ITBE cursussen en onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)

1.Cursussen van ITBE – Onderwijskundige Dienstverlening

2.Onderwijsevenementen UT

3.Onderwijsevenementen nationaal en internationaal

Cursussen van ITBE – Onderwijskundige Dienstverlening

Cursussen en workshops kunnen behalve op de hieronder genoemde data, ook in overleg plaatsvinden voor groepen van minimaal 5 personen. Naast cursussen en workshops, biedt de Onderwijskundige Dienst ook andere vormen voor professionalisering op onderwijs(kundig) gebied, zoals persoonlijke coaching, advisering en ondersteuning bij het opzetten van studiedagen en zelfstudiemateriaal.

De cursussen zijn gratis voor UT-medewerkers. Voor overige belangstellenden zijn hier kosten aan verbonden, zie hiervoor: http://www.utwente.nl/itbe/owk/cursussen/extern/kosten.doc/

Aanmelden via: E-mail: aanmelding@itbe.utwente.nl

Voor meer informatie, zie: http://www.utwente.nl/itbe/owk/cursussen/

Voor de komende periode worden de volgende cursussen aangeboden:


Didactische UT-Inwerktraject (DUIT)

Data: Een serie donderdagen september 2006 - januari 2007 / Aanmelden: Zo spoedig mogelijk

Didactische Voorbereiding voor HBO-docenten (DVC)

Data: Een serie donderdagen vanaf november 2006 / Aanmelden vóór 1 november 2006

Instructional Workshops for AIOs / doctoral students

Data: 5, 6 (ochtend) en 12 september 2006 en twee halve dagen op afspraak / Aanmelden voor 23 augustus 2006

Mentorfunctie en studiebegeleiding

Data: 13, 20 en 27 september 2006 (middagen) of in overleg / Aanmelden vóór: 30 augustus 2006

Systematically Searching for Information

Data: 26 september (middag) en 3 oktober (ochtend) 2006 / Aanmelden vóór 12 september 2006

Doceer- en begeleidingsvaardigheden

Data: 28 september, 2 en 30 november, 21 december 2006 (middagen) / Aanmelding vóór: 15 september 2006

Onderwijskundige principes en didactiek HO

Data: 5 oktober (ochtend) en 12, 19 oktober 2006 / Aanmelden vóór 22 september 2006

Spoken English for Lecturers

Data: 11 en 18 oktober, 1, 8, 22 november, 6 en 13 december 2006 (middagen) / Aanmelden vóór 28 september 2006

Onderwijsbeleid voor Opleidingscommissies
(* Alleen toegankelijk voor medewerkers en studenten van de UT)

Data: 25 (‘s middags) en 26 oktober 2006 / Aanmelden vóór: 11 oktober 2006. Data: ook in overleg


Presentatievaardigheden

Data: 31 oktober, 6 en 7 november 2006 (middagen) / Aanmelden vóór: 17 oktober 2006

Curriculumplanning en cursusontwerp

Data: 2 en 16 november 2006 9.00-12.30 uur /

Aanmelding vóór: 20 oktober 2006

Methodisch informatie zoeken

Data: 7 (10.30 -12.15) en 22 november (9.00-15.00) 2006 / Aanmelden vóór: 9 oktober 2006

Leren in groepen en leren in contexten

Data: 9 en 23 november 2006 / Aanmelding voor: 27 oktober 2006

Supervising Ba- and MSc-Projects

Data: 14 en 15 (ochtend) november 2006 / Aanmelden vóór 1 november 2006

Toetsen en evalueren

Data: 16 (middag) en 30 (ochtend) november 2006 / Aanmelden vóór: 3 november 2006

Onderwijs met ICT

Data: 7 en 14 december (ochtend) 2006 / Aanmelden vóór: 24 november 2006

Excursie VWO

Data: 14 december 2006 (middag) / Aanmelden vóór: 30 november 2006


< Ga naar de volgende pagina voor onderwijsevenementen UT>

Onderwijsevenementen UT

Informatie- en discussiebijeenkomst over het DU-project Follow Me, donderdag 20 juli

Datum: donderdag 20 juli. Plaats: UT 15.00-17.00 uur met aansluitend een borrel

Het project Follow Me van de Digitale Universiteit zit in de afrondingsfase. In het kader van dit project hebben heeft ITBE zich, tezamen met Saxion Hogescholen, Inholland en de Vrije Universiteit van Amsterdam, gebogen over de volgende vragen:


Hoofdvraag: Wat is er voor studentbegeleiders wanneer nodig aan informatie en informatiesystemen om adequate begeleiding te kunnen bieden?

