Vervangingstabel vakken B3

Oud vak

Overgangsregeling geldig tot en met kwartiel 2 van studiejaar 2016-2017

Toetsen TOM [modulenummer] of vervangend vak

Vanaf kwartiel 3 van studiejaar 2016-2017

Modulenummer (gehele module als vervanging)

Minor

individueel

Keuze 30 EC

192212321 IMOD (4 EC)

Traffic Flow Dynamics and Simulation [8]

Module 8

192260101 Ontwerp-benaderingen (3 EC)

Infrastructure technologies [6]of (deel van) [11]

Module 11

192477000 Schrijven van een onderzoeksplan (4 EC)

(Deel van ) [11]

Module 11

194111140 CiT in NL (5 EC)

[11] of specifieke keuzemodule in [9] of [10]

Module 11

191616060 Ethiek (5 EC)

[11] of specifieke keuzemodule in [9] of [10]

Module 11

192211351 Ontwerpproject B3 (8 EC)

Design Project Urban development [premaster]

Design Project Urban development [premaster]

192284108 B-opdracht (16 EC)

[12]

Module 11 en 12

Voor cursuscodes van de modules zie het studieprogramma via deze link.