijskwaliteit en –innovatie.

Een artikel van een CT-docent + studentassistent over de inzet van een Grassroots-subsidie om effectief en innovatief gebruik van laptops in het vak Structuur en Reactiviteit (CT) te realiseren.

Tips om een studentenpanelgesprek bij onderwijsevaluatie voor te zitten.

Tips om meeliften te voorkomen.

Adviezen voor het berekenen van de studielast.

Links voor studenten die studentenmobiliteit serieus nemen en er gebruik van willen maken.

…en nog heel wat meer.


Blijf het zonnig zien, veel leesplezier en tot na de zomervakantie,


met vriendelijke groet:
 
Helma Vlas
Eindredacteur VoP 
VoP@itbe.utwente.nl    brievenbus

Graag willen wij u uitnodigen te reageren en/of zelf een bijdrage te leveren voor de volgende keer. Stuur daarvoor uw reactie, opmerkingen, suggesties, artikel of een andersoortige bijdrage naar: Vop@itbe.utwente.nl
(1)The power of positivity – part 2. Van de sersie: Promoting Learning by dr. Marvin Marshall. Uit: The Teachers.net Gazette (feb. 2001).

(2)(Reflection and) Approaches of outstanding teachers. Van de serie: Promoting Learning by Dr. Marvin Marshall. Uit: The Teachers.net Gazette (apr. 2003).

(3) De vraag is afkomstig uit het bij (2) genoemde artikel.