Mede-vraag: Wat is er voor studenten wanneer nodig aan informatie en informatiesystemen om juiste beslissingen te kunnen nemen t.a.v. de persoonlijke studieloopbaan?

Criteria: Informatie is eenvoudig, transparant, inzichtelijk, j-i-t en up-to-date te verkrijgen.


Het project heeft o.a. als producten opgeleverd: een "Referentiemodel studieproces en studieloopbaanbegeleiding", scenario's voor studentbegeleiding, uit onderzoek verkregen inzichten in de informatiebehoeften van studenten en studentbegeleiders en (te verwachten) knelpunten m.b.t. informatievoorziening via (de huidige) ICT-systemen, een overzicht van informatiesystemen die voor de toekomst nodig en/of wenselijk zijn en de bijbehorende "programma's van vereisten" en enkele good-practice voorbeelden van systemen die in ieder geval al deels aan de vereisten voldoen.

    

Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor een bijeenkomst waarin wij enerzijds u op de hoogte willen brengen van onze projectresultaten, maar anderzijds ook nog graag van uw kant reacties (verbetersuggesties) willen horen op deze resultaten. In deze fase is een bijdrage vanuit uw specifieke deskundigheid of invalshoek nog zeer waardevol en kunnen wij de inbreng nog verwerken in de eindresultaten. Voor aanmelding stuur een mail naar G.W.M.Niekrake-Oldeengberink@utwente.nl.

  <Voor overige evenementen, nationaal en internationaal, zie volgende pagina.>Onderwijsevenementen nationaal en internationaal


ALT-C 2006: the next generation
Datum: 5 sept. – 7 sept. 2006. Plaats: Heriot-Watt University, Edinburgh.
ALT-C 2006, the 13th International Conference of the Association for Learning Technology, which will be held in Edinburgh, Scotland, between 5 and 7 September 2006.


Haal meer uit de DU

Datum: 19 september 2006. Plaats: De Eenhoorn Amersfoort.

Het eendaagse seminar ‘Haal meer uit de DU’ van de Digitale Universiteit is bedoeld voor docenten, ICTO-ers, onderwijskundigen, opleidingsmanagers, onderwijsadviseurs, DU-projectteams en studenten. Doel van het seminar is een bijdrage te leveren aan de professionalisering van deelnemers door ze met elkaar in contact te brengen en de onderlinge discussie en kennisuitwisseling te stimuleren. Het seminar beoogt ook meer bekendheid te geven aan de digitale leermaterialen, publicaties, themasites en andere tools en hulpmiddelen die binnen DU-projecten zijn ontwikkeld en beschikbaar zijn voor het hele hoger onderwijs. Keynotespeaker is drs. M.A.F. (Marinus) Dekkers. In zijn presentatie gaat Dekkers in op de flexibilisering in het onderwijs en de consequenties voor de onderwijsorganisatie.Afsluitend symposium SURF-project KODOS: Spelend leren in virtuele werelden

Datum: 27 september 2006. Plaats: Het Aula Congrescentrum TU-Delft, Delft. Kosten € 125

Het SURF-project KODOS organiseert i.s.m. SAGANET en de TU Delft een afsluitend symposium met als titel ‘Spelend leren in virtuele Werelden’. Centrale vraag op deze dag is of een zinvolle en effectieve combinatie van e-learning en spelsimulaties realiseerbaar is voor het (hoger) onderwijs. Het programma biedt een interessante mix van (internationale) keynotes, parallelle sessies, demonstraties en hands-on sessies. Sprekers zijn onder meer Clark Aldrich (SimuLearn) en Paul Maharg (University of Strathclyde). Meer informatie: http://www.surf.nl/bijeenkomsten/index2.php?oid=226


Nationale Docentendag Hoger Onderwijs
26 & 27 september 2006. Jaarbeurs; Utrecht. Prijs 2 dagen (excl. BTW) euro 1399 of 799 voor alleen de 26e.

