See Episodes VoP 2003-2005

VoP - Inhoudsopgave aflevering 1 t/m 8
18-05-2005 Achtste aflevering

Redactioneel - Nog niet vernieuwd, wel nieuws.

NIEUW! Thema-lunches over onderwijsactualiteit. Op 26 mei: Bindend studieadvies

Gastauteur: Voormalig student en SRD voorzitter Petra Boom over "Activisme in het prestatiebeurstijdperk"

Het Institutional Research: van losse cijfers naar bruikbare informatie

Onderwijs en vergaderen via videoconferencing; om de mogelijkheden hoef je het niet te laten

Het einde voor CUT/COPY/PASTE

Nieuws over Internationalisering aan de UT

To be a multicultural teacher (or not to be)?

De nieuwe Wet voor het Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek

Innovatium 2005 - De Digitale Universiteit presenteert zich voor een breed publiek

Nieuwe Major-minorwebsite: correct, compleet, actueel en met een 'corporate identity'

De plannen van de Stuurgroep Wireless en het Zingthing experiment

UT kan altijd nog beter – Nieuws over kwaliteitszorg op de UT

Nieuws over ICT, onderwijs en onderzoek (aan de UT)

Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)


22-11-2004 Zevende aflevering

Redactioneel - Metamorfose

Professionaliseringsactiviteiten voor aio's en onderwijsgevenden in 2005

18 januari lunchpauze-themabijeenkomst "Werken met internationale studenten"

Internationalisation at Home (IaH) – Hoe bereid je studenten voor op de internationale arbeidsmarkt en multiculturele samenleving?

Een model voor competentiegericht opleiden. De presentatie van Van Merriënboer voor het Onderwijskundig Netwerk UT

Fraude en fysica

En het winnende antwoord is…. Een effectieve manier om studenten aan het vragen te krijgen

Het boek Colleges en Presentaties nu gratis beschikbaar!

UT kan altijd nog beter – Nieuws over kwaliteitszorg op de UT

Storyboarding - een handig hulpmiddel bij presentaties

De Onderwijsraad pleit voor externe beoordelaars en streng toezicht

Kennis over de werking van onze hersens als basis voor goed onderwijs

Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)


01-07-2004 Zesde aflevering

Redactioneel + prijswinnaars

ITBE biedt hulp bij het ontwerpen en verwerken van vragenlijsten

‘Portfoliohype’ is nog lang niet over

Waarom zijn er wolken?

14 Tips en trucs voor het gebruik van Outlook e-mail

Elektronisch toetsen: kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op 25 augustus!

Jonge wetenschappers: competent en gelukkig?

The PHD-doctor en andere nuttige hulpbronnen

Integer: to be or not to be?

Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)


24-05-2004 Vijfde aflevering

Redactioneel

Verslag van de studiedag: 'Parels in het onderwijs' - Best practices in het Hoger Onderwijs

Bijdrage van een gastauteur: Visie op leren leren

Zeer Actief Psychologie bedrijven en leren vanuit je bureaustoel

Soms lukt communiceren met een student niet!

De UT Campus Blend - Notitie

Zinvol en efficiënt beoordelen

Aandacht voor digitale didactiek op de UT

Zoeken naar kennis en kennissen

Hoe betrouwbaar is informatie van Internet voor een wetenschapper?

Nieuws van de Digitale Universiteit

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)


18-01-2004 Vierde aflevering

Redactioneel

Tips voor het brengen van humor in het onderwijs

De onderwijsgevende 'stakker' in een nieuwe rol

Opiniestuk: De noodklok voor een gecombineerd informatiesysteem voor studieplanning, studentbegeleiding en voortgangscontrole

Methodisch informatie zoeken is een kunst, maar goed te leren

Tips en concreet voorbeeldmateriaal voor HO-docenten in Digitale Didactiek

Nieuw actieplan voor de aanpak van tekorten in bèta- en technische opleidingen

Toetsen met behulp van het elektronische toetssysteem QMP

De ontwikkeling van een studentenvolgsysteem voor een doorlopend bachelor mentoraat

Oproep tot stellingname: invoering accreditatie leidt tot vermindering kwaliteit onderwijs

Het Voortgezet Onderwijs blijft in beweging

Verslag van de Internationale Computer Support for Collaborative Learning Conference 2003

Nieuws en evenementen van de Digitale Universiteit

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)


01-10-2003 Derde aflevering

Redactioneel

NIEUW !

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)

Gereedschappen voor het denken

Blokboeken: leidraad voor Technische Geneeskunde onderwijs

De ontwikkeling van leerlijnen voor competentiegericht onderwijs

Hou op met beantwoorden van vragen!

Doelgericht aan de slag met leerdoelen

Wie werkt er op het werkcollege?

LOB2 modulen leuk en zinvol voor studiekeuzeproces

Nieuws van de Digitale Universiteit

Leuke najaar- en wintercursussen en bijeenkomsten


01-07-2003 Tweede aflevering

Reactioneel - Zomeraflevering

‘Een chromatische aberratie in menig hedendaags assessment’

Parel-studiedag weer een succes

(Project)Vaardigheden leren achter je PC

Training in projectonderwijs: teach as you preach

Hoe bevorder je digitale samenwerking tussen studenten?

Toepassing van portfolio’s in het hoger onderwijs

UT-opleidingen helpen vwo-ers op weg

Academische competenties: hoe verwerf je die?

Nieuws van de Digitale Universiteit

Nu opgeven voor leuke cursussen in september


06-04-2003 Eerste aflevering

Redactioneel gezien

Parels in het Onderwijs - Studiedag voor best-practices op 21 mei 2003

Meeliftgedrag, wat doe je er aan?

Actief is effectief - Coaching in het Hoger Onderwijs

Digitale ontwikkelingen op de UT

Tijdbesparende maatregelen bij afstudeerbegeleiding

Kort nieuws van de Digitale Universiteit

De aansluiting tussen vwo-wo verbeteren

Hoe presenteer je het?

Teletop didactisch ingezet

HBO-nieuws