Zelfstudie, visitatie en accreditatie – Een boekje met ervaringen van de 3 TU’s


Het proces van zelfstudie, visitatie en accreditatie is bij veel opleidingen in volle gang. Er is op diverse plaatsen informatie te vinden over het accreditatiestelsel en het formele proces. Ook de manier waarop dit proces dient te verlopen is uitvoerig gedocumenteerd. Waar het echter aan onbrak was de waardevolle informele kennis en ervaringen uit de praktijk.


De 3TU-projectgroep K&A, een werkgroep van de TUD, TU/e en UT op het terrein van Kwaliteitszorg en Accreditatie, heeft besloten deze leemte op te vullen met deze handleiding waarin niet de formele informatie maar praktische ervaringen de boventoon voeren. De nadruk ligt op de uitwisseling van ‘good practices’ en tips. Het boekje is af te halen bij het secretariaat van ITBE-OD, Citadel 413. (In verband met de vakantieperiode is hier niet altijd iemand aanwezig. Even bellen met 2050 (b.g.g. 2060) voorkomt dat u voor een dichte deur staat.)


Op dit moment wordt er gewerkt aan een website over dit onderwerp. Hierop zullen ook de nieuwe ontwikkelingen gepubliceerd worden. Meer hierover in de volgende aflevering van VoP.