Episodes VoP 2003-2005

VoP - Inhoudsopgave aflevering 1 t/m 8
18-05-2005 Achtste aflevering

•Redactioneel - Nog niet vernieuwd, wel nieuws.

•NIEUW! Thema-lunches over onderwijsactualiteit. Op 26 mei: Bindend studieadvies

•Gastauteur: Voormalig student en SRD voorzitter Petra Boom over "Activisme in het prestatiebeurstijdperk"

•Het Institutional Research: van losse cijfers naar bruikbare informatie

•Onderwijs en vergaderen via videoconferencing; om de mogelijkheden hoef je het niet te laten

•Het einde voor CUT/COPY/PASTE

•Nieuws over Internationalisering aan de UT

•To be a multicultural teacher (or not to be)?

•De nieuwe Wet voor het Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek

•Innovatium 2005 - De Digitale Universiteit presenteert zich voor een breed publiek

•Nieuwe Major-minorwebsite: correct, compleet, actueel en met een 'corporate identity'

•De plannen van de Stuurgroep Wireless en het Zingthing experiment

•UT kan altijd nog beter – Nieuws over kwaliteitszorg op de UT

•Nieuws over ICT, onderwijs en onderzoek (aan de UT)

•Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

•VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)


22-11-2004 Zevende aflevering

•Redactioneel - Metamorfose

•Professionaliseringsactiviteiten voor aio's en onderwijsgevenden in 2005

•18 januari lunchpauze-themabijeenkomst "Werken met internationale studenten"

•Internationalisation at Home (IaH) – Hoe bereid je studenten voor op de internationale arbeidsmarkt en multiculturele samenleving?

•Een model voor competentiegericht opleiden. De presentatie van Van Merriënboer voor het Onderwijskundig Netwerk UT

•Fraude en fysica

•En het winnende antwoord is…. Een effectieve manier om studenten aan het vragen te krijgen

•Het boek Colleges en Presentaties nu gratis beschikbaar!

•UT kan altijd nog beter – Nieuws over kwaliteitszorg op de UT

•Storyboarding - een handig hulpmiddel bij presentaties

•De Onderwijsraad pleit voor externe beoordelaars en streng toezicht

•Kennis over de werking van onze hersens als basis voor goed onderwijs

•Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

•VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)


01-07-2004 Zesde aflevering

•Redactioneel + prijswinnaars

•ITBE biedt hulp bij het ontwerpen en verwerken van vragenlijsten

•‘Portfoliohype’ is nog lang niet over

•Waarom zijn er wolken?

•14 Tips en trucs voor het gebruik van Outlook e-mail

•Elektronisch toetsen: kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op 25 augustus!

•Jonge wetenschappers: competent en gelukkig?

•The PHD-doctor en andere nuttige hulpbronnen

•Integer: to be or not to be?

•Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

•VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)


24-05-2004 Vijfde aflevering

•Redactioneel

•Verslag van de studiedag: 'Parels in het onderwijs' - Best practices in het Hoger Onderwijs

•Bijdrage van een gastauteur: Visie op leren leren

•Zeer Actief Psychologie bedrijven en leren vanuit je bureaustoel

•Soms lukt communiceren met een student niet!

•De UT Campus Blend - Notitie

•Zinvol en efficiënt beoordelen

•Aandacht voor digitale didactiek op de UT

•Zoeken naar kennis en kennissen

•Hoe betrouwbaar is informatie van Internet voor een wetenschapper?

•Nieuws van de Digitale Universiteit

•VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)


18-01-2004 Vierde aflevering

•Redactioneel

•Tips voor het brengen van humor in het onderwijs

•De onderwijsgevende 'stakker' in een nieuwe rol

•Opiniestuk: De noodklok voor een gecombineerd informatiesysteem voor studieplanning, studentbegeleiding en voortgangscontrole

•Methodisch informatie zoeken is een kunst, maar goed te leren

•Tips en concreet voorbeeldmateriaal voor HO-docenten in Digitale Didactiek

•Nieuw actieplan voor de aanpak van tekorten in bèta- en technische opleidingen

•Toetsen met behulp van het elektronische toetssysteem QMP

•De ontwikkeling van een studentenvolgsysteem voor een doorlopend bachelor mentoraat

•Oproep tot stellingname: invoering accreditatie leidt tot vermindering kwaliteit onderwijs

•Het Voortgezet Onderwijs blijft in beweging

•Verslag van de Internationale Computer Support for Collaborative Learning Conference 2003

•Nieuws en evenementen van de Digitale Universiteit

•VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)


01-10-2003 Derde aflevering

•Redactioneel

•NIEUW !

•VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)

•Gereedschappen voor het denken

•Blokboeken: leidraad voor Technische Geneeskunde onderwijs

•De ontwikkeling van leerlijnen voor competentiegericht onderwijs

•Hou op met beantwoorden van vragen!

•Doelgericht aan de slag met leerdoelen

•Wie werkt er op het werkcollege?

•LOB2 modulen leuk en zinvol voor studiekeuzeproces

•Nieuws van de Digitale Universiteit

•Leuke najaar- en wintercursussen en bijeenkomsten


01-07-2003 Tweede aflevering

•Reactioneel - Zomeraflevering

•‘Een chromatische aberratie in menig hedendaags assessment’

•Parel-studiedag weer een succes

•(Project)Vaardigheden leren achter je PC

•Training in projectonderwijs: teach as you preach

•Hoe bevorder je digitale samenwerking tussen studenten?

•Toepassing van portfolio’s in het hoger onderwijs

•UT-opleidingen helpen vwo-ers op weg

•Academische competenties: hoe verwerf je die?

•Nieuws van de Digitale Universiteit

•Nu opgeven voor leuke cursussen in september


06-04-2003 Eerste aflevering

•Redactioneel gezien

•Parels in het Onderwijs - Studiedag voor best-practices op 21 mei 2003

•Meeliftgedrag, wat doe je er aan?

•Actief is effectief - Coaching in het Hoger Onderwijs

•Digitale ontwikkelingen op de UT

•Tijdbesparende maatregelen bij afstudeerbegeleiding

•Kort nieuws van de Digitale Universiteit

•De aansluiting tussen vwo-wo verbeteren

•Hoe presenteer je het?

•Teletop didactisch ingezet

•HBO-nieuws