Thema’s: competentiegericht & vraaggestuurd onderwijs; begeleiding & coaching; assessment & toetsing en op dag 2: Verdiepingsworkshop: De docent als coach.

Voor wie bestemd? Docenten HO, docenten WO, opleidingscoördinatoren, onderwijskundigen.


Marketing & Communicatie in het onderwijs

27 & 28 september 2006. De Meervaart, Amsterdam.

Bedoeld voor ROC’s, AOC’s, MBO’s, Hogescholen en Universiteiten. Hét marketingcongres voor ROC’s, Hogescholen & Universiteiten. Verdere optimalisatie van uw marketing- en communicatiebeleid.


Toetsing en beoordeling in het HogerOnderwijs (cursus)

Datum en plaats: 3 en 4 oktober 2006. Meeting Plaza Amsterdam

Optimaal vormgeven van competentiegericht- en vraaggestuurd toetsbeleid.EDUCAUSE 2006


Datum: 9 okt – 12 okt. 2006. Locatie: Dallas, USA
De jaarlijkse internationale conferentie rond ICT en onderwijs. Thema: Spurring Innovation and Marshalling Resources. Voor meer informatie: http://www.educause.edu/e06


EduTrip: SURF-reis naar EDUCAUSE 2006

Datum: zaterdag 7 oktober 2006 t/m zaterdag 14 oktober 2006. Kosten nog niet bekend

Met deze SURF-reis bezoekt u de EDUCAUSE-conferentie die dit jaar plaatsvindt in Dallas. Doel van deze studiereis is samen met collega’s uit het Nederlandse hoger onderwijs en aan het onderwijs gerelateerde bedrijfsleven zicht te krijgen op de stand van zaken rondom ICT in Amerikaanse instellingen voor hoger onderwijs. Daarbij kijken we vooral naar de betekenis daarvan voor het hoger onderwijs in Nederland.
Rondom de thema’s van de conferentie worden werkgroepen geformeerd. Iedere deelnemer schrijft zich in voor een themagroep die een bepaalde track (subthema) nader onderzoekt. De voorbereidingen binnen de themagroep starten al in een vroeg stadium, waarbij elke groep een of meer onderzoeksvragen formuleert.
De reis wordt georganiseerd, maar er zijn verschillende reisarrangementen mogelijk. Meer informatie


ePortfolio 2006 & Researching and evaluating personal development planning and e-portfolios

Datum: van 11 tot 13 oktober 2006. Plaats: Kings Centre, Oxford / The Oxford Belfry, Oxford, Groot-Brittannië


De special interest group NL Portfolio van Stichting SURF organiseert dit jaar een reis vanuit Nederland naar e-Portfolio 2006 en naar Researching and evaluating personal development planning and e-portfolios. De conferenties vinden beide plaats van 11 tot 13 oktober in het Britse Oxford.
De internationale ePortfolio conferentie wordt voor de vierde keer georganiseerd en heeft als thema eStrategies for Empowering Learners. De driedaagse bijeenkomst richt zich op de vraag hoe het digitaal portfolio kan bijdragen aan de ontwikkeling van 'e-strategieën' voor leren, die leerders moeten ondersteunen.
Het seminar Researching and evaluating personal development planning and e-portfolios wordt voor de eerste keer gehouden. Hier staat de noodzaak centraal van een evidence-based aanpak bij de implementatie van portfolio's. Het congres wil het startpunt zijn voor samenwerking op internationaal niveau in het doen van onderzoek naar e-portfolio's. Meer info:

www.eife-l.org/news/ep2006

www.recordingachievement.org/news_and_events/events.asp?sid=104ePortfolio 2006 PosterE-portfolio
11 okt – 13 okt 2006 Locatie:  Oxford, United Kingdom
Thema: eStrategies for Empowering Learners. Hoe kan het digitaal portfolio bijdragen aan de ontwikkeling van elektronische strategieën. Bedoeld voor ICT ontwikkelaars, managers, docenten en geïnteresseerden in de ontwikkeling van ePortfolio’s. Georganiseerd door: EIFEL (European Institute for E-Learning).
Meer informatie: http://www.eife-l.orgEARLI: congres voor practitioner research

Datum: 19 - 21 okt. 2006. Locatie: University of Leuven, Belgium

EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction: http://www.earli.org ) organiseert een Europees congres voor practice-based en practitioner research op het gebied van leren en instructie. Thema: Improving quality in teaching and learning: Developmental work and Implementation challenges. Uitgangspunt: het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk.

Meer informatie: http://practitionerresearch2006.ac.cy/nqcontent.cfm?a_id=110 jaar Nationaal Onderwijs Congres!
22 & 23 november 2006. Dorint Sofitel Cocagne Eindhoven. Kosten: prijs (excl. BTW) euro 1399 of 799 voor 1 dag.

Belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen uit het Hoger Onderwijs, zoals nieuwe wetgeving vanuit Den Haag, vernieuwingen in de invoering en beoordeling van vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs, e-learning, onderwijshuisvesting, onderzoek en masters, en nog veel meer.
SURF Onderwijsdagen 2006

Datum: dinsdag 14 november 2006 t/m woensdag 15 november 2006. Plaats: Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht
De SURF Onderwijsdagen vormen hét jaarlijkse evenement over ICT-ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs. Er worden bijvoorbeeld ervaringen, lessons learned en producten getoond. Maar u leert er ook meer over toekomstvisies, reflectie op trends en vergelijking van aanpak en perspectief. Het congres bestaat uit een preconferentie met intensieve workshops, keynotes en een ruime keuze uit parallelsessies. Uiteraard is er ook weer een informatiemarkt waar bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs laten zien welke producten, diensten en ervaringen ze te bieden hebben.

Wilt u vast een indruk van de SURF Onderwijsdagen? Kijk dan op http://www.surf.nl/owd2005
Online Educa Berlijn '06

Datum 29 november tot 1 december 2006. Plaats Hotel InterContinental, Berlijn

Online Educa Berlijn wordt voor de twaalfde keer georganiseerd. Hoewel de conferentie-agenda nog moet worden gevuld, staan de thema's al vast. Dit jaar zijn dat onder meer:

§leren via games en simulaties;

§hoger onderwijs en de impact van ict;

§het 'effectief' ontwerpen van online leren;

§leven lang en informeel leren.

Tijdens Online Educa worden workshops, seminars en lezingen gehouden. Ook is er een informatiemarkt. De opening van de conferentie wordt verzorgd door keynote speaker George Siemens, een Canadese expert op het gebied van e-learning. Website van de bijeenkomst www.online-educa.comDU-Innovatium: De Zilvervloot

Datum: dinsdag 27 maart 2007. Plaats: Passenger Terminal Amsterdam. Kosten: Nog niet bekend.

Op dinsdag 27 maart 2007 organiseert de DU de vierde editie van Innovatium. Dit keer samen met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Decor voor Innovatium is de Passenger Terminal Amsterdam, een plaats van allure waar jaarlijks duizenden cruisepassagiers voet aan Amsterdamse wal zetten.

Innovatium is het jaarcongres van de Digitale Universiteit en het congres van 2007 belooft net als voorgaande jaren een inspirerend en spectaculair congres te worden op het gebied van onderwijs en ICT. Bedoeld voor docenten, opleidingsmanagers, onderwijsontwikkelaars, onderwijskundige adviseurs, projectleiders en studenten in het hoger onderwijs. Inschrijven kan vanaf september 2006.